Архив за секция ‘Декриминализация’

Активисти от Движение Промена се сдобиха официално с “опорните точки” унищожили индустриалния коноп у нас

Tuesday, May 31st, 2016

Малко предисловие

На 20 май 2016г. Народното събрание прие изменения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Преди това Движение Промена представи своето становище по проекта пред Народното събрание, а негови представители присъстваха във всички заседания на парламентарните комисии

Законопроектът предизвика сериозен обществен интерес, най-вече, защото преднамерено орязваше всяка възможност за легално, регламентирано и контролирано ползване на конопа и неговите продукти от болни и техните лекари у нас.

Истинската парламентарна драма, обаче предизвикаха битките за дефиницията на понятието “индустриален коноп”.

Това се случи след като Българската академия на науките официално призова парламента да реши проблемите, които спъват развитието на сектора у нас. БАН посочи множеството приложения на крайни продукти от конопени растения, в които няма ТХК, а Института за органична химия декларира, че “разработват и стандартизиран технологии за преработка на…ценни вещества от растителната маса на индустриален коноп с цел създаване на легални крайни продукти и суровини без наличието на контролирано вещество /ТХК/”. Предложението на БАН беше подкрепено и от Главболгарстрой, а Парламентарната комисия по земеделието и храните го обсъди в специално свое заседание.

В резултат се състави работна група от служители на МЗХ и МЗ, която да изготви приемлива дефиниция дейностите, които следва могат да се извършват с индустриален коноп. Стигна се до проект, който, макар и далеч от съвършенството, даваше възможност на една индустрия с “висока принадена стойност към икономиката” (по думите на БАН) да съществува.

И дойдоха опорните точки…

Проектът на работната група бе представен за обсъждане пред народните представители – членове на Комисията по здравеопазване. След прочитането му председателката на Комисията – д-р Даниела Дариткова-Проданова – взе думата, за да призове депутатите да “вземат отговорно решение с ясен знак към обществото и всички ние трябва да сме на висотата на обществените очаквания“. Във връзка с това тя прочете части от писма получени от комисията. След прочитането им, народните представители от комисията с единодушно мълчание, взеха решение да унищожат индустриалния коноп у нас.

Тези писма не бяха публикувани до този момент в сайта на Народното събрание и останаха скрити.

Във връзка с това, активисти от Движение Промена поискаха, на база на Закона за достъп до обществена информация, писмата да им бъдат предоставени. Целта бе да разберем какво точно уплаши така народните представители, че дори не посмяха да се изкажат.

Оказа се, че получените “становища” никога не са получавани официално в деловодството на Народното събрание; не са подписвани от никого, нямат никакви референции, на които авторите им базират твърденията си, лъжливи са, дори не обсъждат становището на БАН и са само две. Никой не разбра, защо г-жа Дариткова-Проданова ги прочете, въпреки съмнителната им стойност, и въпреки че на това заседание на комисията думата можеха да взимат само народни представители. Всичко това звучеше явно толкова страшно за народните представители в комисията, че те замълчаха безропотно.

На линка ще намерите тези писма, като се надяваме, че така ще ви дадем възможност да се запознаете с безотговорния начин, по който се прави политиката у нас.

Документи получени от Комисията по здравеопазване на Народното събрание както следва:

1. Искане за достъп до обществена информация (стр. 1-2)

2. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация (стр. 3)

3. Писмо от Иван Кучмов  от Агенция “Митници” (стр. 4-5)

4. Писмо от ОбСНВ (стр. 6-7)

Следващите дни Движение Промена ще продължи да публикува още документи, до които е достигнало и призовава всички активни граждани да ползват Закона за достъп до обществена информация. Той позволява да надникнете в места, които администрацията предпочита да държи скрити.

 

Движение Промена е поканено да участва в извънредно заседание на НСНВ за медицинския коноп

Friday, July 25th, 2014

Скъпи приятели и съмишленици,

на своето редовно заседание от 25 юни тази година, Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) е решил да проведе извънредно заседание посветено изключително на темата за употребата на марихуана за медицински цели.

