Архив за секция ‘Български’

Активисти от Движение Промена се сдобиха официално с “опорните точки” унищожили индустриалния коноп у нас

Tuesday, May 31st, 2016

Малко предисловие

На 20 май 2016г. Народното събрание прие изменения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Преди това Движение Промена представи своето становище по проекта пред Народното събрание, а негови представители присъстваха във всички заседания на парламентарните комисии

Законопроектът предизвика сериозен обществен интерес, най-вече, защото преднамерено орязваше всяка възможност за легално, регламентирано и контролирано ползване на конопа и неговите продукти от болни и техните лекари у нас.

Истинската парламентарна драма, обаче предизвикаха битките за дефиницията на понятието “индустриален коноп”.

Това се случи след като Българската академия на науките официално призова парламента да реши проблемите, които спъват развитието на сектора у нас. БАН посочи множеството приложения на крайни продукти от конопени растения, в които няма ТХК, а Института за органична химия декларира, че “разработват и стандартизиран технологии за преработка на…ценни вещества от растителната маса на индустриален коноп с цел създаване на легални крайни продукти и суровини без наличието на контролирано вещество /ТХК/”. Предложението на БАН беше подкрепено и от Главболгарстрой, а Парламентарната комисия по земеделието и храните го обсъди в специално свое заседание.

В резултат се състави работна група от служители на МЗХ и МЗ, която да изготви приемлива дефиниция дейностите, които следва могат да се извършват с индустриален коноп. Стигна се до проект, който, макар и далеч от съвършенството, даваше възможност на една индустрия с “висока принадена стойност към икономиката” (по думите на БАН) да съществува.

И дойдоха опорните точки…

Проектът на работната група бе представен за обсъждане пред народните представители – членове на Комисията по здравеопазване. След прочитането му председателката на Комисията – д-р Даниела Дариткова-Проданова – взе думата, за да призове депутатите да “вземат отговорно решение с ясен знак към обществото и всички ние трябва да сме на висотата на обществените очаквания“. Във връзка с това тя прочете части от писма получени от комисията. След прочитането им, народните представители от комисията с единодушно мълчание, взеха решение да унищожат индустриалния коноп у нас.

Тези писма не бяха публикувани до този момент в сайта на Народното събрание и останаха скрити.

Във връзка с това, активисти от Движение Промена поискаха, на база на Закона за достъп до обществена информация, писмата да им бъдат предоставени. Целта бе да разберем какво точно уплаши така народните представители, че дори не посмяха да се изкажат.

Оказа се, че получените “становища” никога не са получавани официално в деловодството на Народното събрание; не са подписвани от никого, нямат никакви референции, на които авторите им базират твърденията си, лъжливи са, дори не обсъждат становището на БАН и са само две. Никой не разбра, защо г-жа Дариткова-Проданова ги прочете, въпреки съмнителната им стойност, и въпреки че на това заседание на комисията думата можеха да взимат само народни представители. Всичко това звучеше явно толкова страшно за народните представители в комисията, че те замълчаха безропотно.

На линка ще намерите тези писма, като се надяваме, че така ще ви дадем възможност да се запознаете с безотговорния начин, по който се прави политиката у нас.

Документи получени от Комисията по здравеопазване на Народното събрание както следва:

1. Искане за достъп до обществена информация (стр. 1-2)

2. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация (стр. 3)

3. Писмо от Иван Кучмов  от Агенция “Митници” (стр. 4-5)

4. Писмо от ОбСНВ (стр. 6-7)

Следващите дни Движение Промена ще продължи да публикува още документи, до които е достигнало и призовава всички активни граждани да ползват Закона за достъп до обществена информация. Той позволява да надникнете в места, които администрацията предпочита да държи скрити.

 

Човешките права остават потъпкани с действащия и проекта на нов Наказателен кодекс

Sunday, August 24th, 2014

Тук не става въпрос единствено за болните, които имат нужда да се лекуват по най-добрия начин. Макар проблемът да е остър, въпросът за човешките права касае също здравите, които имат право да почиват и да се забавляват със своите приятели по най-добрия според тях начин. Когато не произтичат вреди за други, нито за околната среда, не са налице каквито и да било доказателства или показания за разпространение, и никой не допуска употреба сред непълнолетни, а самото въздействие след консумация не предизвиква такива опасни прояви спрямо околните, каквито се наблюдават след употреба на твърд алкохол или други наркотици. Уж личният живот на гражданите е неприкосновен, всеки има право на лична свобода и неприкосновеност, свободата на мисълта и съвестта са ненакърними, Република България гарантира правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и гражданското общество, науката и изкуствата.. Тези основни права и начала, записани в Конституцията, не действат, потъпкани със закон относно консумацията на марихуана и отглеждането на едно-две растения канабис в частен имот за задоволяване на лични потребности се третира от Наказателния кодекс като тежко престъпление, все едно човек произвежда не ракия, а амфетамини. Гражданите в една правова държава биха имали възможност пряко да инициират съдебно разглеждане по съобразността с Конституцията от гледна точка на изброените права. Но в България още не разполагаме с такава възможност и никой от упълномощените с отношение към проблема, в лицето на Главният прокурор, Върховният касационен съд и Омбудсманът не са отнесли въпроса до Конституционния съд. Разбира се, легислативата се променя чрез необходимото мнозинство, но законите не могат да имат ефективно действие, когато с тях се потъпкват права на отделни малцинства и в частност на личността. За да се гарантират правата и свободите срещу диктатурата на мнозинството, в правовите държави е предвиден именно такъв механизъм за съдебна защита от политическата целесъобразност, въз основа конституционните права и справедливостта в индивидуалния, малцинствен случай. Механизъм, който гарантира непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията, и който в България липсва с посредничеството на изброените държавни институции. Това позволява на политическите сили да продължават законовите злоупотреби срещу основните човешки права

Движение Промена е поканено да участва в извънредно заседание на НСНВ за медицинския коноп

Friday, July 25th, 2014

Скъпи приятели и съмишленици,

на своето редовно заседание от 25 юни тази година, Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) е решил да проведе извънредно заседание посветено изключително на темата за употребата на марихуана за медицински цели.

Миналата седмица „Движение Промена“ получи покана за участие в това заседание. Поканата беше съпроводена със становище на Националния център по наркомании (НЦН) ОТНОСНО необходимостта и терапевтичното значение на употребата на марихуана и нейните деривати за медицински цели.

Най-общо, становището на НЦН е негативно и се изказва против употребата на конопа в медицината.

Извънредното заседание, на което ще се обсъжда този доклад, ще се проведе на 7 август 2014, от 14:00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването на площад Света Неделя № 5

Движение Промена, след като се запозна с поканата за участие и приложеното експертно становище, реши да излезе със следното МНЕНИЕ, което да депозира в Министерството на здравеопазването и на което да даде максимална гласност.

Надяваме се да бъдем подкрепени от вас.

 

МНЕНИЕ на Движение Промена във връзка с поканата за участие в извънредно заседание на НСНВ насрочено за 07 август 2014, 14:00 в Министерство на здравеопазването

Уважаеми г-н/г-жо Министър,

1. В качеството Ви на Председател на Националния съвет по наркотични вещества, Движение Промена Ви благодари за поканата за участие в това извънредно заседание, посветено на темата за медицинската употреба на конопа.

Сигурни сме, че това заседание няма да бъде последно по темата, като декларираме своето намерение да участваме и в следващите такива.

2. Движение Промена изразява своята увереност, че през следващото десетилетие светът ще претърпи фундаментално преосмисляне на политиката си по отношение Конопа като наркотично вещество. Видима е тенденцията от забрана да се преминава към регулация на растението.

В този смисъл, като обществена организация, смятаме за национално отговорна позицията, НСНВ да започне дебата по темата:

Какво се случва в другите страни по отношение на регулацията на Конопа и какъв модел на регулация може да се изгради у нас?

Настоящия документ следва да бъде прочетен в светлината на този абсолютно необходим дебат.

3. С оглед на това, обявяваме недоволството си от начина, по който се организират заседанията на НСНВ по принцип, като смятаме, че са необходими промени.

Считаме факта, че заседанията на Съвета са по правило затворени за публиката, за противоречащ на конституционното устройство на Република България.

Обявяваме своето намерение през следващите две години да работим активно за отварянето на НСНВ към обществеността, като ще предприемем конкретни действия към тази насока.

4. Изразяваме недоумението си от начина на организиране на извънредното заседание на НСНВ, за което сме поканени.

От поканата разбираме, че на „второто редовно заседание на НСНВ, проведено на 25.06.2014г. е /било/ представено становище на Националния център по наркомании“ обединяващо други получени становища на различни експерти в областта на медицината.

На нас обаче не са ни изпратени тези други „получени становища“, както и информация за въпросите, които са били зададени на експертите от НЦН.

Допълнително, не разполагаме с каквато и да е информация за обсъждането на този доклад на предходното закрито заседание на НСНВ. Не знаем и как е била формулирана задачата на Министъра на здравеопазването до Националния център по наркомании.

5. Изразяваме опасения, че е възможно, специалистите в НЦН, изготвили това обобщително становище да са работили под някаква форма на натиск. Не е тайна, че докато се е изготвяло това становище, е било обсъждано и решението за закриване на тази структура на Министерството на здравеопазването.

Припомняме, че Движение Промена беше една от неправителствените организации, които се изказаха остро против това спорно решение.

В този контекст, смятаме решението на Министъра на Здравеопазването, като председател на НСНВ да възложи изготвянето на представеното експертно становище именно на тази, подчинена нему административна структура, за изключително неуместно, което поставя доклада и общите му изводи под сериозно съмнение относно безпристрастността му.

6. Изцяло поддържаме изразеното в Единното писмо на пациентските организации негативно отношение към представеното становище.

Искаме да допълним единствено, че начина, по който са ползвани и цитирани източниците в него, е силно манипулативен и избирателен. Пропускат се цели пасажи от цитирания текст, което създава изкривена представа за ситуацията у четящия становището.

7. Настояваме да се прекрати наказателната репресия, която държавата осъществява над свои граждани, само и единствено поради факта, че са свързани по някакъв начин с растението Коноп.

Считаме тази репресия за остатък от „Средновековието“ с неговия страх от вещици, с който следва да се справим рационално.

Като първа стъпка към това, Движение Промена смята декриминализирането на държане и отглеждане, свързано с болни лица.

Убедени сме, че обществената реакция по случая „Марин Калчев“, която е провокирала настоящото извънредно заседание на НСНВ, е показателна за назрялата необходимост от различна държавна политика по отношение на конопа.

