Архив за секция ‘Закони’

Активисти от Движение Промена се сдобиха официално с “опорните точки” унищожили индустриалния коноп у нас

Tuesday, May 31st, 2016

Малко предисловие

На 20 май 2016г. Народното събрание прие изменения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Преди това Движение Промена представи своето становище по проекта пред Народното събрание, а негови представители присъстваха във всички заседания на парламентарните комисии

Законопроектът предизвика сериозен обществен интерес, най-вече, защото преднамерено орязваше всяка възможност за легално, регламентирано и контролирано ползване на конопа и неговите продукти от болни и техните лекари у нас.

Истинската парламентарна драма, обаче предизвикаха битките за дефиницията на понятието “индустриален коноп”.

Това се случи след като Българската академия на науките официално призова парламента да реши проблемите, които спъват развитието на сектора у нас. БАН посочи множеството приложения на крайни продукти от конопени растения, в които няма ТХК, а Института за органична химия декларира, че “разработват и стандартизиран технологии за преработка на…ценни вещества от растителната маса на индустриален коноп с цел създаване на легални крайни продукти и суровини без наличието на контролирано вещество /ТХК/”. Предложението на БАН беше подкрепено и от Главболгарстрой, а Парламентарната комисия по земеделието и храните го обсъди в специално свое заседание.

В резултат се състави работна група от служители на МЗХ и МЗ, която да изготви приемлива дефиниция дейностите, които следва могат да се извършват с индустриален коноп. Стигна се до проект, който, макар и далеч от съвършенството, даваше възможност на една индустрия с “висока принадена стойност към икономиката” (по думите на БАН) да съществува.

И дойдоха опорните точки…

Проектът на работната група бе представен за обсъждане пред народните представители – членове на Комисията по здравеопазване. След прочитането му председателката на Комисията – д-р Даниела Дариткова-Проданова – взе думата, за да призове депутатите да “вземат отговорно решение с ясен знак към обществото и всички ние трябва да сме на висотата на обществените очаквания“. Във връзка с това тя прочете части от писма получени от комисията. След прочитането им, народните представители от комисията с единодушно мълчание, взеха решение да унищожат индустриалния коноп у нас.

Тези писма не бяха публикувани до този момент в сайта на Народното събрание и останаха скрити.

Във връзка с това, активисти от Движение Промена поискаха, на база на Закона за достъп до обществена информация, писмата да им бъдат предоставени. Целта бе да разберем какво точно уплаши така народните представители, че дори не посмяха да се изкажат.

Оказа се, че получените “становища” никога не са получавани официално в деловодството на Народното събрание; не са подписвани от никого, нямат никакви референции, на които авторите им базират твърденията си, лъжливи са, дори не обсъждат становището на БАН и са само две. Никой не разбра, защо г-жа Дариткова-Проданова ги прочете, въпреки съмнителната им стойност, и въпреки че на това заседание на комисията думата можеха да взимат само народни представители. Всичко това звучеше явно толкова страшно за народните представители в комисията, че те замълчаха безропотно.

На линка ще намерите тези писма, като се надяваме, че така ще ви дадем възможност да се запознаете с безотговорния начин, по който се прави политиката у нас.

Документи получени от Комисията по здравеопазване на Народното събрание както следва:

1. Искане за достъп до обществена информация (стр. 1-2)

2. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация (стр. 3)

3. Писмо от Иван Кучмов  от Агенция “Митници” (стр. 4-5)

4. Писмо от ОбСНВ (стр. 6-7)

Следващите дни Движение Промена ще продължи да публикува още документи, до които е достигнало и призовава всички активни граждани да ползват Закона за достъп до обществена информация. Той позволява да надникнете в места, които администрацията предпочита да държи скрити.

 

Човешките права остават потъпкани с действащия и проекта на нов Наказателен кодекс

Sunday, August 24th, 2014

Тук не става въпрос единствено за болните, които имат нужда да се лекуват по най-добрия начин. Макар проблемът да е остър, въпросът за човешките права касае също здравите, които имат право да почиват и да се забавляват със своите приятели по най-добрия според тях начин. Когато не произтичат вреди за други, нито за околната среда, не са налице каквито и да било доказателства или показания за разпространение, и никой не допуска употреба сред непълнолетни, а самото въздействие след консумация не предизвиква такива опасни прояви спрямо околните, каквито се наблюдават след употреба на твърд алкохол или други наркотици. Уж личният живот на гражданите е неприкосновен, всеки има право на лична свобода и неприкосновеност, свободата на мисълта и съвестта са ненакърними, Република България гарантира правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и гражданското общество, науката и изкуствата.. Тези основни права и начала, записани в Конституцията, не действат, потъпкани със закон относно консумацията на марихуана и отглеждането на едно-две растения канабис в частен имот за задоволяване на лични потребности се третира от Наказателния кодекс като тежко престъпление, все едно човек произвежда не ракия, а амфетамини. Гражданите в една правова държава биха имали възможност пряко да инициират съдебно разглеждане по съобразността с Конституцията от гледна точка на изброените права. Но в България още не разполагаме с такава възможност и никой от упълномощените с отношение към проблема, в лицето на Главният прокурор, Върховният касационен съд и Омбудсманът не са отнесли въпроса до Конституционния съд. Разбира се, легислативата се променя чрез необходимото мнозинство, но законите не могат да имат ефективно действие, когато с тях се потъпкват права на отделни малцинства и в частност на личността. За да се гарантират правата и свободите срещу диктатурата на мнозинството, в правовите държави е предвиден именно такъв механизъм за съдебна защита от политическата целесъобразност, въз основа конституционните права и справедливостта в индивидуалния, малцинствен случай. Механизъм, който гарантира непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията, и който в България липсва с посредничеството на изброените държавни институции. Това позволява на политическите сили да продължават законовите злоупотреби срещу основните човешки права

Движение Промена е поканено да участва в извънредно заседание на НСНВ за медицинския коноп

Friday, July 25th, 2014

Скъпи приятели и съмишленици,

на своето редовно заседание от 25 юни тази година, Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) е решил да проведе извънредно заседание посветено изключително на темата за употребата на марихуана за медицински цели.