Миналата седмица „Движение Промена“ получи покана за участие в това заседание. Поканата беше съпроводена със становище на Националния център по наркомании (НЦН) ОТНОСНО необходимостта и терапевтичното значение на употребата на марихуана и нейните деривати за медицински цели.

Най-общо, становището на НЦН е негативно и се изказва против употребата на конопа в медицината.

Извънредното заседание, на което ще се обсъжда този доклад, ще се проведе на 7 август 2014, от 14:00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването на площад Света Неделя № 5

Движение Промена, след като се запозна с поканата за участие и приложеното експертно становище, реши да излезе със следното МНЕНИЕ, което да депозира в Министерството на здравеопазването и на което да даде максимална гласност.

Надяваме се да бъдем подкрепени от вас.

 

МНЕНИЕ на Движение Промена във връзка с поканата за участие в извънредно заседание на НСНВ насрочено за 07 август 2014, 14:00 в Министерство на здравеопазването

Уважаеми г-н/г-жо Министър,

1. В качеството Ви на Председател на Националния съвет по наркотични вещества, Движение Промена Ви благодари за поканата за участие в това извънредно заседание, посветено на темата за медицинската употреба на конопа.

Сигурни сме, че това заседание няма да бъде последно по темата, като декларираме своето намерение да участваме и в следващите такива.

2. Движение Промена изразява своята увереност, че през следващото десетилетие светът ще претърпи фундаментално преосмисляне на политиката си по отношение Конопа като наркотично вещество. Видима е тенденцията от забрана да се преминава към регулация на растението.

В този смисъл, като обществена организация, смятаме за национално отговорна позицията, НСНВ да започне дебата по темата:

Какво се случва в другите страни по отношение на регулацията на Конопа и какъв модел на регулация може да се изгради у нас?

Настоящия документ следва да бъде прочетен в светлината на този абсолютно необходим дебат.

3. С оглед на това, обявяваме недоволството си от начина, по който се организират заседанията на НСНВ по принцип, като смятаме, че са необходими промени.

Считаме факта, че заседанията на Съвета са по правило затворени за публиката, за противоречащ на конституционното устройство на Република България.

Обявяваме своето намерение през следващите две години да работим активно за отварянето на НСНВ към обществеността, като ще предприемем конкретни действия към тази насока.

4. Изразяваме недоумението си от начина на организиране на извънредното заседание на НСНВ, за което сме поканени.

От поканата разбираме, че на „второто редовно заседание на НСНВ, проведено на 25.06.2014г. е /било/ представено становище на Националния център по наркомании“ обединяващо други получени становища на различни експерти в областта на медицината.

На нас обаче не са ни изпратени тези други „получени становища“, както и информация за въпросите, които са били зададени на експертите от НЦН.

Допълнително, не разполагаме с каквато и да е информация за обсъждането на този доклад на предходното закрито заседание на НСНВ. Не знаем и как е била формулирана задачата на Министъра на здравеопазването до Националния център по наркомании.

5. Изразяваме опасения, че е възможно, специалистите в НЦН, изготвили това обобщително становище да са работили под някаква форма на натиск. Не е тайна, че докато се е изготвяло това становище, е било обсъждано и решението за закриване на тази структура на Министерството на здравеопазването.

Припомняме, че Движение Промена беше една от неправителствените организации, които се изказаха остро против това спорно решение.

В този контекст, смятаме решението на Министъра на Здравеопазването, като председател на НСНВ да възложи изготвянето на представеното експертно становище именно на тази, подчинена нему административна структура, за изключително неуместно, което поставя доклада и общите му изводи под сериозно съмнение относно безпристрастността му.

6. Изцяло поддържаме изразеното в Единното писмо на пациентските организации негативно отношение към представеното становище.

Искаме да допълним единствено, че начина, по който са ползвани и цитирани източниците в него, е силно манипулативен и избирателен. Пропускат се цели пасажи от цитирания текст, което създава изкривена представа за ситуацията у четящия становището.