8. Членовете на Движение Промена припомнят, че една не малка част от тях са родители и като такива искат само най-доброто за своите деца.

Политиката на забрани и репресии със сигурност е далеч от това „най-добро”, към което се стремим.

 

Становище на Движение Промена относно изготвянето на нов наказателен кодекс

Wednesday, January 15th, 2014
До
Г-жа Зинаида Златанова
Министър на правосъдието на
Република България
Копие до
Г-жа Вивиан Рединг
Европейски комисар по правосъдие,
основни права и гражданство
СТАНОВИЩЕ
относно проекта за нов Наказателен
кодекс, изготвено от „Движение
Промена“ и подкрепено от „Рестарт
– пациенти и експерти за
медицински коноп“ и „Медицинска
марихуана България“
Координати за контакт
Адв. Калин Ангелов
Ул. Средна гора № 32, ап. 10
София, 1303
България
00359899157031
promena@promena.org
Съдържание и Предложения:
1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта,
позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на
проекта във всички негови части (§§ 1-3)
2. Кои сме ние? (§§ 4-8)
3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)
4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)
a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)
- считаме това за една сериозна крачка назад и
настояваме, към момента, уредбата на института на
„маловажния случай“ за държане на дроги и
отглеждане на канабис да не отпада.
b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 –
33)
- следва да се преработи дефиницията, като се стесни
нейният смислов обхват до състояние „под
въздействието на наркотични вещества”, като при
всички положения се определят гранични
стойности на тяхната концентрация в определена
част от човешкия организъм (подобно на
дефиницията „пияно състояние“).
c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)
- наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да
отпадне напълно като възможност за наказание за
престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да
се резервира към конкретни текстове, при които
може да има предвидим смисъл.
5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)
- да се зададе определено ниво на търпимост
(декриминализация) спрямо отглеждането и
държането на определено количество коноп от
пълнолетни лица;
- наказателната репресия да бъде насочена най-вече
към случаите на значими престъпни групи за
производство и разпространение на наркотици,
както и към изпирането на паричните потоци;
- случаите на непълнолетни, задържани с
наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова
за наказателна репресия спрямо тях, колкото за
разследване на начина, по който наркотичното
вещество се е озовало в тях и като възможност за
консултация със специалист, който да прецени
наличието или отсъствието на проблемна употреба.
Уважаема г-жо Министър на правосъдието на Република България,
1. На 21 декември 2013 година, проектът за нов Наказателен кодекс бе
представен за обществено обсъждане на страницата на Министерството на
правосъдието1 и „Портала за обществени консултации“2. Съгласно
информацията, дадена на Портала, консултациите за този проект изтичат
на 15.01.2014 г.
2. Без да влизаме в детайли, в нашето становище се присъединяваме и
към останалите участници в дискусията3, които изразяват своето
недоумение към факта, че на закон от такава важност, е отделено толкова
малко време за обществено обсъждане. Не считаме за сериозно, проект на
закон от такава обществена значимост, какъвто е Наказателният кодекс на
една държава, който вероятно ще действа през следващите няколко
десетилетия, да бъде подложен на обществено обсъждане в рамките само
на три седмици, една от които беше почивна.4
3. В този смисъл, първото и най-важно наше предложение към Проекта
е:
Нека да бъде удължен срокът на обществената дискусия по проекта,
достатъчно, за да може проектът да се изследва, обмисли и консултира.
Кои сме ние и какво пишем?
4. Хората и Организациите заставащи зад настоящото становище, са
неправителствени организации, експерти, заинтересовани лица,
занимаващи се, най-общо – с проблемите свързани с дрогите/наркотиците
и националната ни политика по отношение на тях.
5. В този смисъл, анализът в това становище ще засегне основно
престъпленията от Раздел ІV на Глава 33 на Особената част от Проекта –
Престъпления против режима на наркотични вещества, аналози на
1 http://www.justice.government.bg/
2 http://www.strategy.bg/
3 Виж коментарите към проекта оставени на публичното обсъждане под публикацията на проекта
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1139 (последно проверено на
12.01.2014 г.), както и реакциите на няколко големи неправителствени организации на
http://judicialreports.bg/2014/01/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B8/ (последно проверен на 14.01.2014).
4 Отделно, още по-обезпокоителен е фактът, че първоначално, срокът, обявен в сайта, бе до 4.01.2014 г.,
а в последствие бе сменен на 15.01.2014 г. (виж Приложение № 1 и № 2)
наркотични вещества и прекурсори (чл. 508 – 514) (по долу: престъпления
срещу дрогите).
6. Доколкото обаче, някои нови моменти в Общата част и в Дефинициите
на Проекта, ще окажат съществено влияние върху правния режим на тези
вещества – в анализа си ще се занимаем и с тях.
7. Методът, по който ще развиваме тезите си ще бъде сравнителен – ще
сравняваме действащата понастоящем уредба на Наказателния кодекс от
1968 (НК) с предложената по Проекта.
8. Предвид краткото време, което ни бе дадено, съзнаваме, че няма да
можем да обхванем изцяло проблематиката, но се надяваме през
следващите месеци на обществена дискусия, да можем да доразвием
настоящото си становище и да повлияем положително на националната
политика по отношение на дрогите.
Положителни моменти в предложената уредба.
9. В предложения проект, съществуват поне два положителни момента в
сравнение с настоящата уредба:
9.1 Престъпленията срещу дрогите са отделени в самостоятелен раздел.
Те вече не съставляват престъпления срещу общественото здраве, които в
проекта са уредени в предходния раздел ІІІ на глава 33.
Това отделяне несъмнено е честно, доколкото отразява техния силно
формален характер. Рядко някое конкретно престъпление, свързано с
дрогите, засяга пряко общественото здраве; много по-често самите
престъпления са следствие от проблеми в общественото здравеопазване.
Тук трябва да се отчете и фактът, че в най-голям процент от случаите,
когато се прилага наказателна репресия спрямо дрогите, а именно при
наказателно преследване за държане на Коноп/Марихуана – няма сериозен
проблем, свързан със здравето или здравеопазването.5
5 Виж предложението за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018
https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDVFVxanpzM01yN28/edit?usp=sharing. Допълнително може
да се вземат предвид и изпратените към нея становища на „Движение Промена” на
https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDSHdjS2I1clppbU0/edit?usp=sharing, както и на Сдружение
„Проект Пеперуда“, АРЗ „Солидарност“, Фондация „Хоризонти 21“, Фондация „Инициатива за здраве“ на
http://www.policyzone.info/docs/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0
%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE9.2
Вторият положителен момент е разграничаването, което се прави
между производството на растения (чл. 508 ал. 1 от Проекта) и
производството на наркотично вещество (чл. 509 ал. 1 от Проекта), като
първото е квалифицирано като по-леко от второто.
Въпреки общия си текст, чл. 508 ал. 1 несъмнено се отнася за растението
Коноп. Това е така, защото отглеждането на други растения, „които са
наркотични вещества“ (опиев мак, кокаинов храст и др.) е изключителна
рядкост в съдебната ни практика.6 Това отделяне на производството на
Коноп от всички останали дроги е нещо, към което сме призовавали от
много години и което несъмнено отразява по-правилно обществената му
опасност, и с което проектът прави несъмнена крачка напред.
Негативни моменти в предложената нова уредба
10. Със съжаление следва да отбележим, че негативните моменти в
Проекта са значително повече. С него се правят съществени крачки назад,
към уредбата от преди измененията в НК с ДВ бр. 75/2006. Тази уредба, в
годините на своето действие, показа единствено и само негативи –
съдилища бяха задръстени с дела за минимални количества наркотични
вещества; осъдителни присъди, правещи дейците повече жертви на
правосъдието, отколкото престъпници; некачествено законодателство,
което принуждаваше съда, за да спасява съдбите на нещастници, изправени
пред него, да прилага без оглед, правилата на чл. 55 от НК, падайки под
предвидения минимум, като правило, а не като изключение.7
11. Допълнителен проблем е, че за тези съществени изменения на
уредбата, които се предлагат в Проекта, мотивите мълчат. Ние сме оставени
пред чуденето, дали те са съзнателно целени от вносителите, или са
резултат от тяхното недоглеждане и пропуски.
Премахване на института на „маловажния случай“
12. Най-сериозна промяна, спрямо настоящата уредба, виждаме в
премахването на института на „маловажния случай“. В предложения проект
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
6 Изследването на съдебната практика не показа нито едно съдебно решение или присъда, които да се
занимават с отглеждането на опиев мак или кокаинов храст
7 По сполучливият израз, който циркулираше тогава, съдът правеше „превенция от закона“.
липсват текстове аналогични на настоящите чл. 354а ал. 5 и чл. 354в ал. 5
НК
13. Съгласно тях, при маловажни случаи на придобиване и държане на
наркотични вещества, както и на засяване и отглеждане на растения от
вида на конопа (без разпространение), наказанията са глоба/лишаване от
свобода до 1 година. Това от своя страна позволява приложението на
института на „Освобождаването от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание“ (чл. 78а НК). Една немалка част от делата
срещу дрогите днес, се водят точно по този ред.
14. Донякъде това е справедливо. Има хиляди ситуации на хора8,
заловени с минимални количества канабис, с добро социално положение,
най-вече младежи, нерядко студенти. Настоящата уредба позволява
наказателната репресия да не бъде прекомерна и да не се дамгосват едва
навлизащите в живота хора с печата „Осъждан“ в свидетелството за
съдимост.
15. Допълнително, настоящата уредба позволява и „излизането“ от
регистрите на така проблемната напоследък „полицейска регистрация“ и
„избягването“ от излишното стоене в информационна база-данни, която
през последните години минаваше през ръцете на не един и двама, доста
спорни, вътрешни министри9.
16. Допълнително, производството по освобождаване от наказателна
отговорност уредено в НПК (глава 28) е сравнително леко и безпроблемно;
често се решава без забавяне, в рамките на едно съдебно заседание. Това
спестява разходи във време и средства на съдебната система и полицията и
ги освобождава, за да бъдат насочени за ползване по-рационално.
17. Допълнително, отпадането на маловажността влияе пряко и на
приложението на института на „Опасния рецидив“ по Проекта. Тук имаме
предвид по-специално чл. 43 ал. 3 т. 1, съгласно който маловажните случаи
