Архив за секция ‘Канабис / Марихуана’

Назначиха Светлана Йорданова за заместник министър на здравеопазването

Monday, May 15th, 2017

Г-жа Светлана Йорданова бе назначена за заместник министър на здравеопазването от премиера Бойко Борисов по искане на Обединените патриоти.

Г-жа Йорданова стана публично известна след сигнал на няколко неправителствени организации, в т.ч. и “Движение Промѣна” до инспектората на МЗ за нейното назначаване в МЗ от бившия министър Петър Москов. То бе станало без конкурс и със заобикаляне на закона. Дейността ѝ като секретар на НСНВ обаче беше още по-скандална като г-жа Йорданова укриваше документи от членовете на съвета, които не отговаряха на зададената ѝ политика и за близо половин година свали цялата интернет-страница на НСНВ.

Бившата молдовска гражданка е известна с близостта си до председателя на Общинския съвет по Наркотични вещества – Благоевград, д-р Теменужка Любенова и народния представител от Обединените патриоти, Борис Ячев. Преди да стане служител на МЗ през пролетта на 2015, г-жа Йорданова се е занимавала с ПР-а на двамата и с рекламното обслужване на ВМРО и РЗС в Благоевградско.  Припомняме, че именно г-н Ячев раздаваше неофициалните писма от д-р Любенова, които уплашиха народните представители от предишния парламент до такава степен, че решиха да унищожат индустриалния коноп у нас през май 2016г.

В крайна сметка, след проверка извършена от “най-скъпия държавен служител в България”, г-жа Пенка Белева, инспекторатът на МЗ, в доклад до министъра, констатира наличие на допуснати несъответствия и е даде препоръки за отстраняването им. Самият доклад обаче бе скрит от “Движение Промѣна” като в момента сме в процедура по изискването му по Закона за достъп до обществена информация.

От всичко, което знаем за г-жа Йорданова, може да сме сигурни, че на най-високо ниво ще се работи активно срещу каквато и да е промяна в положението на конопа у нас.

От друга страна, кариерното ѝ израстване показва, че задкулисието, което има сериозни интереси в бизнеса с производството и търговията с дроги, фармацията, лечението на наркомании и метадоновото разпространение, полага истински усилия за запазване на статуквото. Тази му реакция ни показва, че сме напипали болезнено място и вадим нелицеприятни истини за мафията у нас.

И за да завършим позитивно

… свобода за Конопа!

We shаll overcome

Движение Промена е поканено да участва в извънредно заседание на НСНВ за медицинския коноп

Friday, July 25th, 2014

Скъпи приятели и съмишленици,

на своето редовно заседание от 25 юни тази година, Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) е решил да проведе извънредно заседание посветено изключително на темата за употребата на марихуана за медицински цели.

Миналата седмица „Движение Промена“ получи покана за участие в това заседание. Поканата беше съпроводена със становище на Националния център по наркомании (НЦН) ОТНОСНО необходимостта и терапевтичното значение на употребата на марихуана и нейните деривати за медицински цели.

Най-общо, становището на НЦН е негативно и се изказва против употребата на конопа в медицината.

Извънредното заседание, на което ще се обсъжда този доклад, ще се проведе на 7 август 2014, от 14:00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването на площад Света Неделя № 5

Движение Промена, след като се запозна с поканата за участие и приложеното експертно становище, реши да излезе със следното МНЕНИЕ, което да депозира в Министерството на здравеопазването и на което да даде максимална гласност.

Надяваме се да бъдем подкрепени от вас.

 

МНЕНИЕ на Движение Промена във връзка с поканата за участие в извънредно заседание на НСНВ насрочено за 07 август 2014, 14:00 в Министерство на здравеопазването

Уважаеми г-н/г-жо Министър,

1. В качеството Ви на Председател на Националния съвет по наркотични вещества, Движение Промена Ви благодари за поканата за участие в това извънредно заседание, посветено на темата за медицинската употреба на конопа.

