За легализация на марихуаната в България Новини и статии Archives » Page 2 of 18 » движение "Промена"

Архив за секция ‘Новини и статии’

ТВ реклама на марихуана показва до какво води наказателната репресия

Thursday, March 6th, 2014

Всичко, за което непрекъснато алармираме, в резултат на погрешната наказателна политика — от наливането на пари в криминалния контингент, през измамите със съдържанието и произтичащите опасности за здравето на хората, загубите за бюджета, икономиката, земеделието и поминъка на хората, до разпространението на наркотични вещества сред непълнолетни с улесненото им зарибяване (на един и същи “щанд”) към по-твърди вещества.. — вече може да се проумее и от кратък рекламен видеоклип на „MarijuanaDoctors.com“, предназначен за аудиторията на щатите Ню Джърси, Чикаго и Масачузетс, и разпространяван също в Интернет: youtube.com/watch?v=jyzxs33B6FA. „Искате ли суши?“, пита човекът в рекламата. И продължава: „Аз имам суши. .. най-доброто … Имам риба тон, сьомга …“ и т.н. А в крайна сметка, въпросът е: ако не бихте си купили суши от този човек, тогава защо бихте си купили марихуана от него. Просто, отговорът в България, дори и да се нуждаете от марихуана за лечение, а не забавление, е че нямате друга алтернатива

Кой има интерес от внесения проект на Наказателен кодекс

Sunday, February 2nd, 2014

Последвайте връзката за да видите репортажа на БНТ

По света марихуаната започва да се третира различно от всички останали наркотици, защото създава съвсем различни проблеми, доколкото ги има. Това отбеляза адв. Калин Ангелов от движение „Промена“ в разговор пред БНТ относно проекта на нов Наказателен кодекс

В този проект маловажни случаи се предвиждат за кражба, обсебване, измама, за документна измама, длъжностно присвояване или нарушаване на служебните задължения във връзка с мерките за изпиране на пари, но не и по отношение употребата на трева, допълни адв. Ангелов. За сравнение, обаче, други престъпления, за които е предвидено наказанието до шест години са например противозаконна външнотърговска дейност с бойно оръжие, източване на банкови карти и педофилия

Това означава, че се има предвид тежко престъпление с всички последици. Задължително явяване на обвиняемия, или, ако не се яви, да му бъде изменена мярката за неотклонение и да го задържат. Твърде скъп процес, със съдия, двама съдебни заседатели, прокурор, секретар и кой знае колко свидетели, които, ако не идват, делото се отлага. А при маловажен случай има опростено производство, сравнително евтина и бърза процедура за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. Така, най-малко първия път не се съсипва и бъдещето на човек с квалификация „осъждан“ в свидетелството му за съдимост

В крайна сметка, основен проблем с този проект, завърши адв. Ангелов, е че 280 стр. текст са придружени от 15 стр. мотиви, които всъщност нищо не ни казват. Не е обяснено защо се прави. При положение, че с промените през 2006 г., в мотивите изрично пишеше за добрите европейски практики, които следва да прилагаме, какво и как са изследвали този път за да ги премахват, изобщо не се разбира

Същевременно, Петър Петров в „СЕГА“ отбелязва, че със сигурност група лица от корупционната хранителна верига на правоохранителната и правораздавателната система вече потриват ръце в очакване на новия Наказателен кодекс, тъй като отпадането на маловажните случаи при употребата на наркотици работи само за организираната престъпност и корупцията. Правосъдният министър Зинаида Златанова, която внесе проекта, смята текста за правилен, но препоръчва да се питат криминалисти защо се предлагало

