За легализация на марихуаната в България За Промена Archives » движение "Промена"

Архив за секция ‘За Промена’

FAQ (Често задавани въпроси)

Tuesday, April 21st, 2009

Какво е Движение Промена?
Движение Промена е нестопанска и неполитическа организация – сдружение на свободомислещи хора, несъгласни с “войната с дрогите” и мерките, които държавата прилага спрямо потребителите на дроги. Ние вярваме, че човек може и трябва сам да определя бъдещето си и това включва законите и правилата в страната, в която живее; както и че всеки зрял, здрав и добре информиран индивид трябва да има правото и свободата сам да избира какви хранителни, лекарствени и психоактивни вещества ще приема и държавата не бива да се меси в този избор. Ние не пропагандираме употребата на каквито и да е легални или забранени психоактивни вещества, организми или препарати от тях.
Тъй като организацията не е прост сбор от съставящите я членове и поради огромното ни уважение към правото на лично мнение, то често се случва да се бъркат официалното мнение на Промена и личните мнения на някой от членовете; затова за официално становище на Промена следва да се счита всеки документ, публикуван на този сайт и подписан с “Движение Промена”.

Какви са целите на Движение Промена?
• Ограничаване и намаляване на употребата на дроги (психоактивни вещества) сред непълнолетните.
Дрогите, независимо дали са законни или забранени, не са за деца. Разпространяването им сред подрастващите трябва да се преследва с цялата строгост на закона. Същевременно ние смятаме, че превенцията е по-ефективна от лечението и младите трябва да бъдат добре запознати с рисковете от употребата.

• Намаляване на вредите от употребата на дроги.
Движение Промена е на мнение, че разпространяването на обективна нформация относно дрогите, като важна част от превенцията, ще доведе до намаляване на вредните ефекти от употребата.

• Намаляване отрицателния ефект от “войната с дрогите”.
Ние смятаме, че степента на преследване и наказания, прилагани в момента спрямо пълнолетните потребители на марихуана, не съответства на вредните ефекти (здравни и обществени) от употребата й. Нещо повече, издаваните присъди са антихуманни, в дълбок разрез с всички демократични норми и тенденциите в развитите страни.

Как Движение Промена ще реализира целите си?
Чрез издаване на информационни материали; чрез образователни програми, протестни митинги, шествия и т.н.; както и всички позволени от закона мероприятия.

Какво предлага Движение Промена?
Ние предлагаме премахване на забраната за притежаване на психоактивни вещества от пълнолетни потребители за собствена употреба, като се въведат ограничения за притежаваните количества, съобразени с моделите на употреба. Предлагаме да отпадне и забраната за отглеждане на канабис (марихуана), когато това става в количества за собствена употреба. Ние смятяме, че държавата трябва да по-скоро да информира потребителите за рисковете от употребата, вместо да налага наказания.
Предлагаме българският закон да стане по-малко опасен за потребителите, отколкото самата употреба на дроги, и да съсредоточи усилията към преследването на производството, трафика и разпространението им с цел извличане на печалби.

Каква е разликата между легализация и декриминализация?
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ означава нещо да бъде уредено със закон, а не тотална липса на правила и регулация. ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ означава нещо, което е било криминално престъпление, да престане да бъде такова. Ние смятаме, че българското общество и държава не са готови за легализация, която би изисквала ефективно регулиране от некорумпирана държавна администрация. Узаконяването на продажбите при сегашното положение би създало условия за създаване на монополи, доминирани от мафиотски групировки, което би било по-зле и от сегашното положение. Обратно на това, декриминализацията ще намали корупцията на всички нива, интереса на младите към дрогите като към “забранен плод”, както и “героизма” на незаконната уптреба.

Защо декриминализацията ще е по-добра от Забраната?
Една от причините за широкото разпространение на марихуаната сред младежта е самата Забрана; младите обичат да нарушават всякакви запрещения, особено ако не виждат смисъл в тях.