Сигурни сме, че това заседание няма да бъде последно по темата, като декларираме своето намерение да участваме и в следващите такива.

2. Движение Промена изразява своята увереност, че през следващото десетилетие светът ще претърпи фундаментално преосмисляне на политиката си по отношение Конопа като наркотично вещество. Видима е тенденцията от забрана да се преминава към регулация на растението.

В този смисъл, като обществена организация, смятаме за национално отговорна позицията, НСНВ да започне дебата по темата:

Какво се случва в другите страни по отношение на регулацията на Конопа и какъв модел на регулация може да се изгради у нас?

Настоящия документ следва да бъде прочетен в светлината на този абсолютно необходим дебат.

3. С оглед на това, обявяваме недоволството си от начина, по който се организират заседанията на НСНВ по принцип, като смятаме, че са необходими промени.

Считаме факта, че заседанията на Съвета са по правило затворени за публиката, за противоречащ на конституционното устройство на Република България.

Обявяваме своето намерение през следващите две години да работим активно за отварянето на НСНВ към обществеността, като ще предприемем конкретни действия към тази насока.

4. Изразяваме недоумението си от начина на организиране на извънредното заседание на НСНВ, за което сме поканени.

От поканата разбираме, че на „второто редовно заседание на НСНВ, проведено на 25.06.2014г. е /било/ представено становище на Националния център по наркомании“ обединяващо други получени становища на различни експерти в областта на медицината.

На нас обаче не са ни изпратени тези други „получени становища“, както и информация за въпросите, които са били зададени на експертите от НЦН.

Допълнително, не разполагаме с каквато и да е информация за обсъждането на този доклад на предходното закрито заседание на НСНВ. Не знаем и как е била формулирана задачата на Министъра на здравеопазването до Националния център по наркомании.

5. Изразяваме опасения, че е възможно, специалистите в НЦН, изготвили това обобщително становище да са работили под някаква форма на натиск. Не е тайна, че докато се е изготвяло това становище, е било обсъждано и решението за закриване на тази структура на Министерството на здравеопазването.

Припомняме, че Движение Промена беше една от неправителствените организации, които се изказаха остро против това спорно решение.

В този контекст, смятаме решението на Министъра на Здравеопазването, като председател на НСНВ да възложи изготвянето на представеното експертно становище именно на тази, подчинена нему административна структура, за изключително неуместно, което поставя доклада и общите му изводи под сериозно съмнение относно безпристрастността му.

6. Изцяло поддържаме изразеното в Единното писмо на пациентските организации негативно отношение към представеното становище.

Искаме да допълним единствено, че начина, по който са ползвани и цитирани източниците в него, е силно манипулативен и избирателен. Пропускат се цели пасажи от цитирания текст, което създава изкривена представа за ситуацията у четящия становището.

7. Настояваме да се прекрати наказателната репресия, която държавата осъществява над свои граждани, само и единствено поради факта, че са свързани по някакъв начин с растението Коноп.

Считаме тази репресия за остатък от „Средновековието“ с неговия страх от вещици, с който следва да се справим рационално.

Като първа стъпка към това, Движение Промена смята декриминализирането на държане и отглеждане, свързано с болни лица.

Убедени сме, че обществената реакция по случая „Марин Калчев“, която е провокирала настоящото извънредно заседание на НСНВ, е показателна за назрялата необходимост от различна държавна политика по отношение на конопа.

8. Членовете на Движение Промена припомнят, че една не малка част от тях са родители и като такива искат само най-доброто за своите деца.

Политиката на забрани и репресии със сигурност е далеч от това „най-добро”, към което се стремим.

 

Професор: време е да я легализираме

Wednesday, December 7th, 2011

В много западни страни между една четвърт и една трета от населението признават, че са използвали канабис поне веднъж в живота си – това е според официалната статистика. Ян ван Урс, професор по икономика на труда в Университета в Мелбърн претегля научно аргументите за и против легализацията на марихуаната и стига до заключението, че забраната не работи и е време тревата да се легализира.

