Регистрация

Програма

12:30 – 13:00 – Регистрация
13:00 – 13:15 – Откриване + буфер
13:15 – 13:45 – доц. Ю.Караджов
13:45 – 14:15 – А.Токарев
14:15 – 14:30 – Пауза
14;30 – 15:00 – адв. Калин Ангелов
15:00 – 15:30 – д-р Сотиров
15:30 – 15:45 – Пауза
15:45 – 16:15 – Б.Сандов
16:15 – 16:45 – Александър Червенков
16:45 – 17:00 – Пауза
17:00 – 17:45 – Гил Люксембург

Организатори