Как забраната вреди на обществото?
Забраната за притежание и отглеждане на коноп с цел лична употреба създава условия за контакт на потребителите му с криминални мрежи за трафик и разпространение на наркотици. Забраната руши вярата в законността и създава условия за корупция.

Защо декриминализацията ще отслаби влиянието на мафията?
Ако всеки потребител на марихуана си я отглежда сам, то приходите и силата на престъпните групировки ще намалеят значително. Ще се елиминират и възможностите за “зарибяване” с твърди дроги сред употребяващите марихуана.

Защо декриминализацията ще намали употребата на твърди дроги?
Практиката показва, че в страните, които са разрешили употребата на леки дроги (марихуана), употребата на твърди дроги (хероин) и концентрирани алкохолни напитки намалява; съответно намаляват дребната и битовата престъпност.

Наистина ли вярвате, че промяната на закона е възможна?
Не само вярваме, но и очакваме това да стане скоро. Историята познава доста абсурдни забрани, които сега предизвикват присмех: в ренесансова Франция е имало закон, забраняващ доматите; в Османската империя са режели ръцете на пушачите на тютюн и т.н., а в началото на миналия век забраната на алкохола в САЩ поставя основите на организираната престъпност. Страните от ЕС вече приеха либерални законови промени и е време да синхронизираме законите си и в тази насока.

Ще мога ли да гласувам за Промена?
Не, Движение Промена не е политическа организация и няма да участва под никаква форма в политически коалиции или в държавната власт. Но ние с готовност ще подкрепим съвестен и отговорен политик, който се ангажира да промени сегашните неефективни закони.

Какво е отношението на Промена към органите на реда?
Ние смятаме, че МВР действа в изпълнение на неефективни и неправилни закони и разпоредби, но без това да отразява мнението на полицейските служители.

Не знаете ли, че дрогите са ВРЕДНИ?!
Да, знаем. И затова сред целите ни е намаляване вредите от употребата; ние смятаме, че няма начин някой да бъде накаран да откаже дрогите, ако той не го желае, но винаги може да бъде информиран за рисковете от употребата и как да не уврежда здравето си и здравето на околните.

Защо очаквате хората да ви вярват?
Всъщност не го очакваме – ако изисквахме сляпа вяра от последователите си, щяхме да работим за правителството или за някоя религия. Затова се радваме, ако хората четат и се информират преди да изказват мнения и преди да вземат решения. Смятаме, че всеки има право на неограничен достъп до информация, въз основа на която да изгради вижданията си; и че нашите мнения не са с нищо по-добри от чуждите такива, когато последните се градят на доказани факти, а не на митове и легенди.

Как се финансира Движение Промена?
Основният ни източник на средства е членският внос, плащан редовно от около десетина от членовете ни. Освен това получаваме малки дарения от наши привърженици, най-вече когато има непредвидени разходи.
Зад Промена не стои никаква търговска или политическа организация.

Как мога да помогна?
Преди всичко – прочети това.
Можеш да станеш член, така ще си сигурен, че мнението ти се зачита при взимането на решения.
Освен това можеш да направиш дарение или да станеш доброволец.

Как мога да се свържа с вас?
Разгледай форума или ни пиши на p r o m e n a @ p r o m e n a.org (без интервалите) Ако е спешно – виж тук.

Аудио-видео материали

Saturday, June 7th, 2008

Репортаж от МАРШ ЗА ТРЕВА 5 май 2007

Снимки


Репортаж от МАРШ ЗА ТРЕВА 7 май 2006

FLAYER-marsh-2006-curves

Снимки
Репортаж от МАРШ ЗА ТРЕВА 2005 (14.05.2005) (май 2005)

Marsh_za_treva_2BW1

Снимки

Репортаж от второто шествие (април 2004)

Plakat_0404

Снимки

Аудиозапис от дискусията в Червената къща във връзка с поправката “Севлиевски” предложена от Мирослав Севлиевски от “Новото време” (февруари 2005)

Download MP3 file

Репортаж от първото шествие (юни 2003)Снимки

Стани член

Saturday, June 7th, 2008

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЧЛЕН?
Член на Движение Промена може да бъде всеки пълнолетен гражданин на България, който е съгласен с идеите, дейността и устава на организацията.
Членският внос е 5 лв. месечно.