Становище на Движение Промена относно изготвянето на нов наказателен кодекс

Wednesday, January 15th, 2014
До
Г-жа Зинаида Златанова
Министър на правосъдието на
Република България
Копие до
Г-жа Вивиан Рединг
Европейски комисар по правосъдие,
основни права и гражданство
СТАНОВИЩЕ
относно проекта за нов Наказателен
кодекс, изготвено от „Движение
Промена“ и подкрепено от „Рестарт
– пациенти и експерти за
медицински коноп“ и „Медицинска
марихуана България“
Координати за контакт
Адв. Калин Ангелов
Ул. Средна гора № 32, ап. 10
София, 1303
България
00359899157031
promena@promena.org
Съдържание и Предложения:
1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта,
позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на
проекта във всички негови части (§§ 1-3)
2. Кои сме ние? (§§ 4-8)
3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)
4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)
a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)
- считаме това за една сериозна крачка назад и
настояваме, към момента, уредбата на института на
„маловажния случай“ за държане на дроги и
отглеждане на канабис да не отпада.
b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 –
33)
- следва да се преработи дефиницията, като се стесни
нейният смислов обхват до състояние „под
въздействието на наркотични вещества”, като при
всички положения се определят гранични
стойности на тяхната концентрация в определена
част от човешкия организъм (подобно на
дефиницията „пияно състояние“).
c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)
- наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да
отпадне напълно като възможност за наказание за
престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да
се резервира към конкретни текстове, при които
може да има предвидим смисъл.
5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)
- да се зададе определено ниво на търпимост
(декриминализация) спрямо отглеждането и
държането на определено количество коноп от
пълнолетни лица;
- наказателната репресия да бъде насочена най-вече
към случаите на значими престъпни групи за
производство и разпространение на наркотици,
както и към изпирането на паричните потоци;
- случаите на непълнолетни, задържани с
наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова
за наказателна репресия спрямо тях, колкото за
разследване на начина, по който наркотичното
вещество се е озовало в тях и като възможност за
консултация със специалист, който да прецени
наличието или отсъствието на проблемна употреба.
Уважаема г-жо Министър на правосъдието на Република България,
1. На 21 декември 2013 година, проектът за нов Наказателен кодекс бе
представен за обществено обсъждане на страницата на Министерството на
правосъдието1 и „Портала за обществени консултации“2. Съгласно
информацията, дадена на Портала, консултациите за този проект изтичат
на 15.01.2014 г.
2. Без да влизаме в детайли, в нашето становище се присъединяваме и
към останалите участници в дискусията3, които изразяват своето
недоумение към факта, че на закон от такава важност, е отделено толкова
малко време за обществено обсъждане. Не считаме за сериозно, проект на
закон от такава обществена значимост, какъвто е Наказателният кодекс на
една държава, който вероятно ще действа през следващите няколко
десетилетия, да бъде подложен на обществено обсъждане в рамките само
на три седмици, една от които беше почивна.4
3. В този смисъл, първото и най-важно наше предложение към Проекта
е:
Нека да бъде удължен срокът на обществената дискусия по проекта,
достатъчно, за да може проектът да се изследва, обмисли и консултира.
Кои сме ние и какво пишем?
4. Хората и Организациите заставащи зад настоящото становище, са
неправителствени организации, експерти, заинтересовани лица,
занимаващи се, най-общо – с проблемите свързани с дрогите/наркотиците
и националната ни политика по отношение на тях.
5. В този смисъл, анализът в това становище ще засегне основно
престъпленията от Раздел ІV на Глава 33 на Особената част от Проекта –
Престъпления против режима на наркотични вещества, аналози на
1 http://www.justice.government.bg/
2 http://www.strategy.bg/
3 Виж коментарите към проекта оставени на публичното обсъждане под публикацията на проекта
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1139 (последно проверено на
12.01.2014 г.), както и реакциите на няколко големи неправителствени организации на
http://judicialreports.bg/2014/01/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B8/ (последно проверен на 14.01.2014).
4 Отделно, още по-обезпокоителен е фактът, че първоначално, срокът, обявен в сайта, бе до 4.01.2014 г.,
а в последствие бе сменен на 15.01.2014 г. (виж Приложение № 1 и № 2)
наркотични вещества и прекурсори (чл. 508 – 514) (по долу: престъпления
срещу дрогите).
6. Доколкото обаче, някои нови моменти в Общата част и в Дефинициите
на Проекта, ще окажат съществено влияние върху правния режим на тези
вещества – в анализа си ще се занимаем и с тях.
7. Методът, по който ще развиваме тезите си ще бъде сравнителен – ще
сравняваме действащата понастоящем уредба на Наказателния кодекс от
1968 (НК) с предложената по Проекта.
8. Предвид краткото време, което ни бе дадено, съзнаваме, че няма да
можем да обхванем изцяло проблематиката, но се надяваме през
следващите месеци на обществена дискусия, да можем да доразвием
настоящото си становище и да повлияем положително на националната
политика по отношение на дрогите.
Положителни моменти в предложената уредба.