Някои развити страни вече са легализирали частично употребата на канабис: освен известният пример Холандия, в Калифорния е разрешена употребата на канабис с медицински цели, а в Австралия е разрешено отглеждането на малък брой растения за лична употреба. Но като цяло използването, доставките и дистрибуцията на канабис остават забранени в световен мащаб, включително в Холандия. Независимо от това, през 2009 г. между 2.8% и 4.5% от населението на възраст между 15 и 64 години, тоест между 125 и 203 млн. души, са използвали канабис поне веднъж през последната година, по данни на ООН.

В САЩ 42% от хората са употребявали канабис поне веднъж в живота си, а 7% през последните 30 дни. 14% от италианците са употребявали през последната година. Но не това е най-важното. Анализът на консумацията по страни ясно показва, че има голяма разлика между категориите „употребявали поне веднъж в живота си“ и „употребявали наскоро“. Например в Холандия 25% от населението на възраст между 15 и 64 г. са употребявали поне веднъж годишно – и само 7% през последната година. Очевидно е, че за голямата част от пробвалите канабисът не води до силно пристрастяване.

Очевидно е също, че забраната не работи – канабисът е най-разпространеният незаконен наркотик. Засилва се дискусията, предлагаща създаването на легален пазар на канабис. Най-общо, мотивите за това са седем: 1) ще нараснат приходите от акцизи в хазната; 2) няма да се стига до арести; 3) ще се разруши един черен пазар и с това щетите от корупция и насилие; 4) ще се пренасочат ресурсите на полицията за нещо по-съществено; 5) ще се осигури продукт с гарантирано качество; 6) ще се увеличи изборът на онези, които търсят как да се отровят; 7) ще се осигури по-добър контрол и така ще намалее консумацията от младежи.

Дебатът за легализацията е често емоционален и двете страни имат своите силни аргументи, посочва професор ван Урс. Тези, които подкрепят легализацията, са склонни да забравят негативните ефекти върху здравето от консумацията на канабис. Тези, които са против легализацията, си затварят очите за факта, че легални субстанции като алкохол и тютюн също имат вредни за здравето ефекти.

Какъв е примерът на Холандия, страната най-близо до легалния статус? Въпреки че там дистрибуцията на канабис опфициално е забранена, тревата е декриминализирана. Прокарано е разграничение между твърди и меки наркотици. Меките наркотици, сред тях и дериватите на канабиса, имат много по-малко вредни ефекти. От 1976 г. притежаването на малки количества меки наркотици за лична употреба в Холандия се счита за „малко нарушение“.

Продажбата на канабис се осъществява в ‘coffee shops’. Законодателите са решили да бъде така, за да се раздели пазарът на твърди от меки наркотици, както и да се предотврати консумацията от младежи под 18 години. Тоест чисто технически продажбите на канабис в кафетата представляват нарушение, но те се санкционират само ако собственикът не отговаря на критериите – не повече от пет грама на човек, никакви твърди наркотици, да няма реклама, не се допуска присъствието на непълнолетни и някои други. При това кметът на населеното място по собствени съображения може да нареди кафето да бъде затворено.

Според специалистите, тази политика в никакъв случай не е довела до увеличаване на консумацията в Холандия. Нито пък до преминаване от меки на твърди наркотици – даже напротив. Тенденциите на употребата на наркотика в Холандия са много сходни с тези в други европейски страни, които още не са декриминализирали канабиса. В Холандия, включително в Амстердам, се наблюдава спад на броя на coffee shops през последните десет години. В една четвърт от холандските общини няма нито един кофи шоп. Напоследък се дискутира трансформацията на кофи шоповете в клубове, в които туристи няма да се допускат.