Миналата седмица „Движение Промена“ получи покана за участие в това заседание. Поканата беше съпроводена със становище на Националния център по наркомании (НЦН) ОТНОСНО необходимостта и терапевтичното значение на употребата на марихуана и нейните деривати за медицински цели.

Най-общо, становището на НЦН е негативно и се изказва против употребата на конопа в медицината.

Извънредното заседание, на което ще се обсъжда този доклад, ще се проведе на 7 август 2014, от 14:00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването на площад Света Неделя № 5

Движение Промена, след като се запозна с поканата за участие и приложеното експертно становище, реши да излезе със следното МНЕНИЕ, което да депозира в Министерството на здравеопазването и на което да даде максимална гласност.

Надяваме се да бъдем подкрепени от вас.

 

МНЕНИЕ на Движение Промена във връзка с поканата за участие в извънредно заседание на НСНВ насрочено за 07 август 2014, 14:00 в Министерство на здравеопазването

Уважаеми г-н/г-жо Министър,

1. В качеството Ви на Председател на Националния съвет по наркотични вещества, Движение Промена Ви благодари за поканата за участие в това извънредно заседание, посветено на темата за медицинската употреба на конопа.

Сигурни сме, че това заседание няма да бъде последно по темата, като декларираме своето намерение да участваме и в следващите такива.

2. Движение Промена изразява своята увереност, че през следващото десетилетие светът ще претърпи фундаментално преосмисляне на политиката си по отношение Конопа като наркотично вещество. Видима е тенденцията от забрана да се преминава към регулация на растението.

В този смисъл, като обществена организация, смятаме за национално отговорна позицията, НСНВ да започне дебата по темата:

Какво се случва в другите страни по отношение на регулацията на Конопа и какъв модел на регулация може да се изгради у нас?

Настоящия документ следва да бъде прочетен в светлината на този абсолютно необходим дебат.

3. С оглед на това, обявяваме недоволството си от начина, по който се организират заседанията на НСНВ по принцип, като смятаме, че са необходими промени.

Считаме факта, че заседанията на Съвета са по правило затворени за публиката, за противоречащ на конституционното устройство на Република България.

Обявяваме своето намерение през следващите две години да работим активно за отварянето на НСНВ към обществеността, като ще предприемем конкретни действия към тази насока.

4. Изразяваме недоумението си от начина на организиране на извънредното заседание на НСНВ, за което сме поканени.

От поканата разбираме, че на „второто редовно заседание на НСНВ, проведено на 25.06.2014г. е /било/ представено становище на Националния център по наркомании“ обединяващо други получени становища на различни експерти в областта на медицината.

На нас обаче не са ни изпратени тези други „получени становища“, както и информация за въпросите, които са били зададени на експертите от НЦН.

Допълнително, не разполагаме с каквато и да е информация за обсъждането на този доклад на предходното закрито заседание на НСНВ. Не знаем и как е била формулирана задачата на Министъра на здравеопазването до Националния център по наркомании.

5. Изразяваме опасения, че е възможно, специалистите в НЦН, изготвили това обобщително становище да са работили под някаква форма на натиск. Не е тайна, че докато се е изготвяло това становище, е било обсъждано и решението за закриване на тази структура на Министерството на здравеопазването.

Припомняме, че Движение Промена беше една от неправителствените организации, които се изказаха остро против това спорно решение.

В този контекст, смятаме решението на Министъра на Здравеопазването, като председател на НСНВ да възложи изготвянето на представеното експертно становище именно на тази, подчинена нему административна структура, за изключително неуместно, което поставя доклада и общите му изводи под сериозно съмнение относно безпристрастността му.

6. Изцяло поддържаме изразеното в Единното писмо на пациентските организации негативно отношение към представеното становище.

Искаме да допълним единствено, че начина, по който са ползвани и цитирани източниците в него, е силно манипулативен и избирателен. Пропускат се цели пасажи от цитирания текст, което създава изкривена представа за ситуацията у четящия становището.

7. Настояваме да се прекрати наказателната репресия, която държавата осъществява над свои граждани, само и единствено поради факта, че са свързани по някакъв начин с растението Коноп.

Считаме тази репресия за остатък от „Средновековието“ с неговия страх от вещици, с който следва да се справим рационално.

Като първа стъпка към това, Движение Промена смята декриминализирането на държане и отглеждане, свързано с болни лица.

Убедени сме, че обществената реакция по случая „Марин Калчев“, която е провокирала настоящото извънредно заседание на НСНВ, е показателна за назрялата необходимост от различна държавна политика по отношение на конопа.

8. Членовете на Движение Промена припомнят, че една не малка част от тях са родители и като такива искат само най-доброто за своите деца.

Политиката на забрани и репресии със сигурност е далеч от това „най-добро”, към което се стремим.

 

Декриминализацията на основни права е императив

Monday, April 7th, 2014

Въпросът за правата на всички, които обичаме марихуана, независимо дали с лечебни, възстановителни или забавни цели, в България остава крайно належащ с действащия и предложен проект на Наказателен кодекс. Намесата в личния живот чрез политически правила е ярък пример за репресия, каквато традиционно се осъществява в страната върху едни или други малцинства, заради тесни конюнктурни и не рядко дори криминални интереси

Всъщност, нормативна уредба, предназначена уж да елиминира разпространението на марихуана сред онези, които не я желаят, за сметка правата на всички, които я предпочитат пред алтернативи като твърдия алкохол или химио-терапия, без да се доказва дори акт на разпространение при толкова малки количества или брой растения, отхвърлящи възможността за обосновано предположение в тази посока, е нецелесъобразна и контрапродуктивна с оглед на обществения интерес. Освен неспособността да предотврати разпространението, подобна нормативна уредба създава редица допълнителни проблеми за живота и здравето на хората

По-конкретно, лишаването на пълнолетните граждани от право да отглеждат 1-2 растения канабис в собствения си имот за лична употреба обслужва покровителите на нелегалния пазар на наркотици, предоставяйки им възможност и да пласират марихуаната с други вещества, като я използват за примамка към твърди наркотици особено спрямо уязвимите, включително непълнолетни лица. Това генерира значителен финансов оборот и печалби в криминалния контингент, пари от чистата икономика отиват в черната и биват използвани срещу обществото