9. В предложения проект, съществуват поне два положителни момента в
сравнение с настоящата уредба:
9.1 Престъпленията срещу дрогите са отделени в самостоятелен раздел.
Те вече не съставляват престъпления срещу общественото здраве, които в
проекта са уредени в предходния раздел ІІІ на глава 33.
Това отделяне несъмнено е честно, доколкото отразява техния силно
формален характер. Рядко някое конкретно престъпление, свързано с
дрогите, засяга пряко общественото здраве; много по-често самите
престъпления са следствие от проблеми в общественото здравеопазване.
Тук трябва да се отчете и фактът, че в най-голям процент от случаите,
когато се прилага наказателна репресия спрямо дрогите, а именно при
наказателно преследване за държане на Коноп/Марихуана – няма сериозен
проблем, свързан със здравето или здравеопазването.5
5 Виж предложението за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018
https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDVFVxanpzM01yN28/edit?usp=sharing. Допълнително може
да се вземат предвид и изпратените към нея становища на „Движение Промена” на
https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDSHdjS2I1clppbU0/edit?usp=sharing, както и на Сдружение
„Проект Пеперуда“, АРЗ „Солидарност“, Фондация „Хоризонти 21“, Фондация „Инициатива за здраве“ на
http://www.policyzone.info/docs/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0
%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE9.2
Вторият положителен момент е разграничаването, което се прави
между производството на растения (чл. 508 ал. 1 от Проекта) и
производството на наркотично вещество (чл. 509 ал. 1 от Проекта), като
първото е квалифицирано като по-леко от второто.
Въпреки общия си текст, чл. 508 ал. 1 несъмнено се отнася за растението
Коноп. Това е така, защото отглеждането на други растения, „които са
наркотични вещества“ (опиев мак, кокаинов храст и др.) е изключителна
рядкост в съдебната ни практика.6 Това отделяне на производството на
Коноп от всички останали дроги е нещо, към което сме призовавали от
много години и което несъмнено отразява по-правилно обществената му
опасност, и с което проектът прави несъмнена крачка напред.
Негативни моменти в предложената нова уредба
10. Със съжаление следва да отбележим, че негативните моменти в
Проекта са значително повече. С него се правят съществени крачки назад,
към уредбата от преди измененията в НК с ДВ бр. 75/2006. Тази уредба, в
годините на своето действие, показа единствено и само негативи –
съдилища бяха задръстени с дела за минимални количества наркотични
вещества; осъдителни присъди, правещи дейците повече жертви на
правосъдието, отколкото престъпници; некачествено законодателство,
което принуждаваше съда, за да спасява съдбите на нещастници, изправени
пред него, да прилага без оглед, правилата на чл. 55 от НК, падайки под
предвидения минимум, като правило, а не като изключение.7
11. Допълнителен проблем е, че за тези съществени изменения на
уредбата, които се предлагат в Проекта, мотивите мълчат. Ние сме оставени
пред чуденето, дали те са съзнателно целени от вносителите, или са
резултат от тяхното недоглеждане и пропуски.
Премахване на института на „маловажния случай“
12. Най-сериозна промяна, спрямо настоящата уредба, виждаме в
премахването на института на „маловажния случай“. В предложения проект
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
6 Изследването на съдебната практика не показа нито едно съдебно решение или присъда, които да се
занимават с отглеждането на опиев мак или кокаинов храст
7 По сполучливият израз, който циркулираше тогава, съдът правеше „превенция от закона“.
липсват текстове аналогични на настоящите чл. 354а ал. 5 и чл. 354в ал. 5
НК
13. Съгласно тях, при маловажни случаи на придобиване и държане на
наркотични вещества, както и на засяване и отглеждане на растения от
вида на конопа (без разпространение), наказанията са глоба/лишаване от
свобода до 1 година. Това от своя страна позволява приложението на
института на „Освобождаването от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание“ (чл. 78а НК). Една немалка част от делата
срещу дрогите днес, се водят точно по този ред.
14. Донякъде това е справедливо. Има хиляди ситуации на хора8,
заловени с минимални количества канабис, с добро социално положение,
най-вече младежи, нерядко студенти. Настоящата уредба позволява
наказателната репресия да не бъде прекомерна и да не се дамгосват едва
навлизащите в живота хора с печата „Осъждан“ в свидетелството за
съдимост.
15. Допълнително, настоящата уредба позволява и „излизането“ от
регистрите на така проблемната напоследък „полицейска регистрация“ и
„избягването“ от излишното стоене в информационна база-данни, която
през последните години минаваше през ръцете на не един и двама, доста
спорни, вътрешни министри9.
16. Допълнително, производството по освобождаване от наказателна
отговорност уредено в НПК (глава 28) е сравнително леко и безпроблемно;
често се решава без забавяне, в рамките на едно съдебно заседание. Това
спестява разходи във време и средства на съдебната система и полицията и
ги освобождава, за да бъдат насочени за ползване по-рационално.
17. Допълнително, отпадането на маловажността влияе пряко и на
приложението на института на „Опасния рецидив“ по Проекта. Тук имаме
предвид по-специално чл. 43 ал. 3 т. 1, съгласно който маловажните случаи
не се вземат предвид, когато става въпрос за такъв рецидив. В настоящата
уредба, най-типичен представител на маловажните случаи са именно