не се вземат предвид, когато става въпрос за такъв рецидив. В настоящата
уредба, най-типичен представител на маловажните случаи са именно
престъпленията с дрогите.
8 Виж обилната практика на нашите съдилища по този текст, в това число и на ВКС. За пример: Решение
№ 123 по Н.Д. № 744/2009., НК, ІІ НО и др.
9 Виж чл. 160 ал. 2 от ЗМВР. Тук трябва да добавя, че предвид краткото време, дадено ни за изготвяне на
това становище, нямахме възможността да изследваме как Проектът за нов Наказателен кодекс се
съчетава с Проекта за нов Закон за Министерство на вътрешните работи.
18. С проекта се създава реална опасност, хора в младежките си години,
да се изправят пред ситуация, да бъдат третирани именно като опасни
рецидивисти (по смисъла на закона) с всички произтичащи от това
последици; това обаче без самите те да представляват някаква особено
сериозна опасност за обществото. Напълно реално е, някой да се окаже пред
тази квалификация, за държане на два грама трева за лична употреба, без
да има, каквито и да е други „престъпни“ намерения. Би било абсолютно
безсмислено и жестоко някой да лежи в затвора за едно такова
престъпление.
19. Накрая, новата уредба на налагането на наказание при съкратено
съдебно следствие (чл. 68 от Проекта), ще постави задържаните с малки
количества наркотични вещества в неблагоприятната ситуация и да
получат по-малка редукция на наказанието.
20. С премахването на института на „маловажния случай“, проектът не
само премахва възможностите за една по-гъвкава наказателна политика, но
и създава реална опасност от тежки несправедливости, които могат
напълно да разрушат нечий живот. Още повече, че става въпрос за
престъпление търпящо сериозно преосмисляне в световен мащаб през
последните петнадесет години.
21. Защо отпада този институт обаче, мотивите към проекта мълчат.
22. Липсата на мотивация по този въпрос, рязко контрастира с мотивите
към изменението на НК, когато този институт беше въведен през 2006 г.10 В
тях, Министър-председателят г-н Сергей Станишев от името на
Министерски съвет се е подписал под:
С оглед привеждането на предвидените в Наказателния кодекс
санкции за притежаване на малки количества наркотични вещества в
съответствие с най-добрите практики в държавите-членки на
Европейския съюз, е преразгледан чл. 354а от НК и съответно е създаден
текст, предвиждащ по-ниско наказание (пробация или глоба) в маловажни
случаи – какъвто е притежаването на малки количества наркотични
вещества … 11
23. Подобни са мотивите и в докладите на различните парламентарни
комисии, през които е минал законопроектът тогава.
10 ДВ бр. 75/12.09.2006
11 Виж на http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/8766/ стр. 3 от Мотивите
24. Какво се е изменило в най-добрите практики в държавите–членки
на Европейския съюз от 2006 до 2013, което да налага подобно изменение?
– питаме ние днес.
25. В този смисъл за нас е неясно: Какви са причините за тази
съществена промяна на законодателната уредба? Обмислени ли са
последиците от нея и целени ли са те?
При всички положения считаме това за една сериозна крачка назад
и настояваме, към момента, уредбата на института на „маловажния
случай“ за държане на дроги и отглеждане на канабис да не отпада.
Дефиницията „След употреба на наркотично вещество“
26. В Проекта се открива дефиницията на понятието „След употреба на
наркотично вещество“ (§1 т. 28 от Допълнителната разпоредба). За тази
дефиниция мотивите са лаконични: „Това състояние, както е известно,
може да бъде толкова опасно, колкото и класическото пияно състояние.“12
27. Понятието е дефинирано като „състояние на човек, при което в
неговия организъм има наркотично вещество или аналог на наркотично
вещество“.
28. Тази дефиниция буди сериозно безпокойство, поради изключително
широкия си възможен обхват.
29. Известен научен факт е, че в тялото на човек остават следи от
наркотични вещества, дълго време след тяхната употреба, когато няма и
помен от някакво тяхно психическо въздействие13. Значение има и частта
от човешкото тяло, от която се взима пробата.
30. След като консултирахме дефиницията с експерта в областта на
дрогите, д-р Юлиян Караджов14. Той заяви, че от научна гледна точка тя е
безсмислена, доколкото, в нея не е посочен, нито методът за анализ, нито
праговата концентрация на веществото в организма. Допълнително,
съществуват вещества, определени като наркотични по нашето
законодателство, които присъстват естествено и постоянно в човешкото
12 Виж в края на т. ІІІ 1 към мотивите.
13 Следи от Коноп се откриват дни след последната му употреба, а пир някои тестове и до месец
14 Д-р Юлиян Караджов е завършил химия в СУ “Климент Охридски”, има докторска степен по биохимия
на мозъка, научен сътрудник на БАН. Автор на книгите „Наркотиците – почти всичко за тях“ и „Канабис –
наука и политика“. Обучителните материали на Акедемията на МВР широко използват книгата
„Наркотиците – почти всичко за тях“.
тяло, без да има какъвто и да е било техен прием (N,N Диметилтриптамин –
DMT).
31. Следователно, дефиницията не позволява да се разграничи човек
извършил престъпление под въздействието на наркотични вещества
(което, в някои случаи, оправдава едно различно наказателно-правно
третиране), от човек извършил престъпление дълго време след като това
въздействие е отминало.
32. Тази широка (юридически) и некоректна (научно) дефиниция ще
създаде опасност от сериозен произвол при приложението на Проекта и
най-вече при:
- чл. 83 ал. 3 т. 3 – забрана за освобождаване от наказателна отговорност
и замяната ѝ с административно наказание;
- няколкото състава от Особената част, в които обстоятелството „след
употреба на наркотично вещество“ е предвидено като квалифициращо. От
най-голямо практическо значение ще бъде управлението на МПС (чл. 458).
33. Предвид гореизложеното предлагаме:
Да се преработи дефиницията, като се стесни нейния смислов
обхват до състояние „под въздействието на наркотични вещества”,
като при всички положения се определят гранични стойности на
тяхната концентрация в определена част от човешкия организъм
(подобно на дефиницията „пияно състояние“).
Добавянето на ново наказание „Лишаване от право“
34. В сравнение с настоящата уредба на престъпленията срещу дрогите
(чл. 354а – 354в), в проекта се забелязва засилена употреба на наказанието
„лишаване от право”.
35. Сега това наказание е предвидено като възможност само в три
случая: чл. 354а ал. 4; чл. 354б ал. 2 т. 3 и чл. 354б ал. 4 и 5. Всички тези
случаи се отнасят към лица с определени професионални качества – лекари
или такива, които се занимават с контрол върху наркотичните вещества. В
този смисъл, лишаването от права е логична последица от качеството на
извършителя на престъплението.
36. Съвсем друга е ситуацията по проекта. Единствените две
престъпления, за които лишаването от права не е предвидено са тези по чл.
508 ал. 1 и 2 (производство на растения и суровина). За всички останали
престъпления извършителите са заплашени от това да бъдат лишени от
права по чл. 60 – да заемат определена длъжност и упражняват определена
професия или дейност15. Наистина, в чл. 60 ал. 3 се казва, че това наказание
„се налага в предвидените в този кодекс случаи, когато упражняването на
правата не е съвместимо с характера на извършеното престъпление“, но
това не ни помага много за разберем кога може разумно да очакваме това
наказание да се наложи.
37. Тази промяна не изглежда логична. Масовият случай на
престъпления по проекта ще бъде по чл. 510 ал. 1 т. 1 – държане на коноп.
Изглежда трудно предвидимо отсега, да си представим ситуация, какви
точно права няма да са съвместими с характера на извършеното
престъпление. Отвореният текст на чл. 60 от проекта, обаче дава
възможност и за развиване на сериозен произвол в тази насока, който
следва да бъде ограничен още в законовия текст, а не впоследствие от
съдебната практика.
38. В този смисъл предлагаме:
наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да отпадне напълно като
възможност за наказание за престъпленията по чл. 508 – 514 от
проекта или да се резервира към конкретни текстове, при които
наистина може да има предвидим смисъл.
Възможности за подобрение
39. Създаването на нов Наказателен кодекс е възможност, която не бива
да се пропилява с лека ръка от българското общество. Възможно е,
следващият половин век от нашето развитие да бъде белязан от неговото
действие. Поколения още неродени юристи, ще спорят върху текстовете,
които пишем днес. Това е наша велика отговорност!
15 За нуждите на анализа си ще оставя настрана наказанието по чл. 60 ал. 2, което се отнася само за
чужденците.
40. Дошло е времето откровено да погледнем назад и да оценим ясно
наказателната си политика спрямо дрогите, провеждана през последните
близо четиридесет години16.
41. Дори разгледана единствено само като брой хора, употребяващи
наркотични вещества, единствената дума за тази политика е – Провал!
Според официалните данни, през 2013 година, броят на българските
граждани, на възраст между 15 и 64 години, употребили наркотично
вещество поне веднъж в живота си, е между 560 – 570 000 души. Това е
увеличение спрямо 2003 с 40%17. Очевидно наказателната ни политика не
работи за постигане на обявените си цели.
42. В същото време, този немалък сегмент от българското общество е
криминализиран в една или друга степен, а от икономическа гледна точка,
една сериозна индустрия е изхвърлена в черния или сивия сектор. Преките
и косвените, финансови и морални загуби за обществото ни са гигантски,
като единственото, което обещават, е само да се увеличават.
43. Необходимо е да се огледаме за случващото се по света и да видим, че
сред държавите от т.нар. „западни демокрации“, стоим като любопитна
реликва – пример за лоша, неразумна, некачествена и контрапродуктивна
политика по отношение на дрогите.
44. Допълнително, настоящата наказателна политика, не позволява или
сериозно затруднява, изследването и ползването на положителните
качества на най-разпространеното наркотично вещество18 – конопа.
Последните години доказаха несъмнената му полза при някои заболявания,
а за индустриалните му качества следва да питаме бабите и дядовците си.
45. Наказателния кодекс несъмнено играе значима роля в държавната
ни политика по отношение на дрогите. Ето защо, предлагаме в него:
да се зададе определено ниво на търпимост (декриминализация)
спрямо отглеждането и държането на определено количество коноп от
пълнолетни лица;
16 Престъпленията по чл.чл. 354а – 354в са създадени в правния мир на Република България през 1975 г.
с ДВ бр. 95
17 Виж Проекта за националната стратегия за борба с наркотиците изготвен от Националния съвет по
наркотичните вещества (2014-2018)
18 Пак там
наказателната репресия да бъде насочена най-вече към случаите на
значими престъпни групи за производство и разпространение на
наркотици, както и към изпирането на парични потоци;
случаите на непълнолетни задържани с наркотични вещества да
бъдат ползвани не толкова за наказателна репресия спрямо тях,
колкото за разследване на начина, по който наркотичното вещество се
е озовало в тях и като възможност за консултация със специалист,
който да прецени наличието или отсъствието на проблемна употреба.