От друга страна, както става ясно покрай съдебния прецедент от Ловеч, криминализирането на право в областта на личния живот, наред със злоупотребата спрямо диагностицирано лице, облагодетелства фармацевтичния бизнес. При употреба за забавление, тук, може да се добавят и интересите на алкохолния бранш, и даже частните клиники за лечение на зависимости, които, за разлика от алкохолизма и проблемите с твърди наркотици, явно не се посещават от потребители на марихуана

За почти всички приятели на марихуаната е известно, че освен неоправданата намеса в личния живот, въпросната държавна репресия е насочена и срещу свободата на мисълта. Но това, за съжаление, няма как да се обясни на онези, които не са употребявали канабис и отказват да мислят за правата на другите

Все пак, главната причина да се наблюдава такъв проблем, водещ до обществен дебат в България, за разлика от други държави, където дебатът започва от легализация, а въпросът иначе е уреден по съдебен ред и политиците просто нямат възможност да се месят в личните права на хората, е механизма с недостижимия за гражданите Конституционен съд. Очевидно, законодателното престъпване на основни човешки права, дефинирани в самата Конституция на България, продължава и след като бе създадена институцията на т.нар. Омбудсман. Независимо от личността в тази длъжност, Омбудсманът се ангажира ефективно само с проблеми по негова преценка, докато иначе многобройните жалби на гражданите биват отчитани в обобщен количествен вид

Разбира се, никой не би имал причина да търси възможност за сезиране на Конституционния съд, ако политиците не нарушаваха основни права на хората. Но ние не възразяваме срещу правото на други да си произвеждат ракия по домовете, например, и не разбираме как други могат да възразяват срещу нашето право да си отглеждаме по 1-2 растения канабис за лична употреба. Още повече, когато научните аргументи за последиците от употреба на ракия, в т.ч. нерядко и по отношение на беззащитните в едно домакинство, сравнено с марихуаната, са изцяло на наша страна