престъпленията с дрогите.
8 Виж обилната практика на нашите съдилища по този текст, в това число и на ВКС. За пример: Решение
№ 123 по Н.Д. № 744/2009., НК, ІІ НО и др.
9 Виж чл. 160 ал. 2 от ЗМВР. Тук трябва да добавя, че предвид краткото време, дадено ни за изготвяне на
това становище, нямахме възможността да изследваме как Проектът за нов Наказателен кодекс се
съчетава с Проекта за нов Закон за Министерство на вътрешните работи.
18. С проекта се създава реална опасност, хора в младежките си години,
да се изправят пред ситуация, да бъдат третирани именно като опасни
рецидивисти (по смисъла на закона) с всички произтичащи от това
последици; това обаче без самите те да представляват някаква особено
сериозна опасност за обществото. Напълно реално е, някой да се окаже пред
тази квалификация, за държане на два грама трева за лична употреба, без
да има, каквито и да е други „престъпни“ намерения. Би било абсолютно
безсмислено и жестоко някой да лежи в затвора за едно такова
престъпление.
19. Накрая, новата уредба на налагането на наказание при съкратено
съдебно следствие (чл. 68 от Проекта), ще постави задържаните с малки
количества наркотични вещества в неблагоприятната ситуация и да
получат по-малка редукция на наказанието.
20. С премахването на института на „маловажния случай“, проектът не
само премахва възможностите за една по-гъвкава наказателна политика, но
и създава реална опасност от тежки несправедливости, които могат
напълно да разрушат нечий живот. Още повече, че става въпрос за
престъпление търпящо сериозно преосмисляне в световен мащаб през
последните петнадесет години.
21. Защо отпада този институт обаче, мотивите към проекта мълчат.
22. Липсата на мотивация по този въпрос, рязко контрастира с мотивите
към изменението на НК, когато този институт беше въведен през 2006 г.10 В
тях, Министър-председателят г-н Сергей Станишев от името на
Министерски съвет се е подписал под:
С оглед привеждането на предвидените в Наказателния кодекс
санкции за притежаване на малки количества наркотични вещества в
съответствие с най-добрите практики в държавите-членки на
Европейския съюз, е преразгледан чл. 354а от НК и съответно е създаден
текст, предвиждащ по-ниско наказание (пробация или глоба) в маловажни
случаи – какъвто е притежаването на малки количества наркотични
вещества … 11
23. Подобни са мотивите и в докладите на различните парламентарни
комисии, през които е минал законопроектът тогава.
10 ДВ бр. 75/12.09.2006
11 Виж на http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/8766/ стр. 3 от Мотивите
24. Какво се е изменило в най-добрите практики в държавите–членки
на Европейския съюз от 2006 до 2013, което да налага подобно изменение?
– питаме ние днес.
25. В този смисъл за нас е неясно: Какви са причините за тази
съществена промяна на законодателната уредба? Обмислени ли са
последиците от нея и целени ли са те?
При всички положения считаме това за една сериозна крачка назад
и настояваме, към момента, уредбата на института на „маловажния
случай“ за държане на дроги и отглеждане на канабис да не отпада.
Дефиницията „След употреба на наркотично вещество“
26. В Проекта се открива дефиницията на понятието „След употреба на
наркотично вещество“ (§1 т. 28 от Допълнителната разпоредба). За тази
дефиниция мотивите са лаконични: „Това състояние, както е известно,
може да бъде толкова опасно, колкото и класическото пияно състояние.“12
27. Понятието е дефинирано като „състояние на човек, при което в
неговия организъм има наркотично вещество или аналог на наркотично
вещество“.
28. Тази дефиниция буди сериозно безпокойство, поради изключително
широкия си възможен обхват.
29. Известен научен факт е, че в тялото на човек остават следи от
наркотични вещества, дълго време след тяхната употреба, когато няма и
помен от някакво тяхно психическо въздействие13. Значение има и частта
от човешкото тяло, от която се взима пробата.
30. След като консултирахме дефиницията с експерта в областта на
дрогите, д-р Юлиян Караджов14. Той заяви, че от научна гледна точка тя е
безсмислена, доколкото, в нея не е посочен, нито методът за анализ, нито
праговата концентрация на веществото в организма. Допълнително,
съществуват вещества, определени като наркотични по нашето
законодателство, които присъстват естествено и постоянно в човешкото
12 Виж в края на т. ІІІ 1 към мотивите.
13 Следи от Коноп се откриват дни след последната му употреба, а пир някои тестове и до месец
14 Д-р Юлиян Караджов е завършил химия в СУ “Климент Охридски”, има докторска степен по биохимия
на мозъка, научен сътрудник на БАН. Автор на книгите „Наркотиците – почти всичко за тях“ и „Канабис –
наука и политика“. Обучителните материали на Акедемията на МВР широко използват книгата
„Наркотиците – почти всичко за тях“.
тяло, без да има какъвто и да е било техен прием (N,N Диметилтриптамин –
DMT).
31. Следователно, дефиницията не позволява да се разграничи човек
извършил престъпление под въздействието на наркотични вещества
(което, в някои случаи, оправдава едно различно наказателно-правно
третиране), от човек извършил престъпление дълго време след като това
въздействие е отминало.
32. Тази широка (юридически) и некоректна (научно) дефиниция ще
създаде опасност от сериозен произвол при приложението на Проекта и
най-вече при:
- чл. 83 ал. 3 т. 3 – забрана за освобождаване от наказателна отговорност
и замяната ѝ с административно наказание;
- няколкото състава от Особената част, в които обстоятелството „след
употреба на наркотично вещество“ е предвидено като квалифициращо. От