7. Настояваме да се прекрати наказателната репресия, която държавата осъществява над свои граждани, само и единствено поради факта, че са свързани по някакъв начин с растението Коноп.

Считаме тази репресия за остатък от „Средновековието“ с неговия страх от вещици, с който следва да се справим рационално.

Като първа стъпка към това, Движение Промена смята декриминализирането на държане и отглеждане, свързано с болни лица.

Убедени сме, че обществената реакция по случая „Марин Калчев“, която е провокирала настоящото извънредно заседание на НСНВ, е показателна за назрялата необходимост от различна държавна политика по отношение на конопа.

8. Членовете на Движение Промена припомнят, че една не малка част от тях са родители и като такива искат само най-доброто за своите деца.

Политиката на забрани и репресии със сигурност е далеч от това „най-добро”, към което се стремим.

 

Декриминализацията на основни права е императив

Monday, April 7th, 2014

Въпросът за правата на всички, които обичаме марихуана, независимо дали с лечебни, възстановителни или забавни цели, в България остава крайно належащ с действащия и предложен проект на Наказателен кодекс. Намесата в личния живот чрез политически правила е ярък пример за репресия, каквато традиционно се осъществява в страната върху едни или други малцинства, заради тесни конюнктурни и не рядко дори криминални интереси

Всъщност, нормативна уредба, предназначена уж да елиминира разпространението на марихуана сред онези, които не я желаят, за сметка правата на всички, които я предпочитат пред алтернативи като твърдия алкохол или химио-терапия, без да се доказва дори акт на разпространение при толкова малки количества или брой растения, отхвърлящи възможността за обосновано предположение в тази посока, е нецелесъобразна и контрапродуктивна с оглед на обществения интерес. Освен неспособността да предотврати разпространението, подобна нормативна уредба създава редица допълнителни проблеми за живота и здравето на хората

По-конкретно, лишаването на пълнолетните граждани от право да отглеждат 1-2 растения канабис в собствения си имот за лична употреба обслужва покровителите на нелегалния пазар на наркотици, предоставяйки им възможност и да пласират марихуаната с други вещества, като я използват за примамка към твърди наркотици особено спрямо уязвимите, включително непълнолетни лица. Това генерира значителен финансов оборот и печалби в криминалния контингент, пари от чистата икономика отиват в черната и биват използвани срещу обществото

От друга страна, както става ясно покрай съдебния прецедент от Ловеч, криминализирането на право в областта на личния живот, наред със злоупотребата спрямо диагностицирано лице, облагодетелства фармацевтичния бизнес. При употреба за забавление, тук, може да се добавят и интересите на алкохолния бранш, и даже частните клиники за лечение на зависимости, които, за разлика от алкохолизма и проблемите с твърди наркотици, явно не се посещават от потребители на марихуана

За почти всички приятели на марихуаната е известно, че освен неоправданата намеса в личния живот, въпросната държавна репресия е насочена и срещу свободата на мисълта. Но това, за съжаление, няма как да се обясни на онези, които не са употребявали канабис и отказват да мислят за правата на другите

Все пак, главната причина да се наблюдава такъв проблем, водещ до обществен дебат в България, за разлика от други държави, където дебатът започва от легализация, а въпросът иначе е уреден по съдебен ред и политиците просто нямат възможност да се месят в личните права на хората, е механизма с недостижимия за гражданите Конституционен съд. Очевидно, законодателното престъпване на основни човешки права, дефинирани в самата Конституция на България, продължава и след като бе създадена институцията на т.нар. Омбудсман. Независимо от личността в тази длъжност, Омбудсманът се ангажира ефективно само с проблеми по негова преценка, докато иначе многобройните жалби на гражданите биват отчитани в обобщен количествен вид

Разбира се, никой не би имал причина да търси възможност за сезиране на Конституционния съд, ако политиците не нарушаваха основни права на хората. Но ние не възразяваме срещу правото на други да си произвеждат ракия по домовете, например, и не разбираме как други могат да възразяват срещу нашето право да си отглеждаме по 1-2 растения канабис за лична употреба. Още повече, когато научните аргументи за последиците от употреба на ракия, в т.ч. нерядко и по отношение на беззащитните в едно домакинство, сравнено с марихуаната, са изцяло на наша страна

Четири щата се движат в посока на легализацията на марихуаната

Sunday, January 3rd, 2010

Вашингтон се присъединява към три други щата, в където законотворците изразяват мнения за легализиране и регулация на марихуаната.

