За легализация на марихуаната в България Кратко инфо по държави Archives » движение "Промена"

Архив за секция ‘Кратко инфо по държави’

Австрия

Sunday, June 8th, 2008

Законодателството разграничава притежаване на наркотично вещество за лична употреба. Чрез подзаконов нормативен акт са определени количествата, над които се счита, че става дума за „големи“.

Дания

Sunday, June 8th, 2008

Притежаването на наркотично вещество за лична употреба е административно нарушение и се наказва с глоба от 40 евро при първо нарушение. Лишаването от свобода в случай на трафик или търговия може да достигне 16 години. Алтернатива – лечение.

Великобритания

Sunday, June 8th, 2008

Разграничаване в закона между притежание за лична употреба и притежание с цел продажба. Разделяне на наркотичните вещества в различни класове, като наказанието варира според тях от 6 месеца (хероин, кокаин) до 3 месеца (канабис, амфетамини). Алтернатива – предупреждение, мъмрене, правомощия на съдилищата да налагат пробация, общественополезен труд.

Германия

Sunday, June 8th, 2008

Декриминализация на употребата. Не се преследва наказателно притежаването на канабис, когато става дума за лична употреба и когато не е нанесена вреда на други лица. Прокурорът може да прекрати процедурата, ако няма публичен интерес от продължаването му и когато дозата е незначителна. Алтернатива – прилага се принципът лечение вместо терапия.

Естония

Sunday, June 8th, 2008

От количеството наркотик зависи дали санкцията ще бъде административна или наказателна (глоба или арест до 30 дни), като през 2001 г. с изменение на НК се декриминализира незаконната употреба и притежаване на наркотични вещества за лична употреба. Лишаването от свобода (от 1 до 5 години) е само в случай на по-големи количества. Има алтернативи като детоксификация и субституиращо лечение.

Унгария

Sunday, June 8th, 2008

Когато заловеното количество е малко, наказанието е до 2 години затвор или глоба. Нарушителят се освобождава от наказание единствено в случай на залавяне с еднократна доза, когато обвиняемият се съгласи да се подложи на програма за превенция и лечение. От 2004 г. насам споделянето на наркотици се счита за разпространение.

Люксембург

Sunday, June 8th, 2008

Разграничаване в законодателството между канабис и други наркотични вещества. Декриминализирана е употребата и притежаването на меки наркотици; за останалите наказанието е лишаване от свобода в срок от 8 дни до 6 месеца. Алтернатива за хероинозависимите е субституиращото лечение.

Гърция

Sunday, June 8th, 2008

Разграничаване в закона между наркозависими и търговци, трафиканти и производители на наркотици. Според закон от 2003 г. за притежание и/или употреба “в количество, изключително за лични нужди”, се предвижда наказание от 10 дни до 1 година лишаване от свобода. При първо нарушение се прилага алтернатива на лишаването от свобода.

Холандия

Sunday, June 8th, 2008

Разделяне на “меки” (канабис и производни) и “твърди” (всички останали) наркотици. Употребата на наркотици е декриминализирана. Притежаването на канабис до 5 грама и по-малко от 0.5 грама твърди наркотици не води до наказание. Притежаването на канабис (когато няма разрешително) и други наркотици с цел продажба подлежи на наказателно преследване.

Франция

Sunday, June 8th, 2008

Притежаването на наркотично вещество за лична употреба се наказва по различен начин, често стъпаловидно: предупреждение, глоба, общественополезен труд, пробация, терапевтичното лечение и лишаване от свобода до 1 година в много краен случай (почти не се случва след 1999 г.).

 
Free counter and web stats