най-голямо практическо значение ще бъде управлението на МПС (чл. 458).
33. Предвид гореизложеното предлагаме:
Да се преработи дефиницията, като се стесни нейния смислов
обхват до състояние „под въздействието на наркотични вещества”,
като при всички положения се определят гранични стойности на
тяхната концентрация в определена част от човешкия организъм
(подобно на дефиницията „пияно състояние“).
Добавянето на ново наказание „Лишаване от право“
34. В сравнение с настоящата уредба на престъпленията срещу дрогите
(чл. 354а – 354в), в проекта се забелязва засилена употреба на наказанието
„лишаване от право”.
35. Сега това наказание е предвидено като възможност само в три
случая: чл. 354а ал. 4; чл. 354б ал. 2 т. 3 и чл. 354б ал. 4 и 5. Всички тези
случаи се отнасят към лица с определени професионални качества – лекари
или такива, които се занимават с контрол върху наркотичните вещества. В
този смисъл, лишаването от права е логична последица от качеството на
извършителя на престъплението.
36. Съвсем друга е ситуацията по проекта. Единствените две
престъпления, за които лишаването от права не е предвидено са тези по чл.
508 ал. 1 и 2 (производство на растения и суровина). За всички останали
престъпления извършителите са заплашени от това да бъдат лишени от
права по чл. 60 – да заемат определена длъжност и упражняват определена
професия или дейност15. Наистина, в чл. 60 ал. 3 се казва, че това наказание
„се налага в предвидените в този кодекс случаи, когато упражняването на
правата не е съвместимо с характера на извършеното престъпление“, но
това не ни помага много за разберем кога може разумно да очакваме това
наказание да се наложи.
37. Тази промяна не изглежда логична. Масовият случай на
престъпления по проекта ще бъде по чл. 510 ал. 1 т. 1 – държане на коноп.
Изглежда трудно предвидимо отсега, да си представим ситуация, какви
точно права няма да са съвместими с характера на извършеното
престъпление. Отвореният текст на чл. 60 от проекта, обаче дава
възможност и за развиване на сериозен произвол в тази насока, който
следва да бъде ограничен още в законовия текст, а не впоследствие от
съдебната практика.
38. В този смисъл предлагаме:
наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да отпадне напълно като
възможност за наказание за престъпленията по чл. 508 – 514 от
проекта или да се резервира към конкретни текстове, при които
наистина може да има предвидим смисъл.
Възможности за подобрение
39. Създаването на нов Наказателен кодекс е възможност, която не бива
да се пропилява с лека ръка от българското общество. Възможно е,
следващият половин век от нашето развитие да бъде белязан от неговото
действие. Поколения още неродени юристи, ще спорят върху текстовете,
които пишем днес. Това е наша велика отговорност!
15 За нуждите на анализа си ще оставя настрана наказанието по чл. 60 ал. 2, което се отнася само за
чужденците.
40. Дошло е времето откровено да погледнем назад и да оценим ясно
наказателната си политика спрямо дрогите, провеждана през последните
близо четиридесет години16.
41. Дори разгледана единствено само като брой хора, употребяващи
наркотични вещества, единствената дума за тази политика е – Провал!
Според официалните данни, през 2013 година, броят на българските
граждани, на възраст между 15 и 64 години, употребили наркотично
вещество поне веднъж в живота си, е между 560 – 570 000 души. Това е
увеличение спрямо 2003 с 40%17. Очевидно наказателната ни политика не
работи за постигане на обявените си цели.
42. В същото време, този немалък сегмент от българското общество е
криминализиран в една или друга степен, а от икономическа гледна точка,
една сериозна индустрия е изхвърлена в черния или сивия сектор. Преките
и косвените, финансови и морални загуби за обществото ни са гигантски,
като единственото, което обещават, е само да се увеличават.
43. Необходимо е да се огледаме за случващото се по света и да видим, че
сред държавите от т.нар. „западни демокрации“, стоим като любопитна
реликва – пример за лоша, неразумна, некачествена и контрапродуктивна
политика по отношение на дрогите.
44. Допълнително, настоящата наказателна политика, не позволява или
сериозно затруднява, изследването и ползването на положителните
качества на най-разпространеното наркотично вещество18 – конопа.
Последните години доказаха несъмнената му полза при някои заболявания,
а за индустриалните му качества следва да питаме бабите и дядовците си.
45. Наказателния кодекс несъмнено играе значима роля в държавната
ни политика по отношение на дрогите. Ето защо, предлагаме в него:
да се зададе определено ниво на търпимост (декриминализация)
спрямо отглеждането и държането на определено количество коноп от
пълнолетни лица;
16 Престъпленията по чл.чл. 354а – 354в са създадени в правния мир на Република България през 1975 г.
с ДВ бр. 95
17 Виж Проекта за националната стратегия за борба с наркотиците изготвен от Националния съвет по
наркотичните вещества (2014-2018)
18 Пак там
наказателната репресия да бъде насочена най-вече към случаите на
значими престъпни групи за производство и разпространение на
наркотици, както и към изпирането на парични потоци;
случаите на непълнолетни задържани с наркотични вещества да
бъдат ползвани не толкова за наказателна репресия спрямо тях,
колкото за разследване на начина, по който наркотичното вещество се
е озовало в тях и като възможност за консултация със специалист,
който да прецени наличието или отсъствието на проблемна употреба.