Свали PDF версия
Приложение 1
Приложение 2

До Г-жа Зинаида Златанова
Министър на правосъдието на Република България

Копие до Г-жа Вивиан Рединг
Европейски комисар по правосъдие,основни права и гражданство

СТАНОВИЩЕ относно проекта за нов Наказателен кодекс, изготвено от „Движение Промена“ и подкрепено от „Рестарт – пациенти и експерти за медицински коноп“ и „Медицинска марихуана България“

Координати за контакт: Адв. Калин Ангелов

Съдържание и Предложения:

1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта,

позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на

проекта във всички негови части (§§ 1-3)

2. Кои сме ние? (§§ 4-8)

3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)

4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)

a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)

- считаме това за една сериозна крачка назад и

настояваме, към момента, уредбата на института на

„маловажния случай“ за държане на дроги и

отглеждане на канабис да не отпада.

b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 –

33)

- следва да се преработи дефиницията, като се стесни

нейният смислов обхват до състояние „под

въздействието на наркотични вещества”, като при

всички положения се определят гранични

стойности на тяхната концентрация в определена

част от човешкия организъм (подобно на

дефиницията „пияно състояние“).

c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)

- наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да

отпадне напълно като възможност за наказание за

престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да

се резервира към конкретни текстове, при които

може да има предвидим смисъл.

5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)

- да се зададе определено ниво на търпимост

(декриминализация) спрямо отглеждането и

държането на определено количество коноп от

пълнолетни лица;

- наказателната репресия да бъде насочена най-вече

към случаите на значими престъпни групи за

производство и разпространение на наркотици,

както и към изпирането на паричните потоци;

- случаите на непълнолетни, задържани с

наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова

за наказателна репресия спрямо тях, колкото за

разследване на начина, по който наркотичното

вещество се е озовало в тях и като възможност за

консултация със специалист, който да прецени

наличието или отсъствието на проблемна употреба. (more…)

От догодина садим канабис легално

Tuesday, December 22nd, 2009

в. “Телеграф”
“От догодина садим канабис легално”

Иска се само молба, земеделският министър я разписва
От Нова година земеделските производители ще могат свободно да садят и отглеждат канабис на нивите си. Това предвижда промяна в Закона за контрол на наркотичните вещества. Тя е предложена от здравното министерство и предстои да бъде гледана от Кабинета и гласувана в парламента. Мераклиите да си гледат трева трябва да подадат молба до земеделското ведомство. Ще се разрешава отглеждането само на сортове коноп, които нямат наркотично действие.

Tекстове от Конституцията на Р. България

Sunday, June 8th, 2008

20/12/2004

Чл 4.
(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.
чл 5.
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му…

Чл 30.
(1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност
(2) Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност, освен при условията и по реда, опеделени със зкон.
(3) В изрично посочените от закона неотложни случаи компетентните държавни органи могат да задържат гражданин, за което незабавно уведомяват органите на съдебната власт. В срок от 24 часа от задържането органът на съдебната власт се произнася по неговата законосъобразност.
(4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.
(5) Всеки има право да се срещне насаме с лицето, което го защитава.Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Чл 31.
(1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок.
(2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание
(3) Обвиняемия се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
(4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието.

Чл. 41.
(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

НАРЕДБА № 12 ЗА ИНДУСТРИАЛЕН КОНОП И МАК

Sunday, June 8th, 2008

НАРЕДБА № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак

Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 44 от 8.05.2001 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за семепроизводството, отглеждането, вноса и износа на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2 тегловни процента, вноса и износа на семена от опиев мак и осъществяването на контрол върху тези дейности.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ РОДА
НА КОНОПА (КАНАБИС) СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА
НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ

Чл. 2. Семепроизводството и отглеждането на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2 тегловни процента се извършва от физически и юридически лица, притежаващи разрешително, издадено от министъра на земеделието и горите.
Чл. 3. Лицата по чл. 2 подават ежегодно до 10 януари в Министерството на земеделието и горите молба съгласно приложение № 1, придружена със следните документи:
1. документ за регистрация като семепроизводител и/или документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция, издаден от областните дирекции “Земеделие и гори”;
2. документ за произхода и посевните качества на семената за посев, издаден от Изпълнителната агенция за сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС);
3. анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол, издадено от лаборатория, определена със заповед на министъра на земеделието и горите;
4. препис от съдебното решение и удостоверение за актуално състояние на регистрацията за семепроизводителите и производителите на земеделска продукция, които са регистрирани като търговци;
5. свидетелство за съдимост на физическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция и на физическите лица, включени в управителните органи на юридическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция;
6. документ от Специализираната следствена служба, че срещу лицето няма образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и горите назначава комисия в състав от пет членове, единият от които да е юрист.
(2) Комисията по ал. 1:
1. приема и разглежда постъпилите по чл. 3 молби;
2. изготвя предложения за издаване на разрешителни или за отказ за издаване на разрешителни;
3. води регистър на издадените разрешителни, на количествата засети семена, размера на засетите площи и добитата крайна продукция, предмет на тази наредба.
Чл. 5. (1) Молбите по чл. 3 се приемат и разглеждат от комисията по чл. 4.
(2) При установяване на пропуски или нередности комисията уведомява молителя по реда на Гражданския процесуален кодекс и му дава седемдневен срок за отстраняването им.
(3) Ако в определения срок молителят не отстрани пропуските или нередностите, молбата се оставя без разглеждане.
Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и горите въз основа на направените предложения издава или отказва издаването на разрешителни в едномесечен срок от датата на подаване на молбата или от датата на отстраняването на допуснатите пропуски или нередовности.
(2) Молителите се уведомяват за издаденото разрешително или за отказа на комисията по чл. 4 по реда на Закона за административното производство.
Чл. 7. (1) Министърът на земеделието и горите отказва издаването на разрешителни в случаите на:
1. подаване на документи след изтичане на определения за това срок;
2. извършени административни нарушения през предходната година във връзка с издадено разрешително по тази наредба;
3. образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за такова престъпление, освен ако не е настъпила реабилитация.
(2) Отказът на министъра на земеделието и горите за издаване на разрешително е индивидуален административен акт.
Чл. 8. До 15 май производителите на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол представят в МЗГ справка за действително извършената сеитба по сортове съгласно приложение № 2.
Чл. 9. (1) За вписване на сортове коноп в официалната сортова листа на страната и за осъществяване на семепроизводство е необходимо издаването на анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол през вегетацията във фаза “масов цъфтеж”.
(2) В методиката за държавно сортоизпитване се включва показател “съдържание на тетрахидроканабинол”.
Чл. 10. (1) Производителите уведомяват лабораторията по чл. 3, т. 3 за началото на фаза “масов цъфтеж” на посева и взаимно уточняват датата за взимане на пробите за съдържание на тетрахидроканабинол.
(2) Разходите по транспорта, вземането на пробите и тяхното анализиране се заплащат от заявителя на посева.
Чл. 11. Лабораторията по чл. 3, т. 3 взема проби за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол във фаза “масов цъфтеж” от всеки посев.
Чл. 12. (1) Лабораторията по чл. 3, т. 3 издава в 5-дневен срок от датата на вземане на пробата анализно свидетелство за всеки посев в три оригинални екземпляра – по един за МЗГ, за лабораторията и заявителя.
(2) За всеки семепроизводствен посев се издава анализно свидетелство в четири оригинални екземпляра – по един за МЗГ, ИАСАС, лабораторията и заявителя.
(3) Лабораторията съхранява за три стопански години контролна проба от представителната изходна от всеки посев за извършване на експертиза.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 пробите се унищожават по реда на чл. 95 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Чл. 13. Когато са спазени изискванията на тази наредба, но вследствие на доказана промяна на почвено-климатичните условия съдържанието на тетрахидроканабинол е завишено в границите от 0,2 до 0,3 тегловни процента, се процедира по следния ред:
1. ръководителят на лабораторията по чл. 3, т. 3 веднага уведомява комисията по чл. 4 за проби от растения, взети от посеви от рода на конопа (канабис) със завишено съдържание на тетрахидроканабинол от 0,2 до 0,3 тегловни процента;
2. комисията по чл. 4 извършва повторна проверка и предлага на министъра на земеделието и горите решение за унищожаване или реколтиране на съответния посев за производствени цели;
3. министърът на земеделието и горите разрешава реколтирането на съответния посев или уведомява органите по чл. 95 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, за да се унищожи посевът по съответния ред.

Глава трета
ВНОС И ИЗНОС НА СЕМЕНА ОТ ОПИЕВ МАК И НА СЕМЕНА И РАСТЕНИЯ ОТ РОДА
НА КОНОПА (КАНАБИС) СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА
ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ

Чл. 14. (1) Забраняват се вносът и износът на семена от опиев мак.
(2) Вносът и износът на семена от опиев мак се разрешава от министъра на земеделието и горите единствено за нуждите, посочени в чл. 31 ЗКНВП.
Чл. 15. Вносът и износът на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2 тегловни процента се извършва от физически и юридически лица, получили разрешително от министъра на земеделието и горите.
Чл. 16. (1) Лицата по чл. 15 подават в отдел “Растениевъдство” в МЗГ молба съгласно приложение № 3.
(2) Молбата за издаване на разрешително за внос се придружава от следните документи:
1. съдебно решение за регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние;
3. международен документ за посевни качества, издаден от страната износител;
4. фитосанитарен сертификат, издаден от страната износител;
5. анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол, определено във фаза “масов цъфтеж” през вегетацията, издадено от страната износител.
(3) Молбата за издаване на разрешително за износ се придружава от следните документи:
1. съдебно решение за регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние;
3. документ за посевни качества, издаден от съответното териториално звено на ИАСАС, заверен от Главна дирекция “Апробация и семеконтрол” – София;
4. анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол, определено във фаза на масов цъфтеж, издадено от лабораторията по чл. 3, т. 3;
5. фитосанитарен сертификат, издаден от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия (НСРЗКА).
Чл. 17. (1) Министърът на земеделието и горите издава разрешително или отказва издаването му за всеки внос или износ.
(2) Министърът на земеделието и горите издава разрешително или отказва издаването му по предложение на комисията по чл. 4 от тази наредба в срок седем дни от постъпване на молбата.
(3) Отказът на министъра подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Глава четвърта
КОНТРОЛ

Чл. 18. Контролът по спазване на условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, както внос и износ на семена от опиев мак се извършва от ИАСАС, НСРЗКА и от областните дирекции “Земеделие и гори”.
Чл. 19. Инспекторите от ИАСАС, НСРЗКА и областните дирекции “Земеделие и гори” в областта на тяхната компетентност имат право на:
1. свободен достъп до цялостната документация по семепроизводството, отглеждането, вноса и износа на семена и растения от рода на конопа (канабис) и семена от опиев мак;
2. свободен достъп за контрол на засетите площи, предназначени за семепроизводство и производство на стокова продукция;
3. контрол при взимане на проби за анализ за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол, както и по методиката на тяхното анализиране;
4. контрол на произведените семена за посев и на произведената стокова продукция.
Чл. 20. Инспекторите от ИАСАС, НСРЗКА и областните дирекции “Земеделие и гори” при изпълнение на служебните си задължения са длъжни да се легитимират пред контролираните лица, да отразяват обективно резултатите от направените проверки и да пазят служебна тайна.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 29 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.
Приложение № 1 към чл. 3

До
Министъра на
земеделието и горите
гр. София

МОЛБА
за издаване на разрешително за семепроизводство и отглеждане на
растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни
процента тетрахидроканабинол
от

I. Физическо лице – нетърговец Име ……………………………………………………………..,
(трите имена)
лична карта/личен паспорт серия ……………….., № ………………., издаден(а) на …………. от …………………………………….., ЕГН ……………………….. Адрес: гр. (с.) ……………., община ……………., област ………. телефон ……………………. II. Юридическо лице Фирма ……………………………………………………………. ф. дело № ……….., Окръжен съд ………………………………….. Адрес: гр. (с.) ……………., община ……………., област ……….