Становище на Движение Промена относно изготвянето на нов наказателен кодекс

Wednesday, January 15th, 2014
До
Г-жа Зинаида Златанова
Министър на правосъдието на
Република България
Копие до
Г-жа Вивиан Рединг
Европейски комисар по правосъдие,
основни права и гражданство
СТАНОВИЩЕ
относно проекта за нов Наказателен
кодекс, изготвено от „Движение
Промена“ и подкрепено от „Рестарт
– пациенти и експерти за
медицински коноп“ и „Медицинска
марихуана България“
Координати за контакт
Адв. Калин Ангелов
Ул. Средна гора № 32, ап. 10
София, 1303
България
00359899157031
promena@promena.org
Съдържание и Предложения:
1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта,
позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на
проекта във всички негови части (§§ 1-3)
2. Кои сме ние? (§§ 4-8)
3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)
4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)
a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)
- считаме това за една сериозна крачка назад и
настояваме, към момента, уредбата на института на
„маловажния случай“ за държане на дроги и
отглеждане на канабис да не отпада.
b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 –
33)
- следва да се преработи дефиницията, като се стесни
нейният смислов обхват до състояние „под
въздействието на наркотични вещества”, като при
всички положения се определят гранични
стойности на тяхната концентрация в определена
част от човешкия организъм (подобно на
дефиницията „пияно състояние“).
c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)
- наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да
отпадне напълно като възможност за наказание за
престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да
се резервира към конкретни текстове, при които
може да има предвидим смисъл.
5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)
- да се зададе определено ниво на търпимост
(декриминализация) спрямо отглеждането и
държането на определено количество коноп от
пълнолетни лица;
- наказателната репресия да бъде насочена най-вече
към случаите на значими престъпни групи за
производство и разпространение на наркотици,
както и към изпирането на паричните потоци;
- случаите на непълнолетни, задържани с
наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова
за наказателна репресия спрямо тях, колкото за
разследване на начина, по който наркотичното
вещество се е озовало в тях и като възможност за
консултация със специалист, който да прецени
наличието или отсъствието на проблемна употреба.
Уважаема г-жо Министър на правосъдието на Република България,
1. На 21 декември 2013 година, проектът за нов Наказателен кодекс бе
представен за обществено обсъждане на страницата на Министерството на
правосъдието1 и „Портала за обществени консултации“2. Съгласно
информацията, дадена на Портала, консултациите за този проект изтичат
на 15.01.2014 г.
2. Без да влизаме в детайли, в нашето становище се присъединяваме и
към останалите участници в дискусията3, които изразяват своето
недоумение към факта, че на закон от такава важност, е отделено толкова
малко време за обществено обсъждане. Не считаме за сериозно, проект на
закон от такава обществена значимост, какъвто е Наказателният кодекс на
една държава, който вероятно ще действа през следващите няколко
десетилетия, да бъде подложен на обществено обсъждане в рамките само
на три седмици, една от които беше почивна.4
3. В този смисъл, първото и най-важно наше предложение към Проекта
е:
Нека да бъде удължен срокът на обществената дискусия по проекта,
достатъчно, за да може проектът да се изследва, обмисли и консултира.
Кои сме ние и какво пишем?
4. Хората и Организациите заставащи зад настоящото становище, са
неправителствени организации, експерти, заинтересовани лица,
занимаващи се, най-общо – с проблемите свързани с дрогите/наркотиците
и националната ни политика по отношение на тях.
5. В този смисъл, анализът в това становище ще засегне основно
престъпленията от Раздел ІV на Глава 33 на Особената част от Проекта –
Престъпления против режима на наркотични вещества, аналози на
1 http://www.justice.government.bg/
2 http://www.strategy.bg/
3 Виж коментарите към проекта оставени на публичното обсъждане под публикацията на проекта
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1139 (последно проверено на
12.01.2014 г.), както и реакциите на няколко големи неправителствени организации на
http://judicialreports.bg/2014/01/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B8/ (последно проверен на 14.01.2014).
4 Отделно, още по-обезпокоителен е фактът, че първоначално, срокът, обявен в сайта, бе до 4.01.2014 г.,
а в последствие бе сменен на 15.01.2014 г. (виж Приложение № 1 и № 2)
наркотични вещества и прекурсори (чл. 508 – 514) (по долу: престъпления
срещу дрогите).
6. Доколкото обаче, някои нови моменти в Общата част и в Дефинициите
на Проекта, ще окажат съществено влияние върху правния режим на тези
вещества – в анализа си ще се занимаем и с тях.
7. Методът, по който ще развиваме тезите си ще бъде сравнителен – ще
сравняваме действащата понастоящем уредба на Наказателния кодекс от
1968 (НК) с предложената по Проекта.
8. Предвид краткото време, което ни бе дадено, съзнаваме, че няма да
можем да обхванем изцяло проблематиката, но се надяваме през
следващите месеци на обществена дискусия, да можем да доразвием
настоящото си становище и да повлияем положително на националната
политика по отношение на дрогите.
Положителни моменти в предложената уредба.
9. В предложения проект, съществуват поне два положителни момента в
сравнение с настоящата уредба:
9.1 Престъпленията срещу дрогите са отделени в самостоятелен раздел.
Те вече не съставляват престъпления срещу общественото здраве, които в
проекта са уредени в предходния раздел ІІІ на глава 33.
Това отделяне несъмнено е честно, доколкото отразява техния силно
формален характер. Рядко някое конкретно престъпление, свързано с
дрогите, засяга пряко общественото здраве; много по-често самите
престъпления са следствие от проблеми в общественото здравеопазване.
Тук трябва да се отчете и фактът, че в най-голям процент от случаите,
когато се прилага наказателна репресия спрямо дрогите, а именно при
наказателно преследване за държане на Коноп/Марихуана – няма сериозен
проблем, свързан със здравето или здравеопазването.5
5 Виж предложението за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018
https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDVFVxanpzM01yN28/edit?usp=sharing. Допълнително може
да се вземат предвид и изпратените към нея становища на „Движение Промена” на
https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDSHdjS2I1clppbU0/edit?usp=sharing, както и на Сдружение
„Проект Пеперуда“, АРЗ „Солидарност“, Фондация „Хоризонти 21“, Фондация „Инициатива за здраве“ на
http://www.policyzone.info/docs/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0
%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE9.2
Вторият положителен момент е разграничаването, което се прави
между производството на растения (чл. 508 ал. 1 от Проекта) и
производството на наркотично вещество (чл. 509 ал. 1 от Проекта), като
първото е квалифицирано като по-леко от второто.
Въпреки общия си текст, чл. 508 ал. 1 несъмнено се отнася за растението
Коноп. Това е така, защото отглеждането на други растения, „които са
наркотични вещества“ (опиев мак, кокаинов храст и др.) е изключителна
рядкост в съдебната ни практика.6 Това отделяне на производството на
Коноп от всички останали дроги е нещо, към което сме призовавали от
много години и което несъмнено отразява по-правилно обществената му
опасност, и с което проектът прави несъмнена крачка напред.
Негативни моменти в предложената нова уредба
10. Със съжаление следва да отбележим, че негативните моменти в
Проекта са значително повече. С него се правят съществени крачки назад,
към уредбата от преди измененията в НК с ДВ бр. 75/2006. Тази уредба, в
годините на своето действие, показа единствено и само негативи –
съдилища бяха задръстени с дела за минимални количества наркотични
вещества; осъдителни присъди, правещи дейците повече жертви на
правосъдието, отколкото престъпници; некачествено законодателство,
което принуждаваше съда, за да спасява съдбите на нещастници, изправени
пред него, да прилага без оглед, правилата на чл. 55 от НК, падайки под
предвидения минимум, като правило, а не като изключение.7
11. Допълнителен проблем е, че за тези съществени изменения на
уредбата, които се предлагат в Проекта, мотивите мълчат. Ние сме оставени
пред чуденето, дали те са съзнателно целени от вносителите, или са
резултат от тяхното недоглеждане и пропуски.
Премахване на института на „маловажния случай“
12. Най-сериозна промяна, спрямо настоящата уредба, виждаме в
премахването на института на „маловажния случай“. В предложения проект
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
6 Изследването на съдебната практика не показа нито едно съдебно решение или присъда, които да се
занимават с отглеждането на опиев мак или кокаинов храст
7 По сполучливият израз, който циркулираше тогава, съдът правеше „превенция от закона“.
липсват текстове аналогични на настоящите чл. 354а ал. 5 и чл. 354в ал. 5
НК
13. Съгласно тях, при маловажни случаи на придобиване и държане на
наркотични вещества, както и на засяване и отглеждане на растения от
вида на конопа (без разпространение), наказанията са глоба/лишаване от
свобода до 1 година. Това от своя страна позволява приложението на
института на „Освобождаването от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание“ (чл. 78а НК). Една немалка част от делата
срещу дрогите днес, се водят точно по този ред.
14. Донякъде това е справедливо. Има хиляди ситуации на хора8,
заловени с минимални количества канабис, с добро социално положение,
най-вече младежи, нерядко студенти. Настоящата уредба позволява
наказателната репресия да не бъде прекомерна и да не се дамгосват едва
навлизащите в живота хора с печата „Осъждан“ в свидетелството за
съдимост.
15. Допълнително, настоящата уредба позволява и „излизането“ от
регистрите на така проблемната напоследък „полицейска регистрация“ и
„избягването“ от излишното стоене в информационна база-данни, която
през последните години минаваше през ръцете на не един и двама, доста
спорни, вътрешни министри9.
16. Допълнително, производството по освобождаване от наказателна
отговорност уредено в НПК (глава 28) е сравнително леко и безпроблемно;
често се решава без забавяне, в рамките на едно съдебно заседание. Това
спестява разходи във време и средства на съдебната система и полицията и
ги освобождава, за да бъдат насочени за ползване по-рационално.
17. Допълнително, отпадането на маловажността влияе пряко и на
приложението на института на „Опасния рецидив“ по Проекта. Тук имаме
предвид по-специално чл. 43 ал. 3 т. 1, съгласно който маловажните случаи
не се вземат предвид, когато става въпрос за такъв рецидив. В настоящата
уредба, най-типичен представител на маловажните случаи са именно
