ПРЕВЕНЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ

http://www.ihra.net/
международна асоциация за намаляване на вредите
http://www.coe.int/T/E/Social_cohesion/Pompidou_Group/
от сайта на Групата Помпиду може да се изтегли най-добрия и честен наръчник по превенция

http://www.harmreduction.org/
американска коалиция за намаляване на вредите
http://prevention.samhsa.gov/
програма за превенция на американското правителство

http://www.na.org/
междунараден сайт на Анонимните наркомани

http://www.moderation.org/
програма за самоконтрол на проблемната употреба на алкохол
http://www.alcoholics-anonymous.org/
международен сайт на Анонимните алкохолици

http://canadianharmreduction.com/index.php
Канадска мрежа за намаляване на вредите
http://www.canadianharmreduction.com/
намаляване на вредите в Канада, много връзки
http://www.nasen.org/
северноамериканска инициатива за обмен на сринцовки
http://www.ukhra.org/
Британски съюз за намаляване на вредите
http://www.chr.asn.au/about/mission
намаляване на вредите в Австралия

Остави коментар

 
Free counter and web stats