Калифорния и Масачузетс представиха проектозакони през 2009-а, докато Ню Хемпшир и Вашингтон ( щата ) депозираха такива преди януарските законотворни сесии.

Марихуаната е нелегална според федералния закон, но поддръжнищите на легализацията казват, че интереса към каузата се увеличава.

Дузина други щати, между които Уискънсин, разглеждат предложения между медицинска употреба и декриминализация на малки количества марихуана.

Хората, които се противопоставят на облекчаването на законите свързани с марихуаната, не са щастливи с нарастващото любопитство по темата с нейната легалност.

От коментар по статията:

Разбира се, че хората които се противопоставят на облекчаването на законите за марихуаната не са щастливи от това че хората научават истината. Те са лъгали дълго време и са печелили баснословни суми от тези лъжи. Изцяло на наша сметка !

Източник : http://www.wkowtv.com/

Аржентина декриминализира марихуаната!

Wednesday, August 26th, 2009

Аржентинският Върховен съд декриминализира притежанието на малки количества марихуана за лична употреба, предаде АФП.

Решението ограничава суровите закони, приети в провинциите на страната, чиито наказания бяха обявени за противоконституционни.

Решението защитава “личния живот на възрастните, които са отговорни за собственото си поведение“, се казва в изявлението на съда.

Според съдиите Конституцията защитава “личните действия на индивидите, които по никакъв начин не нарушават реда, обществения морал или вредят на трета страна; които отговарят пред Бог, свободни от властта на съда“.

Съдът взе решението си по повод на процеса и осъждането на петима младежи, арестувани по време на полицейска акция през 2006 г.

Полицията беше намерила между 1 и 3 цигари с марихуана у всеки от тях. Съдът обаче предупреждава, че решението “не може да се смята за позволение да се консумира без ограничение”.

Решението беше взето само 4 дни след като Мексико разреши притежанието на малки количества наркотици като хероин, марихуана и кокаин с аргумента, че ограничените количества е по-добре да се използват в борбата срещу организираната престъпност.

Мексиканците могат да притежават до 5 грама марихуана, 500 милиграма кокаин, 2 грама опиум или 50 милиграма кокаин без страх от преследване.

Източник: Dnes.bg

Мексико легализира притежанието на до 5 грама марихуана

Tuesday, August 25th, 2009
Правителството на Мексико легализира произвеждането и употребата на малки количества наркотици за лична употреба. Мярката беше взета, за да бъдат спестени ресурси за борба с големите и опасни наркокартели. Приетият закон беше предложен лично от консервативния мексикански президент Фелипе Калдерон.
В страната вече става легално да се носят до 5 грама марихуана, 500 милиграма кокаин и подобни малки количества от други наркотични вещества като хероин и амфетамини. Ако полицията залови някого с подобни дози наркотици, той ще бъде насърчаван да потърси медицинска помощ и трайно лечение от наркозависимост. Ако същия човек пък бъде заловен три пъти, лечението ще бъде задължително, съобщиха властите.

Подобен закон беше предложен от мексиканския конгрес още през 2006 г., но тогава предшественикът на Калдерон наложи вето над него, заради натиск от страна на САЩ. През последната година Мексико отвори десетки центрове за лечение на наркозависимите в цялата страна. Въпреки че новият закон се радва на подкрепа от страна на повечето граждани в страната, американските власти останаха скептично настроени към мярката. И все пак Фелипе Калдерон има репутацията на президента, борещ се най-ефективно до момента с наркокартелите и растящата престъпност.