престъпленията с дрогите.
8 Виж обилната практика на нашите съдилища по този текст, в това число и на ВКС. За пример: Решение
№ 123 по Н.Д. № 744/2009., НК, ІІ НО и др.
9 Виж чл. 160 ал. 2 от ЗМВР. Тук трябва да добавя, че предвид краткото време, дадено ни за изготвяне на
това становище, нямахме възможността да изследваме как Проектът за нов Наказателен кодекс се
съчетава с Проекта за нов Закон за Министерство на вътрешните работи.
18. С проекта се създава реална опасност, хора в младежките си години,
да се изправят пред ситуация, да бъдат третирани именно като опасни
рецидивисти (по смисъла на закона) с всички произтичащи от това
последици; това обаче без самите те да представляват някаква особено
сериозна опасност за обществото. Напълно реално е, някой да се окаже пред
тази квалификация, за държане на два грама трева за лична употреба, без
да има, каквито и да е други „престъпни“ намерения. Би било абсолютно
безсмислено и жестоко някой да лежи в затвора за едно такова
престъпление.
19. Накрая, новата уредба на налагането на наказание при съкратено
съдебно следствие (чл. 68 от Проекта), ще постави задържаните с малки
количества наркотични вещества в неблагоприятната ситуация и да
получат по-малка редукция на наказанието.
20. С премахването на института на „маловажния случай“, проектът не
само премахва възможностите за една по-гъвкава наказателна политика, но
и създава реална опасност от тежки несправедливости, които могат
напълно да разрушат нечий живот. Още повече, че става въпрос за
престъпление търпящо сериозно преосмисляне в световен мащаб през
последните петнадесет години.
21. Защо отпада този институт обаче, мотивите към проекта мълчат.
22. Липсата на мотивация по този въпрос, рязко контрастира с мотивите
към изменението на НК, когато този институт беше въведен през 2006 г.10 В
тях, Министър-председателят г-н Сергей Станишев от името на
Министерски съвет се е подписал под:
С оглед привеждането на предвидените в Наказателния кодекс
санкции за притежаване на малки количества наркотични вещества в
съответствие с най-добрите практики в държавите-членки на
Европейския съюз, е преразгледан чл. 354а от НК и съответно е създаден
текст, предвиждащ по-ниско наказание (пробация или глоба) в маловажни
случаи – какъвто е притежаването на малки количества наркотични
вещества … 11
23. Подобни са мотивите и в докладите на различните парламентарни
комисии, през които е минал законопроектът тогава.
10 ДВ бр. 75/12.09.2006
11 Виж на http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/8766/ стр. 3 от Мотивите
24. Какво се е изменило в най-добрите практики в държавите–членки
на Европейския съюз от 2006 до 2013, което да налага подобно изменение?
– питаме ние днес.
25. В този смисъл за нас е неясно: Какви са причините за тази
съществена промяна на законодателната уредба? Обмислени ли са
последиците от нея и целени ли са те?
При всички положения считаме това за една сериозна крачка назад
и настояваме, към момента, уредбата на института на „маловажния
случай“ за държане на дроги и отглеждане на канабис да не отпада.
Дефиницията „След употреба на наркотично вещество“
26. В Проекта се открива дефиницията на понятието „След употреба на
наркотично вещество“ (§1 т. 28 от Допълнителната разпоредба). За тази
дефиниция мотивите са лаконични: „Това състояние, както е известно,
може да бъде толкова опасно, колкото и класическото пияно състояние.“12
27. Понятието е дефинирано като „състояние на човек, при което в
неговия организъм има наркотично вещество или аналог на наркотично
вещество“.
28. Тази дефиниция буди сериозно безпокойство, поради изключително
широкия си възможен обхват.
29. Известен научен факт е, че в тялото на човек остават следи от
наркотични вещества, дълго време след тяхната употреба, когато няма и
помен от някакво тяхно психическо въздействие13. Значение има и частта
от човешкото тяло, от която се взима пробата.
30. След като консултирахме дефиницията с експерта в областта на
дрогите, д-р Юлиян Караджов14. Той заяви, че от научна гледна точка тя е
безсмислена, доколкото, в нея не е посочен, нито методът за анализ, нито
праговата концентрация на веществото в организма. Допълнително,
съществуват вещества, определени като наркотични по нашето
законодателство, които присъстват естествено и постоянно в човешкото
12 Виж в края на т. ІІІ 1 към мотивите.
13 Следи от Коноп се откриват дни след последната му употреба, а пир някои тестове и до месец
14 Д-р Юлиян Караджов е завършил химия в СУ “Климент Охридски”, има докторска степен по биохимия
на мозъка, научен сътрудник на БАН. Автор на книгите „Наркотиците – почти всичко за тях“ и „Канабис –
наука и политика“. Обучителните материали на Акедемията на МВР широко използват книгата
„Наркотиците – почти всичко за тях“.
тяло, без да има какъвто и да е било техен прием (N,N Диметилтриптамин –
DMT).
31. Следователно, дефиницията не позволява да се разграничи човек
извършил престъпление под въздействието на наркотични вещества
(което, в някои случаи, оправдава едно различно наказателно-правно
третиране), от човек извършил престъпление дълго време след като това
въздействие е отминало.
32. Тази широка (юридически) и некоректна (научно) дефиниция ще
създаде опасност от сериозен произвол при приложението на Проекта и
най-вече при:
- чл. 83 ал. 3 т. 3 – забрана за освобождаване от наказателна отговорност
и замяната ѝ с административно наказание;
- няколкото състава от Особената част, в които обстоятелството „след
употреба на наркотично вещество“ е предвидено като квалифициращо. От
най-голямо практическо значение ще бъде управлението на МПС (чл. 458).
33. Предвид гореизложеното предлагаме:
Да се преработи дефиницията, като се стесни нейния смислов
обхват до състояние „под въздействието на наркотични вещества”,
като при всички положения се определят гранични стойности на
тяхната концентрация в определена част от човешкия организъм
(подобно на дефиницията „пияно състояние“).
Добавянето на ново наказание „Лишаване от право“
34. В сравнение с настоящата уредба на престъпленията срещу дрогите
(чл. 354а – 354в), в проекта се забелязва засилена употреба на наказанието
„лишаване от право”.
35. Сега това наказание е предвидено като възможност само в три
случая: чл. 354а ал. 4; чл. 354б ал. 2 т. 3 и чл. 354б ал. 4 и 5. Всички тези
случаи се отнасят към лица с определени професионални качества – лекари
или такива, които се занимават с контрол върху наркотичните вещества. В
този смисъл, лишаването от права е логична последица от качеството на
извършителя на престъплението.
36. Съвсем друга е ситуацията по проекта. Единствените две
престъпления, за които лишаването от права не е предвидено са тези по чл.
508 ал. 1 и 2 (производство на растения и суровина). За всички останали
престъпления извършителите са заплашени от това да бъдат лишени от
права по чл. 60 – да заемат определена длъжност и упражняват определена
професия или дейност15. Наистина, в чл. 60 ал. 3 се казва, че това наказание
„се налага в предвидените в този кодекс случаи, когато упражняването на
правата не е съвместимо с характера на извършеното престъпление“, но
това не ни помага много за разберем кога може разумно да очакваме това
наказание да се наложи.
37. Тази промяна не изглежда логична. Масовият случай на
престъпления по проекта ще бъде по чл. 510 ал. 1 т. 1 – държане на коноп.
Изглежда трудно предвидимо отсега, да си представим ситуация, какви
точно права няма да са съвместими с характера на извършеното
престъпление. Отвореният текст на чл. 60 от проекта, обаче дава
възможност и за развиване на сериозен произвол в тази насока, който
следва да бъде ограничен още в законовия текст, а не впоследствие от
съдебната практика.
38. В този смисъл предлагаме:
наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да отпадне напълно като
възможност за наказание за престъпленията по чл. 508 – 514 от
проекта или да се резервира към конкретни текстове, при които
наистина може да има предвидим смисъл.
Възможности за подобрение
39. Създаването на нов Наказателен кодекс е възможност, която не бива
да се пропилява с лека ръка от българското общество. Възможно е,
следващият половин век от нашето развитие да бъде белязан от неговото
действие. Поколения още неродени юристи, ще спорят върху текстовете,
които пишем днес. Това е наша велика отговорност!
15 За нуждите на анализа си ще оставя настрана наказанието по чл. 60 ал. 2, което се отнася само за
чужденците.
40. Дошло е времето откровено да погледнем назад и да оценим ясно
наказателната си политика спрямо дрогите, провеждана през последните
близо четиридесет години16.
41. Дори разгледана единствено само като брой хора, употребяващи
наркотични вещества, единствената дума за тази политика е – Провал!
Според официалните данни, през 2013 година, броят на българските
граждани, на възраст между 15 и 64 години, употребили наркотично
вещество поне веднъж в живота си, е между 560 – 570 000 души. Това е
увеличение спрямо 2003 с 40%17. Очевидно наказателната ни политика не
работи за постигане на обявените си цели.
42. В същото време, този немалък сегмент от българското общество е
криминализиран в една или друга степен, а от икономическа гледна точка,
една сериозна индустрия е изхвърлена в черния или сивия сектор. Преките
и косвените, финансови и морални загуби за обществото ни са гигантски,
като единственото, което обещават, е само да се увеличават.
43. Необходимо е да се огледаме за случващото се по света и да видим, че
сред държавите от т.нар. „западни демокрации“, стоим като любопитна
реликва – пример за лоша, неразумна, некачествена и контрапродуктивна
политика по отношение на дрогите.
44. Допълнително, настоящата наказателна политика, не позволява или
сериозно затруднява, изследването и ползването на положителните
качества на най-разпространеното наркотично вещество18 – конопа.
Последните години доказаха несъмнената му полза при някои заболявания,
а за индустриалните му качества следва да питаме бабите и дядовците си.
45. Наказателния кодекс несъмнено играе значима роля в държавната
ни политика по отношение на дрогите. Ето защо, предлагаме в него:
да се зададе определено ниво на търпимост (декриминализация)
спрямо отглеждането и държането на определено количество коноп от
пълнолетни лица;
16 Престъпленията по чл.чл. 354а – 354в са създадени в правния мир на Република България през 1975 г.
с ДВ бр. 95
17 Виж Проекта за националната стратегия за борба с наркотиците изготвен от Националния съвет по
наркотичните вещества (2014-2018)
18 Пак там
наказателната репресия да бъде насочена най-вече към случаите на
значими престъпни групи за производство и разпространение на
наркотици, както и към изпирането на парични потоци;
случаите на непълнолетни задържани с наркотични вещества да
бъдат ползвани не толкова за наказателна репресия спрямо тях,
колкото за разследване на начина, по който наркотичното вещество се
е озовало в тях и като възможност за консултация със специалист,
който да прецени наличието или отсъствието на проблемна употреба.