Друг популярен пример дава Калифорния. От 1975 г. наказанието за притежаване на до една унция канабис е смекчено от затвор на малка глоба. През 1996 г. щатът позволи марихуана да се отглежда и консумира с медицински цели и в момента там има над 1000 магазина за медицинска марихуана. През ноември 2010 г. щатът гласува на референдум Предложение 19, както стана известен проектът за калифорнийски Закон за регулация, контрол и данъчно облагане на канабиса, който щеше напълно да легализира това растение. Законът беше отхвърлен от жителите на щата, но с много малко мнозинство от 53.5%.

Според икономистите, ако Калифорния беше легализирала марихуаната, цените за крайния потребител преди данъци щяха да намалеят с 80%. Колко биха били приходите от данъци обаче е невъзможно да се предположи.

Един от основните аргументи срещу легализацията на канабиса е, че тя може да доведе до ръст на престъпността. Но има малко сведения за някаква връзка между канабис и престъпност – с изключение на това, че организирани престъпни групи днес доставят канабиса, който хората използват. Няма и почти никакви доказателства, че употребата на канабис е стъпало към по-сериозни наркотици. Има страхове за здравословните ефекти – но в целия спектър на рискове за здравето, канабисът е по-скоро скромна заплаха.

След като прави преглед на изследванията върху ефектите от употребата на канабис върху мозъчното здраве, Ван Урс стига до извода, че медиците заключват по-скоро по навик, отколкото на база доказателства, че употребата на канабис води до психози. Най-новите изследвания всъщност говорят, че канабисът има и някои благотворни ефекти върху здравето. Така или иначе, има голяма несигурност около това дали канабисът е вреден или полезен.

Има несигурност и относно икономическите ефекти от легализацията. Предположението е, че цените ще намалеят, а консумацията ще се увеличи. Но за здравните ефекти от това увеличение на консумацията не можем да знаем. Що се отнася до престъпността, най-вероятно тя ще намалее с легализацията, тъй като ще се прекрати един черен пазар. Изводът на учения е, че това дали ползите от легализацията ще се окажат по-високи от разходите, зависи от начина, по който ще бъде осъществена тази операция. Според някои коментатори, ефектът от легализацията на един толкова широко разпространен наркотик като канабиса ще е по-скоро малък.

Ван Урс твърди: за да вдигнем покривалото на невежеството от дебата за легализацията, трябва да осъществим още много изследвания. Но дори учените да докажат, че няма връзка между канабис и престъпност и психози, политиците трудно ще тръгнат да легализират тревата. Вероятно преди да се стигне до легализация, ще трябва да бъде извървян дълъг и труден път, който ще трае десетилетия. Но трябва ли да следваме всичките му завои и чупки, не е ли по-уместно да минем по пряката пътека?

Ефектът от употребата на канабис върху здравето не може да се игнорира – заключава професорът по икономика. Ясно е, че по-здравословно е да не се консумира, отколкото да се консумира канабис. Но негативните ефекти върху здравето не трябва да се преувеличават. Ако приемаме продажбата на алкохол и цигари, въпреки че и те са вредни, да приемем тогава и марихуаната. Легализацията има своите ясни предимства: животът за консуматорите на канабис ще стане по-лесен, криминалните организации ще се премахнат от сцената, ще може да се контролира качеството на продукта, правителството ще има нов източник на приходи. Според Ван Урс, време е политиците смело да тръгнат натам, където все още политически крак не е стъпвал.

Източник: DarikFinance.bg

Книга: Истории за конопа

Friday, June 12th, 2009

istorii-za-konopa-korica-12Истории за конопа от Самуил е книжка, която може да учуди дори ревностните почитатели на това растение. Събраните лични преживявания и разкази разкриват, че у нас употребата на конопа не само не е от вчера, а има дълбоки корени от преди настъплението на комунизма. Нашите прадядовци са ползвали растението не само като източник на влакна за текстилната и въжарската индустрия, но и заради лечебните и психотропните му свойства. Освен исторически бележки и забавни истории книгата припомня (на места и в стихотворна форма), че дрогите са средство, което трябва да се овладява с внимание и умереност.