Г-н Министър,
Моля да ми бъде издадено разрешително за семепроизводство и/или
отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол (ненужното се зачертава).

Дата: Подпис:

Приложение № 2 към чл. 8

СПРАВКА
за извършената сеитба на семена от рода на конопа (канабис) със
съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол
от
I. Физическо лице – нетърговец Име ……………………………………………………………..,
(трите имена)
лична карта/личен паспорт серия ……………….., № ………………., издаден(а) на …………. от ……………….., ЕГН ………………. Адрес: гр. (с.) ……………., община ……………., област ………. телефон ……………………. Разрешително № ……………… II. Юридическо лице Фирма ……………………………………………………………. ф. дело № ……….., Окръжен съд ………………………………….. Адрес: гр. (с.) ……………., община ……………., област ………. Разрешително №……………….

Засети площи

Гр./с. ……………………..
Област ………………………, община …………………………… Местност …………………………………………………………. № на масива …………………, № на парцела ………………………. според ЕКАТТЕ засята площ ………………… дка, сорт на семето ……………………………………………………, количество семе ……………………………………………………

Гр./с. ……………………..
Област ………………………, община …………………………… Местност …………………………………………………………. № на масива …………………, № на парцела ………………………. според ЕКАТТЕ засята площ ………………… дка, сорт на семето ……………………………………………………, количество семе ……………………………………………………

Гр./с. ……………………..
Област ………………………, община …………………………… Местност …………………………………………………………. № на масива …………………, № на парцела ………………………. според ЕКАТТЕ засята площ ………………… дка, сорт на семето ……………………………………………………, количество семе ……………………………………………………

Общо количество семена, използвано за сеитба по сортове

сорт количество,
№ на сем. документ в т. ч. от предходни години останало количество,
адрес на съхранение
сорт количество,
№ на сем. документ в т. ч. от предходни години останало количество,
адрес на съхранение
сорт количество,
№ на сем. документ в т. ч. от предходни години останало количество,
адрес на съхранение

Дата: Подпис: гр.(с.)

Приложение № 3 към чл. 16

До
Министъра на земеделието
и горите
гр. София

МОЛБА

за издаване на разрешително за внос/износ на семена и растения от
рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента
тетрахидроканабинол
от

I. Физическо лице – нетърговец Име ……………………………………………………………..,
(трите имена)
лична карта/личен паспорт серия ……………….., № ………………., издаден(а) на …………. от ……………….., ЕГН ………………. Адрес: гр. (с.) ……………., община ……………., област ………. телефон ……………………. II. Юридическо лице Фирма ……………………………………………………………. ф. дело № ……….., Окръжен съд ………………………………….. Адрес: гр. (с.) ……………., община ……………., област ………. Телефон …………………….

Г-н Министър,
Моля да ми бъде издадено разрешително за внос/износ на семена и растения
от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол (ненужното се зачертава). Дата на вноса/износа ……………………. Предназначение на вноса/износа ……………………………………… Място на съхранение: гр. (с.) ………………………………………. Община ………………………….., област ……………………… Телефон ……………………. Произход на семената ………………………………………………. Количество семена по сортове ………………………………………..

Дата: Подпис: гр. (с.)

Текстове от Наказателния Кодекс

Sunday, June 8th, 2008

Чл. 354а. (Нов – ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм. бр. 21 от 2000 г.)
(1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г.) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи, превозва или пренася наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества с лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева, и за рискови наркотични вещества-с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто и петдесет хиляди лева.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., изм. бр. 21 от 2000 г.) Ако деянието по предходната алинея: 1. има за предмет вещества в големи размери; 2. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; 3. се отнася за вещества, които се разпространяват сред повече от две лица или на публично място, или в района на учебно заведение, общежитие или казарма на разстояние до 250 м от прилежащите им терени; 4. е извършено от лекар, фармацевт, възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в местата за лишаване от свобода; 5. е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години и глоба от двеста хиляди до триста хиляди лева за високорискови наркотични вещества, и лишаване от свобода от десет до двадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто и петдесет хиляди лева-за рискови наркотични вещества.

(3) (Изм. бр. 21 от 2000 г., отм.-ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

(4) (Отм. бр. 21 от 2000 г.)

(5) (Изм., ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от хиляда до пет хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, точки 6 и 7.

(6) (Изм. бр. 21 от 2000 г.) В случаите по ал. 1 до 3 предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.


Чл. 354б. (Нов – ДВ, бр. 95 от 1975 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. бр. 21 от 2000 г.) Който склонява или подпомага другиго към употреба на наркотични вещества и/или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. по отношение на малолетен, непълнолетен или невменяем;

2. по отношение на повече от две лица;

3. от лекар, фармацевт, възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в местата за лишаване от свобода;

4. от собственик или наемател на хотел, ресторант, дискотека или на друго обществено заведение;

5. чрез средствата за масово осведомяване или по друг начин на обществено място;

6. повторно, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди лева, като съдът в случаите на точки 3 и 4 постановява и лишаване от права по чл. 37, точки 6 и 7.

(3) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2000 г.) Който даде другиму наркотично вещество и/или негов аналог в количества, които могат да предизвикат смърт и последва такава, се наказва с лишаване от свобода от десет до тридесет години и глоба от триста хиляди до петстотин хиляди лева

(4) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., предишна ал.3, изм. бр. 21 от 2000 г.) Който системно предоставя помещение на различни лица за употреба на наркотични вещества или организира употреба на такива вещества, се наказва с лишаване от свобода от пет до дванадесет години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., предишна ал.4, изм. бр. 21 от 2000 г.) Лекар, който, без да е необходимо, съзнателно предписва другиму наркотични вещества или лекарства, съдържащи такива вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до три хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, точки 6 и 7.

(6) (Предишна ал.5, изм. бр. 21 от 2000 г., изм.-ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години, глоба до пет хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.


Чл. 354в. (Нов – ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 62 от 1997 г., изм. бр. 21 от 2000 г.)
(1) Който засява или отглежда растения от опиев мак и кокаинов храст или растения от рода на конопа в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(2) Който организира, ръководи и/или финансира престъпна група за отглеждане на растения по предходната алинея, или за добиване, производство, приготвяне, изработване или преработване на наркотични вешества, се наказва с лишаване от свобода от двадесет до тридесет години или с доживотен затвор и глоба от триста хиляди до петстотин хиляди лева.

(3) Който участва в престъпна група по предходната алинея, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(4) Не се наказва участник в престъпна група, който доброволно е съобщил на властта всички известни му факти и обстоятелства за дейността на престъпната група.

(5) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба до хиляда лева

ЗКНВП

Sunday, June 8th, 2008

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 29.12.2002 г., бр. 56 от 20.06.2003 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества и прекурсори;
2. мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;
3. научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 2. Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна.
Чл. 3. (1) Законът се прилага:
1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;
2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.
(2) Наименованията на наркотичните вещества и прекурсорите се съдържат в приложения № 1, 2, 3 и 4.
(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Веществата от приложение № 4 се разпределят в три категории съобразно мерките за контрол, приложими към тях.
Чл. 4. (1) Растенията, наркотичните вещества и прекурсорите се вписват в списъците под общоприетото международно непатентно наименование, а при липса на такова – под кодовото им обозначение.
(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.
(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.
Чл. 5. Препаратите, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, вписани в приложения № 2, 3 и 4, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:
1. препаратът да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;
2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.
Чл. 6. За наркотичните вещества от приложения № 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.
Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества и вещества от първа и втора категория на приложение № 4 от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.
Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация, включващи разходи за подготовката им.
(2) Приходите от таксите се изразходват за обезпечаване на дейността по ал. 1 и контролиране изпълнението на издадените лицензии, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация.
(3) Размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на икономиката.
Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването е администратор на:
1. приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии и за издаване на разрешителни за дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3;
2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на здравеопазването.
Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на икономиката е администратор на:
1. приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация за дейности, свързани с вещества от приложение № 4;
2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на икономиката.

Глава втора
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.
(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.
(3) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2002 г., доп., бр. 56 от 2003 г.) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба, на Изпълнителната агенция по лекарствата и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.
(5) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и представители на неправителствени и други организации.
Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:
1. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години;
2. приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;
3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;
4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;
5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;
6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;
7. определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;
8. (нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) събира, съхранява и анализира информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.
Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:
1. представлява съвета;
2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;
4. подписва протоколите от заседанията на съвета;
5. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя служителите на Министерството на здравеопазването, които ще изпълняват функциите на секретар и секретариат на съвета.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.
Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:
1. организира подготовката на заседанията на съвета;
2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;
3. ръководи работата на експертните групи по чл. 14;
4. координира дейността на съветите по чл. 15.
(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.
Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.
(2) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя научна и медицинска оценка за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от едно приложение в друго.
Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) За изпълнение на политиката Националният съвет по наркотичните вещества създава на общинско равнище съвети по наркотичните вещества, чиито функции и задачи се определят с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Съветите по наркотични вещества по ал. 1:
1. разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;
2. създават превантивни информационни центрове, които събират, съхраняват и анализират информацията на общинско ниво, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по т. 1.