Свали PDF версия
Приложение 1
Приложение 2

До Г-жа Зинаида Златанова
Министър на правосъдието на Република България

Копие до Г-жа Вивиан Рединг
Европейски комисар по правосъдие,основни права и гражданство

СТАНОВИЩЕ относно проекта за нов Наказателен кодекс, изготвено от „Движение Промена“ и подкрепено от „Рестарт – пациенти и експерти за медицински коноп“ и „Медицинска марихуана България“

Координати за контакт: Адв. Калин Ангелов

Съдържание и Предложения:

1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта,

позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на

проекта във всички негови части (§§ 1-3)

2. Кои сме ние? (§§ 4-8)

3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)

4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)

a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)

- считаме това за една сериозна крачка назад и

настояваме, към момента, уредбата на института на

„маловажния случай“ за държане на дроги и

отглеждане на канабис да не отпада.

b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 –

33)

- следва да се преработи дефиницията, като се стесни

нейният смислов обхват до състояние „под

въздействието на наркотични вещества”, като при

всички положения се определят гранични

стойности на тяхната концентрация в определена

част от човешкия организъм (подобно на

дефиницията „пияно състояние“).

c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)

- наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да

отпадне напълно като възможност за наказание за

престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да

се резервира към конкретни текстове, при които

може да има предвидим смисъл.