Истории за конопа се разпространява от книжарници Хеликон и в магазините ОЧЗ и Вижън в София.

ONLINE КНИГИ И ВИДЕО ЗА КОНОПА

Sunday, June 8th, 2008

с помощта на joshua

КНИГИ
Cannabis Cookbook by Ashley’s Sister
The Emperor Wears No Clothes by Jack Herer
Polish Underground Growguide
Backen mit Hanf – Katrin Gebhardt (немска)
The Big Book Of Buds – различни сортове
каталог с различни сортове
Robert Clarke – Marijuana Botany An Advanced Study
How To Be A Potstar Like Me – What Every Marijuana Enthusiast Should Know by Chris Eudaley
How To Hydroponics by Keith Roberto
Marijuana Chemistry – Genetics, Processing & Potency by Michael Starks
The Total Synthesis Of Cannabinoids by Raj K. Razdan
Light Measurement Handbook by Alex Ryer – какво представлява светлината с примери и т.н. много полезно
Salvia Divinorum – The Botany, Ethnobotany, Biochemistry and Future Of A Mexican Mint by Robin Marushia
Hallucinogenic Plants – A Golden Guide by Richard Evans Shultes

ВИДЕО
Готвене с трева
Канабис купата в Амстердам през 2003
Stoned Free Guide To Growing Cannabis
Пропаганден Филм От 1951
Конопената Революция
Как да правим хашиш
някъв дето си е направил growroom в гардероба

Ready Set Grow – Филм 1, част 1 Филм на списание High Times
втора част
Ready Set Grow 2

втори филм
Outdoor от Швейцария
Ноъм Чомски говори за марихуаната

ИНДУСТРИАЛЕН КОНОП

Sunday, June 8th, 2008

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
http://www.abouthemp.com/
“Относно конопа” – приложения на растението
http://www.industrialhemp.net/
богата информация за индустриалния коноп, много снимки
http://www.hemp.com/
информация и продукти
http://www.hemptech.com/
мрежа за информационен обмен
http://www.crrh.org/cannabis/industrial.html
конопът и многото му приложения
http://www.hemptraders.com/index.shtml
за конопените продукти
http://www.gametec.com/hemp/
статии за приложенията на конопа
http://www.hempology.org/
основно историческа информация

ПОРТАЛИ
http://www.globalhemp.com/
портал с информация и връзки
http://www.yahoo.com/Business_and_Economy/Companies/Apparel/Specialty/Hemp
списък с връзки
http://www.hemp.net/hipws/links.html
още връзки

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
http://www.cannabia.com/
различни продукти от коноп
http://www.cantiva.com/
Hemp Textiles International е производител на конопения текстилен материал Cantiva
http://www.hempery.com/
The Ohio Hempery доставя конопени продукти

ОРГАНИЗАЦИИ
http://www.thehia.org/
Асоциация на конопените индустрии
http://www.hemp.co.uk/
Асоциация на конопените хранителни индустрии
http://www.naihc.org/
Северноамерикански съвет по индустриален коноп

МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

Sunday, June 8th, 2008

26/01/2005

http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=3376
общи въпроси относно медицинската марихуана
http://www.drugwarfacts.org/medicalm.htm
основни факти за медицинската марихуана
http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/medical/medical.htm
обзор на публикации относно медицинската марихуана
http://medmjscience.org/index.html
сайтът е посветен на научно доказване на терапевтичните свойства на тревата
http://www.maps.org/mmj/
изследванията на MAPS
http://www.csdp.org/news/news/medmar.htm
новини за медицинската марихуана
http://www.medicalmarijuanaprocon.org/
за и против медицинската марихуана
http://www.onlinepot.org/
сайт от и за потребяващите марихуана с лечебна цел
http://potclubs.us/
клубове на ползващите мед. канабис в САЩ

http://www.drugsense.org/html/
портал за медицинската марихуана от Media Awareness Project с ежеседмичен бюлетин

http://www.gwpharm.com/
Британската програма за медицински канабис
http://www.marinol.com/
инфо за маринола от производителя Solvay Pharmaceuticals

http://www.inside.to/cannabis/
за медицинския канабис (на немски)
http://www.thc-pharm.de/
производител на Dronabinol (на немски)