Източник: Ekip News

И в Канада ще борят кризата с марихуана

Friday, August 14th, 2009

Сумата от 2 млрд. долара/годишно може да влезе в канадския бюджет, ако страната легализира марихуаната, сочи последен анализ в страната.

Канадското население е 33 млн. души, а очакваните постъпления от продажбата са 2 млрд. долара, което означава, че САЩ може да очаква 9 пъти повече, или 18 млрд. долара при население от 300 млн. души.

Страната няма да е първата, която би могла да легализира марихуаната, след като в Европа такива държави са Холандия, Португалия. В САЩ щатът Калифорния също обмисля да стимулира данъчните си постъпления чрез легализирането на канабиса (виж тук).

Трябва да се има предвид, че производството, продажбата извън специални coffee shops, както и нейното транспортиране в големи количества все още е забранено в тези страни.

Това обаче не пречи Холандия да отчита нови 500 млн. долара/годишно приходи, след легализирането на марихуаната. И то във времена на криза.

Източник: Profit.bg

Законите не спират европейците да използват дроги

Friday, June 26th, 2009

В първият подробен европейски доклад за настроенията на пълнолетните относно законите за контрол на наркотични вещества, Унгарския съюз за човешки права (Hungarian Civil Liberties Union) и негови партньори откриват, че голяма част от пълнолетните в седем страни-членки на ЕС не се възпират от евентуални наказателно-процесуални последици при използването на забранени наркотични субстанции.

Общественото запитване е проведено сред представителна извадка от пълнолетни граждани на шест страни-членки от Европейския съюз, включващи България, Чехия, Дания, Холандия, Полша и Швеция от ноември 2008 до януари 2009. Представените страни са били избрани за да представляват различни закони за контрол на наркотичните субстанции – от репресивни до либерални. Унгарската организация е провела проучването с помощта на местни неправителствени организации, като подобно проучване е било направено по-рано и в Унгария.

Според анализите от анкетата, страните са дълбоко разединени в законодателствата им относно притежанието на канабис (марихуана). По-голямата част от анкетираните са се обявили за “война срещу марихуаната” в Швеция (58%), България (57%) и Полша (59%), докато в останалите страни подкрепят декриминализацията и легализацията на марихуаната – Холандия (76%) – (в Холандия марихуаната не е легализирана, а е разрешена само лична употреба и продажба на дребно само на определени и контролирани за целта места – Б.Р.), Дания (62%), Чехия (59%).

Повечето от участниците смятат, че евентуалното наказателно преследване от страна на властите не е възпиращ фактор при изборът им дали да употребяват наркотици: по-малко от 10% от всички участници в запитването се притесняват от наказателно преследване и това би ги възпряло от употребата на дроги, а по-голямата част биха избягвали употребата на дроги от здравословни съображения. Това разкрива сериозно разминаване между реалния и въображаемия възпиращ ефект на законите за контрол на наркотични вещества.

По-голямата част от анкетираните смятат, че използването на дроги е предимно проблем на общественото здравеопазване. На въпрос, от чия компетентност е работата по превенция на употребата на дроги, по-малко от 20% са поставили полицията на първо място, като останалата част смятат, че това трябва да е задължение на семейството или социални работници, които са запознати с проблематичната употреба на наркотични вещества.

Данните от проучването показват също, е налице широка публична подкрепа за раздаването на игли за спринцовки на хероинозависимите, като ефективна мярка срещу разпространението на СПИН. В някои страни (като Швеция) тази обществена нагласа е в противоречие с враждебното отношение на властите.

Източник: eudrugpolicy.org

Пълния доклад можете да прочетете тук (на английски език).