Глава трета
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването и употребата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от приложения № 1, 2 и 3.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Контролните функции по ал. 1 и 2 се подпомагат от Националната служба по наркотичните вещества, която е звено в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от инспектори по наркотичните вещества към районните центрове по здравеопазване. Националната служба по наркотичните вещества координира и ръководи методически тяхната дейност.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Инспекторите по ал. 1 са лица с висше фармацевтично или висше медицинско образование.
Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Към министъра на икономиката се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на икономиката, а членове са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката осъществява контрол върху производството, преработването, употребата в други производства, съхраняването, търговията, вноса, износа, реекспорта и транзита на прекурсорите от приложение № 4.
(4) Комисията по ал. 1 осъществява и контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества.
(5) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на икономиката предвижда ежегодно необходимите бюджетни средства за дейността на комисията по ал. 1.
Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) На областните администрации се възлагат и функции за контрол на прекурсорите.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Областният управител определя със заповед лицата от областната администрация, които ще осъществяват функциите по ал. 1.
Чл. 20. Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби предотвратява, разкрива и противодейства на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 21. Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик.
Чл. 22. Министерството на земеделието и горите осъществява контрол по изпълнението на чл. 29.
Чл. 23. При извършването на своите задължения контролните органи си сътрудничат и обменят информация чрез национална информационна система по наркотиците при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 25. Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества и прекурсори за незаконни цели.
Чл. 26. Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества и прекурсори за незаконни цели.
Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерският съвет определя цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство.

Глава четвърта
ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Чл. 27. (1) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета.
(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.
Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло.
Чл. 29. (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се разрешава при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и горите.
Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.
Чл. 31. Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и научни изследвания и за образователни цели.
Глава пета

КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЕЩЕСТВАТА И ПРЕПАРАТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 2, 3 И 4

Раздел I
Лицензия за дейности
Чл. 32. (1) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(2) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински и ветеринарномедицински цели.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.).
(5) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински и научни изследвания и за образователни цели по глава пета, раздел VII.
Чл. 32а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензия за ветеринарномедицински цели се издава по реда на чл. 32, ал. 1 след съгласуване с министъра на земеделието и горите.
Чл. 33. (1) Отпускането на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършва от аптеки, които са:
1. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) открити по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;
2. получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от министъра на здравеопазването по реда на чл. 32, ал. 1.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването прави предложение за издаване, отказ или отнемане на лицензията по ал. 1, т. 2 на аптека при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Чл. 34. (Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Лицензиите по чл. 32 и 33 се издават на магистър-фармацевт, на едноличен търговец или на юридическо лице, при условие, че дейностите с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.
Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Производството, преработването, съхраняването и употребата в други производства, както и износът, вносът, реекспортът, транзитът и търговията в страната, пренасянето и превозването на веществата от първа и втора категория на приложение № 4, както и смесите, в които те се съдържат, се извършват с лицензия, издадена от министъра на икономиката или от упълномощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Дейностите по ал. 1 с вещества от трета категория на приложение № 4, както и износът на смеси, в които се съдържат вещества от трета категория на приложение № 4, се извършват въз основа на регистрация, за което министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава удостоверение. На регистрация подлежат дейността, веществата, мощностите и условията за съхраняване.
(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Организацията и дейността на комисията, условията и редът за регистриране и издаване на лицензия се определят от Министерския съвет.
(4) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) От лицензия и задължение за регистриране се освобождават спедитори и превозвачи, действащи само в това си качество.
Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Лицензиите и удостоверенията за регистрация по чл. 35 се издават на едноличен търговец или на юридическо лице.
(2) Едноличният търговец или юридическото лице, поискало лицензия по чл. 35, ал. 1, посочва лице, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите, предвидени в закона и в лицензията.
Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензиите по чл. 32 и 32а, с изключение на лицензиите за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества, се издават за срок три години считано от датата на издаването.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензиите по чл. 35, ал. 1 се издават за срок една година считано от датата на издаването.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.).
(4) Лицензията е лична и не може да се преотстъпва.
(5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Три месеца преди изтичането на срока на лицензията нейният притежател подава молба за подновяването й по реда на чл. 32 и 35 до органа, който я е издал.
Чл. 38. (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В държавните органи по чл. 32 и 35 се водят специални регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.
Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В лицензията се посочват:
1. името, седалището и адресът на управление на лицензианта;
2. видът на дейностите и срокът на лицензията;
3. адресът на сградите, видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, както и изискванията за тяхната безопасност;
4. списъкът на наркотичните вещества;
5. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) списъкът на веществата от първа и втора категория на приложение № 4;
6. видът на отчетност;
7. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) трите имена, данни от личната карта и единния граждански номер на отговорното лице по чл. 34 и чл. 36, ал. 2, носещо отговорност за изпълнението на задълженията, предвидени в лицензията.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В лицензията за търговия на едро и съхраняване на наркотични вещества се посочва и магистър-фармацевтът – ръководител на съответния склад по чл. 55, т. 2 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) При издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества на търговските дружества в лицензията се посочва и магистър-фармацевтът – ръководител на аптеката.
Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 40 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) За всяка промяна по чл. 39 титулярят на лицензията или упълномощено от него лице подава молба по реда на чл. 32 и/или чл. 35.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В едномесечен срок от промяната на някое от регистрираните по чл. 35, ал. 2 обстоятелства едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да уведомят Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към министъра на икономиката.
(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества представят в съответния районен център по здравеопазване декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 43, ал. 1.
Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32 и 35, могат да придобиват, да преотстъпват или да разпределят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и смеси, в които се съдържат, само на лица, притежаващи лицензия по този закон.
Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Сгради и помещения, в които се извършват дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и смеси, в които се съдържат, могат да бъдат продавани или преотстъпвани само на физически и юридически лица, притежаващи лицензия по този закон.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.).
Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Държавният орган, издал лицензията по чл. 32, 32а и чл. 35, ал. 1, я отнема в следните случаи:
1. при нарушаване на изискванията на закона;
2. при неспазване на условията, определени в лицензията;
3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;
4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;
5. при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34 и 36;
6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.
(2) Мотивираното решение на държавния орган за отнемане на лицензията се взема независимо от наложените административни наказания.
(3) След изтичане на 3 години от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 лицето може да кандидатства отново за получаване на лицензията по реда на чл. 32 и 35.
(4) След реабилитирането на лицата по ал. 1, т. 5 те могат да кандидатстват отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32 и 35.
(5) След прекратяване на предварителното производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6, държавният орган, отнел лицензията, я възстановява по искане на лицето.
(6) При отнемането на лицензията или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45б.
(7) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32 и чл. 35, ал. 1 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34 и 36.
Чл. 44. (Предишен текст на чл. 44, доп. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 56 от 2003 г.) Отказва се издаването на лицензия по чл. 32, 32а и чл. 35, ал. 1 на едноличен търговец или на юридическо лице, когато:
1. е обявен(о) в несъстоятелност или се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
2. се намира в ликвидация;
3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34 и 36.
Чл. 44а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Отказва се издаването на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества на едноличен търговец или юридическо лице, когато:
1. е обявен(о) в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. се намира в ликвидация;
3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.
(2) Отказва се издаването на лицензия по ал. 1 на магистър-фармацевт, когато срещу него има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или е налице основанието по ал. 1, т. 3.
(3) Отказва се издаването на лицензия по ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ само когато срещу магистър-фармацевта – ръководител на аптеката, има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 44б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Отнема се лицензията за търговия на дребно и съхраняването на наркотични вещества на магистър- фармацевт, едноличен търговец или на юридическо лице, когато са налице основанията по чл. 43 и е спазена предвидената процедура.
(2) Не се отнема лицензията по ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по чл. 43. Ръководителят на лечебното заведение в 7-дневен срок предприема действия за смяна на ръководителя на аптеката.
Чл. 45. Отказът и отнемането на издадената лицензия подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Чл. 45а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензиите по чл. 32, 32а, 33 и чл. 35, ал. 1 се прекратяват:
1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не подадат молба за подновяването им по реда на чл. 37, ал. 5;
2. по молба на притежателите им, подадена до министъра на здравеопазването, съответно до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката;
3. при смърт на магистър-фармацевта, получил лицензия по реда на чл. 34;
4. при прекратяването на дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.
Чл. 45б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) В двуседмичен срок от прекратяването на лицензията по чл. 45а контролните органи извършват инспекция на сградите и помещенията, в които са били осъществявани дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и вещества от първа и втора категория на приложение № 4 и смеси, в които се съдържат, както и на водената документация. Специалните регистри се предават за съхраняване на държавния орган, издал лицензията.
(2) В 5-месечен срок от приключването на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на този закон, като уведомят за това съответно Министерството на здравеопазването или Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката.
(3) Притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества могат да предоставят по реда на ал. 2 складовите си наличности само на лица, получили лицензия по реда на този закон, в срок не по-късно от два месеца от приключването на инспекцията.
(4) След изтичането на срока по ал. 2 складовите наличности от наркотични вещества по приложения № 2 и 3 се унищожават по реда на чл. 97, а складовите наличности на вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и на смеси, в които се съдържат, се унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.

Раздел II
Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества и прекурсори

Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Внос и износ на наркотични вещества могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Внос и износ на вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и на смеси, в които се съдържат, могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 35, ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензии не се изискват само в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и научни изследвания и за образователни цели.
(4) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензия не се изисква и в случаите на внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, както и при предоставянето на хуманитарна помощ, по ред, определен от министъра на здравеопазването.
Чл. 47. (1) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Вносът и износът на наркотични вещества по приложения № 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Вносът и износът на вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и на смеси, в които се съдържат, се извършва с разрешително, издадено от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Вносът и износът на вещества от трета категория на приложение № 4 се извършват при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното по ал. 1 и 2 е лично и не може да се преотстъпва.
(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Срокът на действие на разрешителното за внос по ал. 1, както и срокът на действие на разрешителното по ал. 2, е три месеца считано от датата на издаването им.
Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) За износ на веществата от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Срокът на разрешителното за износ, издавано от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от Националната служба по наркотичните вещества, е не по-голям от срока, посочен в разрешителното за внос, издадено от компетентните органи на държавата вносител.
Чл. 49. (1) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в приложения № 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Контрол върху транзита на вещества от първа и втора категория на приложение № 4 се извършва от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(3) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в приложенията към закона.
Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.
Чл. 51. Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества и прекурсори, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.
Чл. 52. Забранява се износът и вносът на наркотични вещества и прекурсори в свободните зони и в свободните складове.
Чл. 53. Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества и прекурсори се прилагат при всички видове митнически режими.