ПО АВТОРИ
http://www.rexresearch.com/hhusb/hmphlth.htm
Hemp & Health от Робърт Нелсън
http://www.rxmarihuana.com/
сайтът на д-р Лестър Грийнспун и Джеймс Бакалар
http://www.marijuana-uses.com/
още един сайт на д-р Лестър Грийнспун
http://www.drugsense.org/mcwilliams/
сайтове за писателя Питър МакУилямс
http://www.drweil.com/
д-р Андрю Уейл дава онлайн консултации

ЗАКОНИ И МЕД. УПОТРЕБА
www.mpp.org/statelaw/index.html
законите в САЩ
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=4516
законите в САЩ – щат по щат
http://www.safeaccessnow.org/article.php?list=type&type=21
съвети към потребителите на медицинска марихуана

ОРГАНИЗАЦИИ
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=3390
списък на здравни оргонизации, подкрепящи легалния достъп до медицинска марихуана
http://www.acmed.org/
сайтът на Международната асоциация за медицински канабис (IACM) е на 6 езика
http://www.marijuana-as-medicine.org/alliance.htm
Съюз за канабисова терапевтика – информация за мед. употреба на канабис

http://www.letfreedomgrow.com/
Американски съюз за медицински канабис
http://www.rxcbc.org/
кооператив на потребителите на медицински канабис в Оукланд
http://www.americanmarijuana.org/
Американска асоциация за мед. мерихуана
http://www.marijuana.org/
медицинска употреба на марихуана в Калифорния
http://www.safeaccessnow.org/
Американци за свободен достъп до медицинска марихуана
http://www.wamm.org/
Wo/Men’s Alliance for Medical Marijuana е организация на пациенти
http://www.medicalmj.org/
Коалиция за медицинска марихуана

http://www.medicalmarihuana.ca/
портал за медицинска употреба на марихуана в Канада
http://www.thecompassionclub.org/
асоциация на потребителите на медицински канабис в Британска Колумбия, Канада
http://www.canadianmedicalmarijuana.com/
медицинска употреба на марихуана в Канада

http://www.medicalmarijuana.org/
Институт по медицинска марихуана, Ротердам

ОТГЛЕЖДАНЕ

Sunday, June 8th, 2008

20/02/2005

ОБЩО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО
http://overgrow.com/
първото онлайн списание за отглеждане на канабис
http://www.geocities.com/cute_hore/new_page_4.htm
връзки към много ресурси по въпроса
http://www.marijuana.com/Bible.php?loc=42&id=23
речник на специфични термини
http://www.420.com/420site/home/
сайтът по въпросите на отглеждането на списание High Times
http://www.erowid.org/plants/cannabis/cannabis_cultivation.shtml
няколко статии от Erowid
http://www.theflow.nl/flowgg.htm
The Grass Guru – инфо за напреднали
http://www.growweed.com/
подробен наръчник за хидропонно отглеждане

РЪКОВОДСТВА
http://www.mellowgold.com/grow/
ръководство за начинаещи
http://marijuanagirls.com/MarijuanaFree/MarijuanaGrowGuide.html
ръководството на Мел Франк и Ед Розентал е сред най-обширните трудове за канабиса
http://www.eatel.net/~nukenet/cannabis_growguide/
още веднъж ръководството на Мел Франк и Ед Розентал
http://www.a1b2c3.com/drugs/mjgrow4a.htm
Радостите от домашната конопена градина
http://www.mellowgold.com/grow/dopequest/
ръководство от Dopequest
http://www.rexresearch.com/hhusb/hh2cul~1.htm
Hemp Husbandry от Robert A. Nelson концентрира много информация от различни източници
http://www.mellowgold.com/grow/mjbotany-removed
Ботаника на канабиса от Robert Connell Clarke