Декриминализация намалява употребата на дрога в Португалия

Thursday, May 14th, 2009

Източник: e-vestnik

До 2001 година употребата на дрога в Португалия се смяташе за престъпление и се наказваше с лишаване от свобода до три месеца или с глоба. Ако намерената дрога превишаваше три дневни дози, това водеше до лишаване от свобода до една година или глоба. Законът обаче беше променен като употребата и притежанието на наркотици с цел лична употреба бяха декримализирани. Сега, ако няма доказателства за по-тежки престъпления на заловения с наркотици, той се изпраща в местна комисия за лечение на зависимости, която може да предложи лечение или рехабилитация. Може ли тази практика да се приложи в САЩ и какви са резултатите от промяната на закона в Португалия, пише сп. „Тайм”.

В коя страна притежанието на лека дрога не е престъпление? Въпреки че Амстердам е прочут сред любителите на канабиса и сред подрастващите от колежите с кофишоповете, задимени от марихуана, Холандия всъщност никога не е легализирала леката дрога – холандците просто не прилагат законите си срещу шоповете. Верният отговор е Португалия, която през 2001 година стана първата европейска държава, официално отменила всички наказателни присъди за лично притежание на наркотици, включително марихуана, кокаин, хероин и метамфетамин.

marijuana9По препоръка на национална комисия, която трябваше да се занимае с проблемите на Португалия с наркотиците, затворът беше заменен с възможност за терапия. Аргументът беше, че страхът от затвор тласка пристрастените към противозаконни действия и че хвърлянето зад решетките е по-скъпо от лечението – та защо вместо това да не предоставим на пристрастените към наркотиците здравно обслужване? Според новия режим в Португалия хората, които са обвинени за притежание на малки количества наркотици, вместо да бъдат изпратени в затвора, посещават група, състояща се от психолог, социален работник и правен съветник за съответното лечение (което може да бъде отказано без наказание).

Въпросът е дали новата политика работи. Навремето в социално консервативната и в по-голямата си част католическа държава преобладаваше мнението, че декриминализацията на притежанието на наркотици ще отвори страната за „наркотуристите” и ще изостри проблема с дрогата. Португалия отчиташе едни от най-високите нива на употреба на твърди наркотици в Европа. Но публикуваните наскоро резултати от доклад, изготвен от института “Като”, либертариански мозъчен тръст, показват друго.

Документът, публикуван през април, констатира, че през първите пет години, след като притежанието на дрога за лична употреба беше декриминализирано, незаконната употреба на наркотици сред тийнейджърите в Португалия е намаляла, а броят на новозаразените с ХИВ заради употреба на замърсени игли, е спаднал. В същото време броят на хората, които искат да бъдат лекувани от пристрастеността си към наркотиците, се е удвоил. „Съдейки по данните, декриминализацията в Португалия е страхотен успех”, казва Глен Грийнуолд, адвокат и един от авторите, извършили изследването. „То даде възможност на португалското правителство да управлява и контролира проблема с дрогата доста по-добре от която и да е друга западна държава.”

Сравнени с ЕС и със САЩ, данните за употребата на наркотици в Португалия, са впечатляващи. След декриминализацията броят на постоянно употребяващите марихуана сред хората над 15 години е най-ниският в ЕС: десет на сто. Най-близката до тази цифра е в Америка при хората над 12 години: 39,8 на сто. Съответно повече американци са използвали кокаин, отколкото португалци – марихуана.

Докладът на института “Като” посочва, че между 2001 и 2006 година броят на използващите каквито и да е нелегални наркотици в Португалия между 7 и 9 клас е паднал от 14,1 на 10,6 на сто. Употребата на дрога сред по-големите тийнейджъри също е намаляла. Постоянно употребяващите хероин сред 16-18-годишните са намалели от 2,5 на 1,8 на сто (въпреки че е имало малко увеличение на използващите марихуана в тази възрастова група). Между 1999 и 2003 година новите заразени с ХИВ сред употребяващите наркотици са намалели със 17 на сто, а смъртните случаи, свързани с хероина и с други сходни наркотици, са спаднали с повече от 50 на сто. В допълнение след декриминализацията броят на пристрастените към наркотиците на метадоново и бупренорфиново лечение се е увеличил от 6040 на 14 877. Средствата, спестени чрез промяната, позволяват да се спонсорира по-усилено лечението без лекарствени средства.