КАК ДА СЕ ЗАПИША?
Разпечатай и попълни молбата за членство, добави 2 паспортни снимки и ги изпрати на адреса ни:

Движение Промена
ж.к. “Дианабад”, бл. 57, ап. 63
София 1172

Или се уговори с някой, който вече е член (виж темата с контакти) и му я предай лично.

Молбата ще бъде разгледана в едноседмичен срок, а при получаване на членската карта ще трябва да заплатиш първия членски внос.

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВЯ АКО СТАНА ЧЛЕН?
Движение Промена е нейерархична организация. Това означава, че никой не дава нареждания на никого. Просто се събираме, обменяме идеи, дискутираме ги, и когато решим да работим по даден проект всеки сам решава дали ще се включи и после отговаря за изпълнението на задачата единствено пред собствената си съвест. Така определено постигаме по-ниска производителност, но сме сигурни, че правим нещата с желание и любов; а това е единственият начин да се създаде нещо позитивно и добро.

НУЖНО ЛИ Е ДА СЪМ ЧЛЕН?
Не, на практика голяма част от работата се върши от нашите доброволци. Ако по някаква причина не искаш да станеш член, разполагаш само с ограничени ресурси (време, пари за членски внос) или не отговаряш на някое от изискванията за членство, но все пак искаш да участваш, тогава можеш да се запишеш за доброволец и да дадеш помощта си без дори да се срещаме.
Но само когато станеш член ще си сигурен, че мнението ти ще се зачита в пълнота при взимането на решения. А и срещите ни ще ти харесат :)

Устав

Saturday, June 7th, 2008

УСТАВ НА “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРОМЕНА”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел “ Промена”, наричано по-долу за краткост, “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружение с нестопанска цел “Промена” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “Сдружение с нестопанска цел “Промена””, което може допълнително да се изписва и на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3. Седалището на Сдружение с нестопанска цел “Промена” е град София, район “Изток”; адресът на неговото управление е: ж. к. “Дианабад”, бл. 57, ап. 63.

ЦЕЛИ
Чл. 4. Основни цели на сдружението са :
1. Ограничаване и намаляване на употребата на наркотици (психоактивни вещества) сред подрастващите.
2. Намаляване на вредите от употреба на наркотици.
3. Намаляване отрицателния ефект от някои неправилни форми на борба срещу наркотиците и употребата им.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:
1. Провеждане на разяснителни и образователни мероприятия, целящи да запознаят подрастващите, както и останалите членове на обществото с:
- Разликата между употреба и злоупотреба и какво представлява зависимостта от наркотици.
- Разликата в ефектите на наркотиците върху подрастващите и възрастните.
- Сравнително разглеждане на последствията от употребата на различните наркотици върху индивидуалното и общественото здраве.
- Сравнително разглеждане на влиянието на употребата на различните наркотици върху агресивното поведение и травматизма.
- Запознаване със съвременните тенденции в медицинското приложение на някои наркотици (канабис, психоделици, опиати, транквилизатори).
- Промяната на отношението към наркотиците в исторически аспект.
- Запознаване със съвременните тенденции в политиката и законодателството по отношение на наркотиците по света и в частност – в страните на Европейския Съюз.
2. Създаване на работна група от широк кръг специалисти, която да направи сравнителен анализ на здравния, психологическия и обществен риск от употребата на канабис и други наркотици.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще изразходва имуществото си за:
- Програми за информация и превенция с участието на хора, употребяващи или употребявали наркотици, експерти и лекари.
- Съдействие на полицията за извършването на периодични лабораторни анализи на наркотици от улицата
- Всякакви други дейности в рамките на Закона за постигане целите на Сдружението.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. Предметът на дейност на Сдружението е да оптимизира и приведе в рамките на съвременните европейски тенденции борбата с разпространението и употребата на наркотици у нас, както и да предоставя информация с цел обективно и научно отношение към проблема с употребата и злоупотребата с различни видове наркотици.