Раздел III
Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински,
научноизследователски и образователни цели

(Загл. доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Чл. 54. (1) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за медицински, научноизследователски и образователни цели за следващата година от:
1. упойващи вещества;
2. психотропни вещества.
(2) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по приложения № 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели.
(4) Не се допуска задържане на наркотични вещества и прекурсори в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.

Раздел IV
Изисквания при търговията, съхраняването, предписването, отпускането и
притежаването на наркотични вещества

Чл. 55. (1) Право да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32.
(2) Търговията и съхраняването на наркотични вещества и прекурсори от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършва по реда на ал. 1.
Чл. 56. Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 57. Плавателни съдове и въздухоплавателни средства, регистрирани на територията на страната, могат да съхраняват минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването.
Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 30 дни лечение.
(2) В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават рецепта или документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.
Чл. 59. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да внасят и да изнасят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за лечение до 30 дни.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава документ, издаден от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Националната служба по наркотичните вещества за внос и износ на наркотични вещества.
(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Документът по ал. 2 се издава на лицето след представяне в Националната служба по наркотичните вещества на:
1. заявление;
2. документ за самоличност;
3. документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.
Чл. 60. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се предписват само под формата на лекарствени продукти по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.
(2) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества, които подлежат на специален отчет.
(3) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на наркотичните вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.
(4) Право да предписват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 имат само правоспособни лекари и стоматолози при условията на наредбата по ал. 3.

Раздел V
Документация и отчетност

Чл. 61. Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества и прекурсори, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.
Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.
Чл. 63. (1) Начинът за водене на регистъра за наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването, а начинът за водене на регистър за дейности с вещества от приложение № 4 се определя от Министерския съвет.
(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.
Чл. 64. Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 65. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати.
Чл. 65а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие търговците на едро представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването отчет за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати.
Чл. 65б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно представят на инспектора по наркотичните вещества към съответния районен център по здравеопазване отчет за получените, продадените и наличните наркотични вещества и техните препарати от приложение № 2.
(2) В срок до 20 дни след края на всяко тримесечие инспекторите по наркотичните вещества обобщават отчетите по ал. 1 и представят отчет в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването.
Чл. 66. Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.
Чл. 67. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Едноличните търговци и юридическите лица, получили лицензия или удостоверение за регистрация за дейности с вещества от приложение № 4, са длъжни да изготвят тримесечни и годишни отчети за произведените, преработените, използваните в производството, закупените, продадените, внесените, изнесените, както и за наличните количества прекурсори, като го представят на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката.
(2) Начинът на изготвяне на отчета по ал. 1 се определя от Министерския съвет.

Раздел VI
Маркировка и реклама

Чл. 68. (1) Върху потребителските опаковки на наркотичните вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно приложения № 2 и 3.
(2) За упойващи вещества опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за психотропни вещества – с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.
(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.
(4) Реквизитите, които следва да съдържат опаковките на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати, се определят от министъра на здравеопазването.
(5) В придружаващата литература не следва да се съдържат несъществуващи свойства на веществата по ал. 4.
Чл. 69. Забранява се пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати, които не отговарят на изискванията по чл. 68.
Чл. 70. Забранява се всякаква реклама пред обществеността на наркотичните вещества от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати.
Чл. 71. Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за научни и медицински изследвания и за образователни цели.
Чл. 72. (1) Върху съдовете за съхраняване и транспортиране на прекурсори, както и в придружаващата ги документация освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието им съгласно приложение № 4.
(2) Маркировката и документацията по ал. 1 следва да съответстват на вида и състава на съхраняваното или транспортираното вещество.

Раздел VII
Медицински и научни изследвания и обучение

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) За медицински и научни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане на работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, се разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати, от вещества от приложение № 4, както и от смеси, в които се съдържат вещества от първа и втора категория на приложение № 4.
(2) Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал. 1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
Чл. 74. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицата, получили разрешително по чл. 73, са длъжни да спазват условията за предписване, отпускане, съхранение, използване и унищожаване на растения, наркотични вещества и прекурсори от приложения № 1, 2, 3 и 4, както и на изискванията за документация и отчетност.
Чл. 75. (Отм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

Глава шеста
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 76. (1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.
(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.
Чл. 77. Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, действаща като специална администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:
1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;
2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества – обект на незаконен трафик;
3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;
4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.
Чл. 78. Министерството на икономиката от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет за количествата прекурсори, използвани в законни производства, както и за количествата, иззети при незаконен трафик.
Чл. 79. Министерството на правосъдието предоставя на международните контролни органи информация относно:
1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;
2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;
3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;
4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.
Чл. 80. В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.
Чл. 81. Министерството на финансите чрез Агенция “Митници” осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.
Чл. 82. Министерството на вътрешните работи чрез своите органи на управление осъществява международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.
Чл. 83. (1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.
(2) Министерският съвет по предложение на Националния съвет по наркотичните вещества утвърждава и изпраща годишния доклад по ал. 1 на генералния секретар на ООН в определения от него срок.

Глава седма
ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ
ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 84. (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната и Министерството на младежта и спорта осигуряват, разработват, планират и изпълняват програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, както и за лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, въз основа на Националната стратегия по чл. 11, т. 1.
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) По отношение на лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се прилагат долечебни и рехабилитационни програми.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и юридически лица с нестопанска цел.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.
Чл. 85. (1) Всеки български гражданин има право на свободен достъп до всички държавни програми за намаляване на търсенето на наркотични вещества, както и право на профилактика, лечение и рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.
(2) За ефикасно планиране, изпълнение и оценка на програмите по предходните членове към Министерството на здравеопазването се създава единна система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информацията.
Чл. 86. (1) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, както и специализираният контрол на лечебната дейност се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.
(2) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.
Чл. 87. Субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети могат да се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Чл. 88. (1) Лечението на лицата, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, се основава на принципите на анонимност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.
(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени в Наказателния кодекс.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лечението на лицата по ал. 1 се осъществява само в лечебни заведения, създадени по реда на Закона за лечебните заведения, а на лицата по ал. 2 – в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.
(4) Индивидуалното или колективното лечение на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.
Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) В осъществяването на долечебни и рехабилитационни програми могат да участват и лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, при следните условия:
1. да не са употребявали наркотични вещества най-малко две години, и
2. да са преминали специализирано обучение по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.
(2) Условията и редът за осъществяване на долечебни и рехабилитационни програми, както и условията и редът за участие в тях се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Глава осма
ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И
ПРЕКУРСОРИ

Чл. 90. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и тези на досъдебното производство и митническите органи извършват изземване на растения от приложение № 1, които са незаконно засети, наркотични вещества и прекурсори от приложения № 1, 2, 3 и 4, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) От всеки вид иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(3) Научните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция “Митници” и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Чл. 91. (1) (Предишен текст на чл. 91 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция “Митници” при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс..
(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Остатъкът от иззетите наркотични вещества, получен след отделянето на представителните проби, се предава за съхраняване в Агенция “Митници” с постановление за унищожаване, издадено от съответния наблюдаващ прокурор.
Чл. 92. (1) Наркотичните вещества и растенията се унищожават след получаване на заключение от завършената физико-химична експертиза.
(2) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до влизането в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.
Чл. 93. (1) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента.
(2) Растенията по ал. 1 се унищожават на място след извършване на физико-химична експертиза и вземане на представителна проба.
(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.
Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Чл. 95. (1) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(2) Унищожаването се извършва от комисия след постановление на съответния окръжен прокурор.
(3) ( Изм. – ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Членове на комисията по ал. 2 са представители на Националната следствена служба, Агенция “Митници”, Националната служба по наркотичните вещества, Националната служба за борба с организираната престъпност и на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 96. (1) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отказ за образуване на досъдебно производство за престъпления, свързани с наркотични вещества, в едномесечен срок от издаването им изпращат копия от тях на Агенция “Митници”.
(2) (Предишен текст на чл. 96 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция “Митници” в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.
Чл. 97. Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 98. (1) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката за разпореждане с тях при условия и по ред, определени от министъра на икономиката.
(2) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция “Митници” при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.