Изследването в Португалия предизвика интереса на законодателите в САЩ, изправени пред изблиците на насилие, свързани с войната на наркобандите в Мексико. САЩ отдавна поддържат твърдолинейна политика към наркотиците като подкрепят само онези международни споразумения, които предвиждат забрана на наркотиците и налагат на гражданите си най-жестоките наказания за притежание и продажба на наркотици. Въпреки това Америка отчита най-високите нива на употреба на кокаин и марихуана в света, а повечето от европейските държави (включително Холандия) имат по-либерални закони, свързани с наркотиците и отчитат по-малка употреба.

„Мисля, трябва да разберем, че е нужно да спрем да сме твърдо „против”, когато други са декриминализирали дрогата и да приемем сериозно вероятността законодателството срещу употребяващите наркотици да няма особено влияние върху употребата на наркотици”, казва Марк Клайнман, автор на предстоящата да излезе книга When Brute Force Fails: How to Have Less Crime and Less Punishment (Когато грубата сила се проваля: Как да постигнем по-малко престъпления и по-малко наказания) и директор на програмата за анализи на политиката към наркотиците на Калифорнийския университет. Клайнман обаче не смята, че португалският модел е реалистичен за САЩ заради различията в размера и културата на двете държави.

Но в САЩ е в ход движение – сред законодателите в щата Ню Йорк, Калифорния и Масачузетс – което иска да бъдат преосмислени крайно репресивните закони, свързани с наркотиците. Съвсем наскоро сенаторите Джим Уеб и Арлън Спектър предложиха Конгресът да създаде национална комисия, не много различна от португалската, която да направи основен ремонт на политиката към наркотиците. Както отбеляза Уеб, САЩ са родина на пет процента от населението на света, но на 25 на сто от затворниците му.

В началото на април Грийнуолд потвърди, че голям проблем за американската политика към наркотиците е, че е основана на „спекулации и търговия със страха”, а не на емпирични доказателства за ефекта от по-меката политика. В Португалия резултатът беше, че се неутрализира това, което се беше превърнало в проблем №1 на общественото здравеопазване, каза той.

„Влиянието ва дрогата върху живота на семействата и върху обществото ни е много по-ниско, отколкото беше преди декриминализацията”, казва португалският “наркоцар” и президент на Института за наркотици и наркозависимост Жоао Кастел-Бранко Гулао. Освен това сега полицията има възможност да се фокусира върху проследяването на дилърите на много по-високо ниво и върху по-големи количества наркотици.

Питър Ройтер, професор по криминология и обществена политика в университета в Мериленд, също както Клайнман, е скептично настроен. На представянето в института “Като” той призна, че „декриминализацията в Португалия е постигнала основната си цел. Употребата на наркотици е спряла да расте.” Въпреки това той отбеляза, че Португалия е малка страна и за намалението на употребата на хероин и на смъртните случаи може да е допринесъл цикличният характер на наркоепидемиите – които се появяват без значение какви са местните политики.

Грийнуолд, автор на доклада, отвърна, че според данните декриминализацията не е довела до повишаване на употребата на наркотици. И тъй като във връзка с декриминализацията точно това интересува обществото и определящите държавната политика, „това е централният факт, който ще трансформира

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ

Sunday, June 8th, 2008

Легализация означава нещо да бъде уредено със закон. (lex на латински ще рече закон). Декриминализация означава нещо, което е било криминално престъпление, да престане да бъде такова.

В известен смисъл и двете неща означават едно и също, тъй като ВСИЧКО, КОЕТО НЕ Е НАКАЗУЕМО ОТ ЗАКОНА, Е ЛЕГАЛНО – това е древен и непоклатим юридически принцип. Магданозът и алкохолът са еднакво легални за пълнолетни, защото първият никога не е бил забраняван, а вторият е забранен само за малките, но не и за големите. По-прецизно би било да се каже, че употребата на магданоз винаги е била декриминализирана, докато алкохолът е легализиран, тъй като има специални закони, които уточняват кой може да пие, кой и как ще го произвежда и продава. Още по-строго, погледнато, и производството и търговията с магданоз е легализирана, т.е. ограничена, тъй като тя също изисква спазването на някои условия – хигиенни, данъчни и пр.