Свали PDF версия
Приложение 1
Приложение 2

До Г-жа Зинаида Златанова
Министър на правосъдието на Република България

Копие до Г-жа Вивиан Рединг
Европейски комисар по правосъдие,основни права и гражданство

СТАНОВИЩЕ относно проекта за нов Наказателен кодекс, изготвено от „Движение Промена“ и подкрепено от „Рестарт – пациенти и експерти за медицински коноп“ и „Медицинска марихуана България“

Координати за контакт: Адв. Калин Ангелов

Съдържание и Предложения:

1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта,

позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на

проекта във всички негови части (§§ 1-3)

2. Кои сме ние? (§§ 4-8)

3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)

4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)

a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)

- считаме това за една сериозна крачка назад и

настояваме, към момента, уредбата на института на

„маловажния случай“ за държане на дроги и

отглеждане на канабис да не отпада.

b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 –

33)

- следва да се преработи дефиницията, като се стесни

нейният смислов обхват до състояние „под

въздействието на наркотични вещества”, като при

всички положения се определят гранични

стойности на тяхната концентрация в определена

част от човешкия организъм (подобно на

дефиницията „пияно състояние“).

c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)

- наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да

отпадне напълно като възможност за наказание за

престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да

се резервира към конкретни текстове, при които

може да има предвидим смисъл.

