ИНСТИТУЦИИ

16/12/2004

http://www.president.bg/
Президент на Република България
http://parliament.bg/
Народно Събрание на Република България
http://www.government.bg/
Правителство на Република България

http://www.mjeli.government.bg/
Министерство на правосъдието
http://www.mh.government.bg/contacts.php
Министерство на здравеопазването
http://www.mvr.bg/
Министерство на вътрешните работи
http://press.mvr.bg/Bulletin/default.htm
Информационен бюлетин на МВР

http://www.ncn-bg.org/
Национален център по наркомании
http://www.ndc.government.bg/
Национален съвет по наркотичните вещества

http://www.parliament.bg/komisii/z
комисия по здравеопазването към НС
http://www.bda.bg/
Изпълнителна агенция по лекарствата

http://www.nsi.bg/
Национален статистически институт
http://www.nchi.government.bg/
На страницата на Националния център за здравна инфорамция има превод на МКБ-10 и статистически данни

Остави коментар

 
Free counter and web stats