СРОК
Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО
Чл.9. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица,които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

Придобиване на членство
Чл.10 (1)Членството е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящият Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

Права и задължения на членовете
Чл. 11. Членовете на сдружението имат следните права:
- да участват в управлението на сдружението;
- да бъдат информирани за неговата дейност;
- да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
- да се ползват резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.
Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:
- да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
- да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
- да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
- да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски, определяни ежегодно от общото събрание.
Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице, което трябва да е член на сдружението, да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действия след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.
Чл. 15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство
Чл.16.Членството в сдружението се прекратява:
- с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;
- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. , прекратяване юридическата личност на член на сдружението;
- с изключване;
- с прекратяване на сдружението;
- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.
Чл.17.(1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:
- нарушава предвидените в чл.12 задължения;
- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняването на неговите последици, при неспазването на който прави предложението за изключване.
Чл.18. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:
1. не е направил встъпителната си вноска или тази по чл.52 и/или чл.54 в предвидения срок;
2. не е внесъл или е просрочил 2 последователни вноски по членския си внос;
3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от 2 последователни заседания на общото събрание и др.
(2)Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, което докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.
Чл.19. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщате на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.20. Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.21.(1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице, което трябва да е член на сдружението, да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на общото събрание
Чл.22. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона или настоящият Устав.

Свикване
Чл.23. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.
Чл.24. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в 1-месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Правo на сведения
Чл.25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.26. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум
Чл.27.(1) Общото събрание е законно ако присъстват половината от всички членове.При липса на кворум се отлага с един час, след което се провежда на същото място при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване
Чл.28. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл.29. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения
Чл.30. Решенията на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство (50% плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл.22, т.1 и 7 се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.31. Общото събрание не може да взима решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол
Чл.32.(1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол
Чл.33. Всеки член на сдружението, управителния съвет и прокурорът, могат да сезират съда по отношение регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.34. Управителният съвет се състои от 5 лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението , които са юридически лица, нечленуващи в сдружението.

Мандат
Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от една година, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Правомощия
Чл. 36. Управителният съвет:
1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на този Устав;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. приема правила за работата си;
9. взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на общото събрание на сдружението.

Заседания
Чл. 37. Заседанията на управителният съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 6 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седем дневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.
Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.
(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.
чл. 39. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.

Решения
Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.36, т.3 и т.6 и чл.14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Контрол
Чл. 41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет
Чл. 42. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи интересите и имуществото му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 43. Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции.
Чл. 44.Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

КЛОНОВЕ
Чл. 45. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.
Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
Чл. 48. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се
извършва в 7-дневен срок от датата на решението но общото събрание.

ИМУЩЕСТВО
Чл. 49. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 50. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Имуществени вноски на членовете
Чл. 51. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
Чл. 52. Всички членове на сдружението дължат месечен членски внос в размер на 5 лв., платим до края на периода, като за забава дължат лихва в размер на 10%.
Чл. 53. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност
Чл. 54. (1) Сдружението реализира своите цели чрез всички позволени от закона стопански дейности
(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.
(3) Извършването на дейността по ал.1. се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имуществото
Чл. 55. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 56. (1) В срок до м. Март на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от общото събрание.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
(3) в срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 57. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 58. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 59. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 60. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидацията
Чл. 61. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на “Сдружение с нестопанска цел Промена”, проведено на …………. год. в гр. София.
§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Контакти

Saturday, June 7th, 2008

За връзка с нас е най-лесно да ползвате електронната ни поща:
promena @ promena.org (без интервалите).

Писмени материали можете да ни изпращате на адрес:
Движение Промена
ж.к. “Дианабад”, бл. 57, ап. 63
София 1172

Не пропускайте да посещавате и:
нашият Форум

При нужда можете да се свържете с:
• адвокат Калин Ангелов на 0899 157031 и (+2) 9867007 (служебен тел.), e-mail: kaligon @ promena.org
• Динко Господинов на 0898 554695

 
Free counter and web stats