5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)

- да се зададе определено ниво на търпимост

(декриминализация) спрямо отглеждането и

държането на определено количество коноп от

пълнолетни лица;

- наказателната репресия да бъде насочена най-вече

към случаите на значими престъпни групи за

производство и разпространение на наркотици,

както и към изпирането на паричните потоци;

- случаите на непълнолетни, задържани с

наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова

за наказателна репресия спрямо тях, колкото за

разследване на начина, по който наркотичното

вещество се е озовало в тях и като възможност за

консултация със специалист, който да прецени

наличието или отсъствието на проблемна употреба. (more…)

В Колорадо настъпва новата ера

Tuesday, December 31st, 2013

1 януари 2014 г. за любителите на марихуана при отдих и развлечения наистина е ден, който си заслужава да бъде отбелязан в американския щат Колорадо. От тогава вече там става законно да се произвежда и разпространява въз основа на издаден лиценз, като резултат от вота на проведения референдум. Последните дни кипи трескава подготовка, търговците подреждат щандове и т.н. в очакване на грандиозното новогодишно посрещане, което много наблюдатели виждат като повратна точка в нарко-културата на САЩ

Маркес Мур, главен изпълнителен директор на един от диспансерите обяснява: „Когато някой клиент влезе, трябва да покаже документ за самоличност, да удостовери че е навършил 21 години и тогава може да се ползва от удоволствието да пазарува като пациент на медицинска марихуана или потребител за развлечение. Могат да видят голямото разнообразие от сортове, с които разполагаме. Обикновено на рафта поддържаме около 20 сорта. А накрая в задната част на магазина имаме обработваема площ, където действително отглеждаме растения“

Всъщност, от 1 януари, канабисът в САЩ ще бъде разпространяван и облаган като в система след режим, каквато много щати прилагат за продажбата на алкохол, но която относно марихуаната все още не работи извън Колорадо. Заради новостта в случая към първите часове на деня търговците очакват голям наплив от клиенти. „Това ще бъде като хората да се редят на опашка за билети на Пинк Флойд“, смята Джъстин Джоунс, собственик в Денвър, който четири години се занимава с медицинска марихуана и вече се е сдобил с лиценз за продажба и на здрави потребители. Все пак, той е убеден, че разполага с достатъчно количество да отговори на търсенето — около 90% за пушене, а останалото във вид на храни и напитки — защото, според него, изглежда хората предпочитат да пушат“

За разлика от известния холандски модел с т.нар. кофи-шопове, където търговията на едро остава нелегална, тук, както „Промена“ информира, щатското законодателство урежда всичко. Предстои откриването на тази своеобразна нова ера и в щата Вашингтон, където избирателите също се произнесоха на референдум. „В Колорадо действително ще бъде напълно законно, поне според щатския закон, докато в Холандия се толерира, но всъщност не е законно“, казва изпълнителния директор на Алианса за политика в областта на наркотиците. Според Майк Елиът, говорител на Колорадската индустриална група за медицинска марихуана, „Това е безпрецедентно. Ние сме далеч преди щата Вашингтон, Амстердам или Уругвай“

Критиците на либерализацията, обаче, твърдят че опасността остава и новите правила изпращат лош сигнал към американската младеж. „Отново ще трябва да има черен пазар, който да обслужва онези, дето нямат право да купуват от законния и особено децата“, казва един от съоснователите на водеща организация срещу легализацията. Те смятат, че обществените вреди — от очаквания спад в икономическата производителност до потенциалния ръст на инциденти по пътя или на работното място — ще превишават ползите. Споровете продължават и в подкрепа на марихуаната отново се изтъкват аргументи за данъчните постъпления, срещу наказването на иначе почтени граждани, особено сред малцинствата, и безсмисленото ангажиране на органите за правоприлагане, докато организираната престъпност всъщност расте, както се случва и по време „Сухия режим“. Критиците от своя страна приравняват новата канабисова промишленост с тютюневата и нейните ефекти