В Холандия тревата е декриминализирана на думи, но е легална на практика, тъй като има специален подзаконов акт (нарича се AHOJ-G), който премахва криминалните санкции и урежда правила за производството и търговията. Наказуеми са единствено отклоненията от този правилник. Тревата в Холандия е практически приравнена с алкохола – така поне казва тяхното правителство; единствената разлика е, че няма ДЪРЖАВЕН акциз върху тревата – въвеждането му би се изтълкувало от враговете като пълна легализация – което не пречи на МЕСТНИТЕ власти да вземат акциз, с който финансират програмите за превенция в училищата. В Испания, Португалия, Италия и пр. дрогите са декриминализирани, т.е. притежанието им не е криминално, а административно нарушение, което се наказва със скромна глоба, временно отнемане на шофьорската книжка или разрешителното за носене на оръжие и пр. В Люксембург и Белгия нама никакви наказания. В някои страни е декриминализирано отглеждането за собствена употреба; то не се наказва или се наказва с глоба, напр. в Германия се предвижда затвор само за повече от 200 растения.

Нявсякъде, независимо как се нарича режима, има ясно уредени количества за собствена употреба – или със закон, с подзаконов акт или с решение на накой си върховен или не чак толкова върховен съд – притежанието на които не се наказва. За тревата те варират от 5 грама в Холандия до 130 грама в Аляска.

“Декриминализация” е общоприетия термин в документите на ЕС. В решенията на Специалната Конференция по Дрогите на Парламентарната Асамблея на ЕС от 2003 е казано, че “наказанията ВЕЧЕ са отстъпили мястото си на лечение, консултиране, помощ, образование и социална интеграция” – естествено само за тези, които НАИСТИНА имат нужда от подобни неща. Ние искаме просто у нас да стане това, което в ЕС – където щели сме били да влизаме – ВЕЧЕ е станало.

“Експертите” успешно са убедили почти 8 милиона овце, че легализация означава пълна липса на контрол. Всъщност пълната липса на контрол си я имаме точно сега. Всяка промяна в сегашните закони или подзаконови актове трябва да има за цел УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЕЧЕ КОНТРОЛ – но от обществото, а не от държавата (а разликиката е голяма). В условията на днешната тотално корумпирана България кофи-шоповете не изглеждат разумна възможност. Представяте ли си, ако търговията с трева започне да се контролира от полицията или от държавни инспектори?

Затова предлагаме декриминализация на притежанието на до 30 грама трева и отглеждането на до 3 зрели женски растения за собствена употреба от пълнолетни граждани. Предимства:
1. Ако някой наистина иска да се бори с черния пазар (те поне така разправят), това е единствения начин.
2. Ще се разкъса връзката на тревата с пазара на твърди дроги. Напоследък хероиновият пазар е зле и кварталните дилъри на хероин все по-често започват да продават и трева.
3. При сегашния закон корумпираните куки си прибират парите от дилърите и отчитат дейност, като арестуват децата, които пушат трева по градинките. Полицията никога в никоя страна не може да бъде изчистена от корупция; единственият начин е като се намалят възможностите за корупция и отчитане на фалшиви успехи.
4. Подобна уредба е приета в куп цивилизовани страни – от Швейцария и Италия до Австралия и Хаваите (да не говорим за Холандия) – и работи добре. Ако някой твърди обратното, нека да каже кога и къде декриминализацията по този модел се е провалила.
5. Декриминализацията ще сведе до разумния минимум вмешателството на държавата. Една легализация по холандски с кофи-шопове би изисквала наличието на нормална държава, а ние си нямаме такава.

Движение Промена

 
Free counter and web stats