Глава девета
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

Чл. 99. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, създаващи опасност за обществото и свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и на международните конвенции по наркотичните вещества, министърът на здравеопазването забранява със заповед дейности, свързани с наркотичните вещества.
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в “Държавен вестник” и се уведомяват международните контролни органи.
Чл. 100. (1) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.
(2) Жалбата не спира прилагането на мерките, освен ако органът, който ги е наложил, не разпореди друго.
Чл. 101. Който засява, отглежда, внася или изнася растения или семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол без разрешително, се наказва с глоба от 1000 до 100 000 лв.
Чл. 102. Който не спазва изискването на чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба 5000 лв.
Чл. 103. Който не спазва изискванията за документация и отчетност, предвидени в глава пета, раздел V, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 104. Който не спазва изискванията за маркировка на наркотичните вещества, техните препарати и прекурсорите, се наказва с глоба от 1000 до 50 000 лв.
Чл. 105. Който не осигурява достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 106. Който не спазва изискванията на чл. 25 и 26, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 107. Който не уведоми контролните органи за наличие на наркотични вещества или техни препарати, станали негодни за употреба, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 108. Който не спазва изискванията на чл. 70, се наказва с глоба от 1000 до 50 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
Чл. 108а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 109. Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 10 000 до 150 000 лв.
Чл. 110. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи по глава трета.
(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или упълномощено от него лице или от председателя на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Конопено растение” означава всяко растение от рода на конопа Cаnnabis (Канабис).
2. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) “Коноп” означава листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение.
3. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) “Хашиш” означава отделената по механичен път смола от конопеното растение или конопеното растение, подложено на механична обработка, в резултат на която не могат да се разграничат отделните му части.
3а. (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) “Хашишово масло” означава смолист сок от конопено растение, извлечен по химичен път.
4. “Опиев мак” означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).
5. “Опиум” означава сгъстен сок от опиев мак.
6. “Макова слама” означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.
7. “Кокаинов храст” означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).
8. “Листа от кока” означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.
9. “Упойващо вещество” означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
10. “Психотропно вещество” означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.
11. “Наркотично вещество” означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.
12. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) “Препарат” означава всеки разтвор, смес или материал в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.
13. “Злоупотреба с наркотични вещества” означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.
14. “Прекурсор” означава вещество, което е включено в Списък I и Списък II на Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества. Прекурсор е и всяко друго вещество, включено в приложение № 4 на този закон.
15. “Производство” означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.
16. “Незаконен трафик” означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори.
17. “Аналог” означава всяко вещество, което не е включено в приложенията към този закон, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.
18. “Представителна проба” е такова количество от иззетото растение, наркотично вещество или прекурсор, което при изследване може да даде обективна и пълна оценка на цялото количество иззето растение, наркотично вещество или прекурсор и обхваща всичките им разновидности по отношение на външния вид, физическото състояние и вида на опаковката.
19. “Безплатна проба (мостра)” представлява част от растение, наркотично вещество или прекурсор без търговска стойност, взета по определена процедура, така че да бъде представителна за по-голямо количество материал.
20. “Субституираща и поддържаща програма (терапия)” означава дълговременно лечение със законно произведени или внесени препарати (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) с цел корекция на телесни, психични и поведенчески разстройства, както и за предотвратяване на здравните и социалните щети, настъпили вследствие на злоупотреба с наркотични вещества, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
21. “Пренасяне” означава дейност, извършвана на територията на страната или през границите й, с използване на превозни средства, животинска тяга, човешки усилия или колетна пратка.
22. “Превозване” означава вид пренасяне, което се извършва по сухоземен, железопътен, воден или въздушен транспорт.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; бр. 61 от 1996 г. – Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 3 т. 6 се отменя;
б) създава се ал. 4:
“(4) При производство на наркотични вещества и лекарствени форми, които съдържат такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”
2. В чл. 54 се създава ал. 3:
“(3) При търговия на едро с наркотични вещества, както и с лекарствени форми, съдържащи такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”
3. В чл. 56 т. 7 се отменя.
4. В чл. 74 се създават ал. 4 и 5:
“(4) При дейности с лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
(5) За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”
5. В чл. 83 се създава ал. 5:
“(5) Вносът и износът на наркотични вещества и на лекарствените средства, които ги съдържат, се извършват при условията и по реда, определени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”
6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14 се отменя.
§ 3. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, 87 и 124 от 1997 г., бр. 21, 70, 71 и 93 от 1998 г.) глава единадесета “Контрол върху наркотиците” се отменя.
§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.) навсякъде думите “наркотици и психотропни вещества” се заменят с “наркотични вещества”.”
§ 5. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 201, ал. 2 думите “наркотични и психотропни вещества” се заменят с “наркотични вещества”.
2. В чл. 229, ал. 3 думите “чл. 83 от Закона за народното здраве” се заменят със “Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите”.
3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 21:
“21. “Контролирана доставка” означава методите, чрез които се допуска изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, със знанието и под контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършването на незаконен трафик.”;
б) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.
§ 6. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция “Митници”, Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба за борба с организираната престъпност и Научния институт по криминология и криминалистика, Софийската градска прокуратура и Софийската следствена служба взема представителни проби от всички наркотични вещества над 1 кг, съхранявани като веществени доказателства по неприключени наказателни производства, след което останалите количества се унищожават по реда на този закон.
(2) Взетите по ал. 1 представителни проби, количествата наркотични вещества под 1 кг и документацията, свързана с тяхното съхранение, се предават от Националната служба по наркотичните вещества на Агенция “Митници”.
§ 7. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в “Държавен вестник”.
§ 8. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му.
(2) Министърът на здравеопазването, министърът на земеделието и горите и министърът на финансите издават наредбите за изпълнението на закона в предвидения по ал. 1 срок.
§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Закона за деноминация на лева
(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.
(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Закона за изменение и допълнение
на Закона за митниците

(ДВ, бр. 63 от 2000 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 30 от 1999 г.) навсякъде думите “Главното управление на митниците” се заменят с “Агенция “Митници”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗАКОН
за изменение и допълнение
на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите
(ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Допълнителна разпоредба
§ 60. (1) Навсякъде в закона думите “Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа”, “министъра на земеделието, горите и аграрната реформа” и “министърът на земеделието, горите и аграрната реформа” се заменят съответно с “Министерството на земеделието и горите”, “министъра на земеделието и горите” и “министърът на земеделието и горите”.
(2) Навсякъде в закона думите “Министерството на търговията и туризма”, “министъра на търговията и туризма” и “министърът на търговията и туризма” се заменят съответно с “Министерството на икономиката”, “министъра на икономиката” и “министърът на икономиката”.
(3) Навсякъде в закона думите “Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция” и “заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция” се заменят съответно с “Министерството на правосъдието” и “заместник-министър на правосъдието”.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. Молбите за издаване на лицензии по чл. 32 и 33, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.
§ 62. Министерският съвет определя условията и реда за набавяне, съхраняване и обновяване на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, които се съхраняват от Министерството на здравеопазването в държавния резерв и като неприкосновени запаси на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.
§ 63. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с вещества от трета категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.
§ 64. Заварените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 34 и 35 са валидни за срока, за който са издадени.
§ 65. Копия от издадените след 1996 г. постановления на прокуратурата за отказ от образуване или прекратяване на наказателни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и техните препарати се изпращат в Агенция “Митници” в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 66. В срок три месеца след получаване на информация по § 65 комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция “Митници”, Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба за борба с организираната престъпност, Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества, за които няма образувани наказателни производства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве
поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение
в хуманната и ветеринарната медицина

Аlpha-метилфентанил
Аlpha-метилтиофентанил
Амфетамин
Ацетил-alpha-метилфентанил
Ацеторфин
Beta-хидрокси-3-метилфентанил
Beta-хидроксифентанил
Броламфетамин
Дексамфетамин
Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET
Дезоморфин
DMA
DMHP
DMT
DOET
Етиламфетамин (N-етиламфетамин)
Етициклидин
Еторфин
Етриптамин
Катинон
Кетобемидон
Кокаинов храст
Коноп (марихуана)
Концентрат от макова слама
Листа от кока
Левамфетамин
Левометамфетамин
(+)-лизергид
Макова слама
MDMA
Мезокарб
Мескалин
Метамфетамин
4-метиламинорекс
3-метилтиофентанил
3-метилфентанил
Меткатинон
MMDA
МППП (МРРР)
N-етил MDA
N-хидрокси MDA
Опиев мак
Опиум
Пара-флуорофентанил
Парахексил
Пепап (Рерар)
PMA
Псилоцибин
Псилоцин (псилотсин)
Рацемат на метамфетамин
Ролициклидин
(Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хашиш
(Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хашишово масло
STP (DOM)
Тенамфетамин
Теноциклидин
Тетрахидроканабинол
Тиофентанил
ТМА
Фенетилин
(Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хероин (диацетилморфин)
и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и
ветеринарната медицина

Алилпродин
Алфамепродин
Алфаметадол
Алфапродин
Алфацетилметадол
Алфентанил
Анилеридин
Ацетилдихидрокодеин
Ацетилметадол
Безитрамид
Бензетидин
Бензилморфин
Бетамепродин
Бетаметадол
Бетапродин
Бетацетилметадол
Глутетимид
Декстроморамид
Декстропропоксифен
Диампромид
Диетилтиамбутен
Дименоксадол
Диметилтиамбутен
Димефептанол
Диоксафетил бутират
Дипипанон
Дифеноксилат
Дифеноксин
(Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Дехидроеторфин
Дихидроморфин
Дротебанол
Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин
и кокаин
Етилметилтиамбутен
Етилморфин
Етонитазен
Етоксеридин
Зипепрол
Изометадон
Клонитазен
Кодеин
Кодоксим
Кокаин
Левометорфан
Левоморамид
Леворфанол
Левофенацилморфан
Меклоквалон
Метадон
Метадон междинен
Метаквалон
Метазоцин
Метилдезорфин
Метилдихидроморфин
Метилфенидат
Метопон
Мирофин
Морамид междинен
Морферидин
Морфин
Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати,
включващи морфин-N-оксидни деривати
Морфин-N-оксид
Никодикодин
Никокодин
Никоморфин
Норациметадол
Норкодеин
Норлеворфанол
Норметадон
Норморфин
Норпипанон
Оксикодон
N-оксиморфин
Оксиморфон
Петидин
Петидин междинен А
Петидин междинен В
Петидин междинен С
Пиминодин
Пиритрамид
Проперидин
Пропирам
Прохептазин
Рацеметорфан
Рацеморамид
Рацеморфан
Ремифентанил
Секобарбитал
Суфентанил
Тебаин
Тебакон
Тилидин
(Трамадол, отм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Тримеперидин
(Трихексифенидил, отм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Фенадоксон
Феназоцин
Фенампромид
Феноморфан
Феноперидин
Фенметразин
Фентанил
Фенциклидин
Флунитразепам
Фолкодин
Фуретидин
Хидрокодон
Хидроксипетидин
Хидроморфинол
Хидроморфон
и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

(Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Рискови вещества
Алобарбитал
Алпразолам
Аминорекс (аминоксафен)
Амобарбитал
Амфепрамон
Барбитал
Бензфетамин
Бромазепам
Бротизолам
Бупренорфин
Буталбитал
Бутобарбитал
Винилбитал
(Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Гама-хидроксибурат
Делоразепам
Диазепам
Дихидрокодеин
Естазолам
Етилов лофлазепат
Етинамат
Етхлорвинол
(Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Золпидем
Камазепам
Катин
Кетазолам
Клобазам
Клоксазолам
Клоназепам
Клоразепат
Клотиазепам
Лефетамин
Лопразолам
Лоразепам
Лорметазепам
Мазиндол
Медазепам
Мепробамат
Метилфенобарбитал
Метиприлон
Мефенорекс
Мидазолам
Ниметазепам
Нитразепам
Нордазепам
Оксазепам
Оксазолам
Пемолин
Пентазоцин
Пентобарбитал
Пиназепам
Пипрадрол
Пировалерон
Празепам
Секбутабарбитал
Темазепам
Тетразепам
(Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Трамадол
Триазолам
(Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Трихексифенидил
Фендиметразин
Фенкамфамин
Фенобарбитал
Фенпропорекс
Фентермин
Флудиазепам
Флуразепам
Халазепам
Халоксазолам
Хлордиазепоксид
Циклобарбитал
и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Вещества, използвани при производството на упойващи
и психотропни вещества (прекурсори)

Първа категория
N-ацетилантранилова киселина
Ергометрин
Ерготамин
Ефедрин
Изосафрол
Лизергинова киселина
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
Пиперонал
Псевдоефедрин
Сафрол
Норефедрин (Фенилпропаноламин, РРА)
1-фенил-2пропанон
Формамид
Втора категория
Антранилова киселина
Оцетен анхидрид
Пиперидин
Фенилоцетна киселина
Хлорацетон
Калиев перманганат
Трета категория
Ацетон
Етилов етер
Метилетилкетон
Солна киселина (без солите й)
Сярна киселина (без солите й)
Толуол

 
Free counter and web stats