НА БЪЛГАРСКИ

http://growing.hit.bg/
БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ГЕНЕТИКА И АГРОНОМИЯ на конопа

http://store2.data.bg/chupakabra/
книги и видеоматериали за тревата и отглеждането й

СОРТОВИ СЕМЕНА
http://www.bigbookofbuds.com/
Голямата книга за главите описва известните сортове
http://www.seedbankupdate.com/index.html
класация на доставчиците на семена
http://www.cannagenetics.com/
информация за сортовете канабис
http://www.cannabis.us.com/
сортови семена, съвети за отглеждане

ДОКЛАДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

Sunday, June 8th, 2008

ДОКЛАДИ
http://www.cannabis-med.org/science/Jamaica.htm
Докладът на националната комисия в Ямайка (2001 )
http://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/nc/ncmenu.htm
Докладът на комисията Шафър (1973)
http://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/ledain/NONMED.HTM
Доклад на канадската правителствена комисия (1970)
http://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/wootton/wootmenu.htm
Докладът на британския консултативен комитет по зависимости (1968)
http://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/lag/lagmenu.htm
Докладът ЛаГуардия (1944)
http://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/Inhemp/ihmenu.htm
Докладът на британската комисия по конопа в Индия (1893-4)
http://www.newscientist.com/hottopics/marijuana/
докладът на NEW SCIENTIST

ИЗСЛЕДВАНИЯ
http://www.druglibrary.org/special/tart/tartcont.htm
On being stoned е първото сериозно изследване на действието на марихуаната
http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/medical/hollis1.htm
Здравните аспекти на канабиса от Л. Холистър
http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/BRAIN.HTM
Марихуаната и мозъка от Джон Гетман
http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/general/gier1.htm
Митове за марихуаната и здравето от Дейл Гиринджър
http://www.neurophys.wisc.edu/~cozzi/maps4-4-93.html
Ефекти от филтрирането през вода върху пушека от марихуана
http://www.netsci-journal.com/97v1/97007/
[size=1]Ендогенната канабиноидна сигнална система – химия, биохимия и физиология

http://cannabinoidsociety.org/
[size=1]Общество за изследване на канабиноидите

ПОРТАЛИ, НОВИНИ И ИЗДАНИЯ

Sunday, June 8th, 2008

23/05/2005

ПОРТАЛИ
http://www.cannabis.com/
“най-популярният сайт за канабиса”
http://www.yahooka.com/
“пътеводител за марихуаната в интернет”
http://www.marijuana.com/
новини, онлайн списание, ръководство за отглеждане
http://www.lamarihuana.com/
портал на инспански

НОВИНИ
http://cannabisnews.com/
новини за конопа – политика, общество и наука
http://www.mpp.org/
новините от Marijuana Policy Project
http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/iacm.php
бюлетин на Международната Асоциация за Медицински Канабис
http://www.drugpolicy.org/news/
новините от Drug Policy Alliance
http://hemp.net/
новини за наркополитиката относно конопа
http://www.cannabistimes.com/
международен електронен вестник за конопа
http://www.marijuananews.com/
новини и връзки
http://norml.org/
Ежедневно новини от NORML
http://www.thehempire.com
Новини и анализи за канабиса и наркополитиката

ИЗДАНИЯ
http://www.hempbc.com/
сайт на канадското списание Cannabis Culture
http://www.hightimes.com/mainsite/home/
списание High Times е ветеран с над 30-тодишна история.
http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/
журналът на Международната Конопена Асоциация (1994-1999)
http://www.cannabishealth.com/
водещо канадско издание; на сайта има достъпен архив и много връзки

 
Free counter and web stats