5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)

- да се зададе определено ниво на търпимост

(декриминализация) спрямо отглеждането и

държането на определено количество коноп от

пълнолетни лица;

- наказателната репресия да бъде насочена най-вече

към случаите на значими престъпни групи за

производство и разпространение на наркотици,

както и към изпирането на паричните потоци;

- случаите на непълнолетни, задържани с

наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова

за наказателна репресия спрямо тях, колкото за

разследване на начина, по който наркотичното

вещество се е озовало в тях и като възможност за

консултация със специалист, който да прецени

наличието или отсъствието на проблемна употреба. (more…)

В Холандия децентрализират новите ограничения

Wednesday, October 31st, 2012

Въпреки че новата управляваща коалиция в Холандия планира да продължи с ограничаване на достъпа до кафенетата за канабис, в  публикуваното в понеделник коалиционно споразумение се предвижда разхлабване на досегашните намерения и децентрализиран подход в прилагането на изискванията. Отпада въвеждането на задължителна регистрация на потребителите чрез система с членска карта, а ограниченията за достъп само на местни жители с постоянно пребиваване ще се въвеждат поетапно след обсъждане с местните власти

Кметствата на големите градове като Амстердам, Хага, Ротердам и Утрехт вече се противопоставиха на въвеждането на специална карта за достъп и макар все още да не е имало коментари относно намеренията на новото правителство, публикуваното коалиционно споразумение очевидно проправя път за индивидуални местни политики в областта. Впрочем, от месец май въвеждането на картата за достъп (т.нар. wietpas) вече започна в южната част на страната и от януари 2013 г. следваше да се наложи в национален мащаб

В коалиционния документ се отбелязва още, че правителство ще продължи да предприема действия срещу уличната търговия и планира да въведе лимит за максимално допустимо ниво на активните съставки в меките наркотици. Миналата година в специален доклад за правителството са направени изводи, че повече от 15% тетрахидроканабинол (ТХК) в марихуаната са опасни едва ли не толкова, че е необходимо да се класират заедно с кокаина и хероина. Според експертите съдържанието на ТХК в марихуаната, която се произвежда в Холандия, е между 15 и 18 %, като около три четвърти от количествата, търгувани в кофи-шоповете са местно производство

Източници: Dariknews.bg, Dutchnews.nl

Марихуана за благотворителност

Friday, October 19th, 2012

Двойка в английското графство Линкълншир, която организирала в дома си отглеждане и производство на марихуана, e била осъдена на три години затвор, въпреки че повечето от заработеното те използвали за да помагат на кенийско село, което посещавали често, пише Guardian. Майкъл Фостър (62) и Сюзън Купър (63) били открити съвсем случайно, когато в квартала им се издирвал домашен крадец и един от полицаите усетил специфичната миризма. Те са спечелили стотици хиляди британски лири, с които платили операция на жител от селцето в Кения, купили компютри за очната клиника и обезпечавали образованието на селските деца. В къщата им полицията е открила 20 хиляди лири и 159 корена марихуана, а банковите извлечения показват около 400 хиляди, преминали през техните сметки. И макар благотворителността да е изтъквана в рамките на съдебния процес, двамата възрастни ще трябва да излежат присъдата зад решетките

Източници: Cross.bg, Guardian.co.uk

В Лос Анджелис се борят за търговията

Wednesday, October 3rd, 2012

Два месеца, след като през юли в ЕлЕй решават да затворят стотици търговски обекти за медицинска марихуана, оставяйки право на пациентите все пак да си я отглеждат самостоятелно и в колектив не по-голям от трима души, вчера Градският съвет обърна курса и отмени забраната. С 11 срещу 2 гласа отмяната се случва след като граждани са инициирали подписка и събрали достатъчно подкрепа за референдум

Други градове в САЩ също оказват съпротива срещу търговията с т.нар. медицинска марихуана, но в Лос Анджелис, втория по брой население град в страната с близо 4 млн. души, магазините са изключително разпространени. Според про-марихуанската организация „Американци за безопасен достъп“, в повече от 175 града и 20 окръга на щата Калифорния са наложени забрани срещу магазините

В подкрепа на отмяната, някои от членовете на съвета заявяват, че е необходима по-добра ориентация от страна на калифорнийските законодатели, като ги призовават да се захванат с недостатъците в щатския закон, позволяващ медицинска употреба на марихуана с лекарско предписание. „Необходимо е да се изясни на каква позиция сме точно“, казва съветникът Мичъл Енгъландър. Преди две години, Лос Анджелис вече е правил опит да затвори стотици от диспансерите и да ограничи броя на действащите до 70

Обратът в Градския съвет вчера настъпва на фона на мащабна акция на федералното правителство в града, предприета миналата седмица с нахлуването в няколко магазина за канабис и издаването на предупредителни писма срещу десетки други. „Не можем да оправим целия Лос Андежелис наведнъж“, обявил тогава говорителят Том Мрозек, „Магазините просто са прекалено много“. Съгласно федералния закон в САЩ марихуаната още е нелегална и през последната година федералните власти са атакували стотици обекти от този бизнес из цяла Калифорния, на различни нива, твърдейки че печелят огромни суми и привличат престъпност

В тази връзка, градският съветник Ед Рийс в ЕлЕй отбелязва: „Това, което тежи в съзнанието ми е че без значение какво правим ние, федералното правителство пак ще дойде и ще ги затвори. Много объркано време е за всички. И тези, които са решили да продължат с търговията поради правилните причини са подложени на риск; и онези, които го правят заради психоеквилибристика, заради опортюнизъм или печалба за сметка на живота ни и сигурността в обществото също са изложени на риск“

Източници: Vesti.bg, Nydailynews.com, Personalliberty.com

На Сиатъл Хемпфест 2012 се очертават разногласия

Saturday, August 18th, 2012

Десетки хиляди се стичат от петък следобед в крайбрежния парк Myrtle Edwards на Сиатъл, щата Вашингтон, по случай три-дневния фестивал в подкрепа на марихуаната. Започнат през 1991 г. като хемп-експо и скромно събиране на около 500 души, фестивалът става ежегоден и вече се смята за най-голямото про-марихуана събитие в САЩ. Обикновено се събират над 250 000 души, макар очакванията сега да са за 150-200 хиляди участници, които прекарват времето си покрай различни мероприятия, концерти, арт-прояви, изложения, пазари на сувенири, дрехи и т.н., и политически инициативи. На тазгодишното 21-во издание акцент е предстоящия референдум във Вашингтон, Орегон и Колорадо през ноември дали да се легализира употребата на марихуана за забавления, отмора и възстановяване. В трите щата вече има закони за медицинската марихуана

Мярката във Вашингтон се нарича „Инициатива 502“ и би позволила да се продава изсушена марихуана с тегло до една унция (28,3 гр.) на пълнолетни лица, навършили 21 години, в лицензирани магазини, което се очаква да донесе около 2 млрд. долара данъчни постъпления през следващите пет години, ако федералното правителство не опита да блокира влизането на закона в сила. Според федералното законодателство в САЩ тревата все още не е легална. Очаква се също мярката да спести около 10 000 ареста на година в щата за притежание на марихуана. „Изглежда накрая стигаме повратна точка за да се приключи с тази объркана пречка“, каза директора на фестивала Вивиан МакПийк със започване на събитието. „Ако И-502 мине, това ще бъде исторически момент“

Сред онези, които вече имат право да ползват марихуана за медицински цели, обаче, се формира съпротива срещу Инициативата. Те изразяват опасения относно предвидените ограничения за шофиране под въздействие, които били толкова строги, че можели изобщо да им отнемат възможността за каране на кола. Други смятат, че мярката не отива достатъчно далеч, защото не би позволила на хората да си отглеждат канабис самостоятелно за целите на релакс, въпреки че медицинските пациенти могат; не се планира промишленото производство на растението; и не се позволява употреба на лицата между 18 и 21 годишна възраст. Заради разногласията на хемпфеста не се очаква приемане на официална позиция, което според Вивиан МакПийк е „много болезнено и мъчно“. Други от организаторите също изразиха разочарование

И на двете страни в спора се дава глас, като противниците и поддръжниците опъват отделни шатри в съперничество за вниманието на избиратели. В лагера Против „И-502“ например Артур Уест заявява, че той участва в този Хемп-фест от края на 90-те и никога не си е представял, че ще го прави в опозиция на мярка за легализация. Заедно с Попи Сиду обявиха, че дори не считат „И-502“ за легализация. „Ние всички сме за легализация, но легализация, за мен, е да си отглеждам колкото поискам и да мога да се разхождам по улицата до Старбък като си пуша джойнта“, казва Сиду

Диспансерите за медицинска марихуана също до голяма степен са против, заради предвидените лицензионни изисквания в мярката. Много диспансери се развиват добре съгласно действащата система и нямало причина за втурване в схема за легализация, която може да се окаже дефектна, според Брайън Рей, собственик на диспансера One Love Collective в южен Сиатъл. „Изглежда това ще съсипе предприемаческия дух на този малък бизнес“, добавя той

Повече информация за фестивала би трябвало да се намира на неговия сайт www.hempfest.org, ако при Вас работи и се зарежда. Относно предстоящите референдуми с президентските избори в САЩ през ноември — в Колорадо за „Поправка 64“, Вашингтон за „Инициатива 502“ и Орегон за „Мярка 80“, както в Монтана и Масачузетс за медицинската марихуана, с някои резултати от социологически сондажи — можете да прочетете тук

Източници: Vesti.bg, Washingtonpost.com, Wikipedia.org

В Австралия ще арестуват родители за употреба на алкохол от непълнолетни

Sunday, May 27th, 2012
Австралийската полиция скоро ще получи правомощия да попречи на родителите да се правят, че не забелязват пияните младежи, като ще бъде криминализирано организирането на домашни партита, на които младежи под 18 години злоупотребяват с алкохол.
Изготвеният план от правителството на Бари О’Фарел в щата Нов Южен Уелс ще улесни полицията в борбата с “пиянската култура” сред младежта, като възрастните ще бъдат наказвани с до 12 месеца затвор за осигуряването на алкохол на непълнолетен, който не им е родно дете, пише вестник “Сидни морнинг хералд”, цитиран от “Фокус”. Полицията и академици приветстваха идеята, заявявайки че трябва да стане ясно, че употребата на алкохол “започва след 18-ата годишнина, не преди това”.
Организации за граждански свободи обаче смятат, че родителите не бива да бъдат превръщани в престъпници само заради „глътка шампанско”.
По думите на високопоставен представител на австралийската полиция повикванията за партита, на които 13-годишни се напиват “под носа” на родители, се получават ежеседмично в местните управления в Нов Южен Уелс.

Австралийската полиция скоро ще получи правомощия да попречи на родителите да се правят, че не забелязват пияните младежи, като ще бъде криминализирано организирането на домашни партита, на които младежи под 18 години злоупотребяват с алкохол.

Изготвеният план от правителството на Бари О’Фарел в щата Нов Южен Уелс ще улесни полицията в борбата с “пиянската култура” сред младежта, като възрастните ще бъдат наказвани с до 12 месеца затвор за осигуряването на алкохол на непълнолетен, който не им е родно дете, пише вестник “Сидни морнинг хералд”, цитиран от “Фокус”. Полицията и академици приветстваха идеята, заявявайки че трябва да стане ясно, че употребата на алкохол “започва след 18-ата годишнина, не преди това”.

Организации за граждански свободи обаче смятат, че родителите не бива да бъдат превръщани в престъпници само заради „глътка шампанско”.

По думите на високопоставен представител на австралийската полиция повикванията за партита, на които 13-годишни се напиват “под носа” на родители, се получават ежеседмично в местните управления в Нов Южен Уелс.

Източник: ТВ „Европа“

 
Free counter and web stats