Източници: Cbsnews.com, Euronews.com, Theguardian.com

Обявиха Уругвай за страна на година. България се втвърдява

Sunday, December 22nd, 2013

Британското списание „The Economist“ избра Уругвай за държава на годината. Признанието е обосновано с „пътопрокарващи реформи“, които „могат да облагодетелстват света“. Уругвай прие закон за легализация и регулиране на производството, продажбата и употребата на канабис. Списанието обявява страна на годината за първи път и този избор е допълнителен сигнал към глобалната икономическа общност в период на систематични кризи, обвързани с военизираната несигурност по света. Според изданието, промяната, предприета от Уругвай, на фона на пасивността сред останалите, е „очевидно разумна и значима, изстисквайки измамниците и позволявайки на властите да се съсредоточат върху по-сериозни престъпления“. „Ако другите последват примера“, продължава редакцията, „и се включат други наркотици, щетите, които такива наркотици нанасят на света биха били намалени драстично“

В този момент от човешката история, с отиващата си 2013 г., през последния работен ден преди празниците в България управляващите решиха да изненадат гражданите с проект за нов Наказателен кодекс. Ако още не смятате да емигрирате и сега очаквате подаръци, добро настроение и все повече светлина след зимното слънцестоене и прераждането на дългите дни, то предколедната песен на вицепремиера Зинаида Златанова може да прозвучи като заклинание на злата вещица от съвременен 3D филм

В глобален мащаб, марихуаната става все по-достъпна и законна, като ясно изразена тенденция, въз основа на все по-убедителни научни аргументи за ползите и безопасността в различни направления. Но правителството на България, освен действащите към момента крайно рестриктивни наказателни разпоредби, предлага вече да се наказва и получаването на наркотично вещество, в предназначения отделен раздел на нормативния акт: government.bg/Files/proekt_NK…doc

Срещу законопроекта изцяло, досега, успя да реагира Българския хелзинкски комитет от правозащитните организации, опровергавайки претенциите на Министерството на правосъдието, че проектът е съобразен с всички изисквания на международните актове и конвенции, по които България е страна. БХК отбелязват също подмяната на консенсуса, постигнат в резултат на продължителната съвместна работа, и посочват „само малка част“ от проблемите, които разпространения документ съдържа, ангажирайки се допълнително да коментират тези проблеми в специален анализ

Дали Зинаида Златанова ще успее в опита да притъпи реакциите срещу скандалния проектодокумент, публикувайки го точно преди коледната и новогодишна ваканция, предстои да видим. В държава, обаче, където политиците изначално са лишили гражданите от правна инициатива за ефективна защита на основните конституционни права, и същевременно са задължили съдилищата да се подчиняват, не неприкосновеност на личния живот, свобода или права на малцинствата.., а просто нищо човешко не може да се гарантира срещу партизанската злоупотреба с извличането на политически дивиденти към един или друг момент във времето

Източници: Еuronews.com, Еconomist.com, Government.bg, Bghelsinki.org

Уругвай успя. Парламентът на Мароко също обсъжда легалното производство

Wednesday, December 11th, 2013

С 16 гласа „За“, срещу 13 „Против“, Сенатът на Уругвай най-сетне одобри проектозакона за държавно-регулирано отглеждане, дистрибуция и консумация на канабис с цел да се противодейства на престъпността. След като законът бъде обнародван и влезе в сила, потребителите, граждани на Уругвай, навършили 18 години и регистрирани в правителствена база-данни, ще могат да купуват до 40 гр. месечно от лицензирани фармацевти. Уругвайците ще могат да отглеждат също до шест растения в жилищата си на година, като еквивалент на до 480 гр. произведено количество. В специализирани клубове за пушене, с регистрирани членове от 15 до 45 души, ще могат да се отглеждат до 99 растения годишно. Очаква се търговията да започне от април 2014 г., а през следващите 120 дни Правителството да въведе съответния Борд за контрол, който ще регулира стандартите, ще фиксира цените и ще наблюдава консумацията. Пушенето на марихуана бе легално и досега в Уругвай, но действаше забрана за отглеждане и продажба. Това e първата държава на планетата, която легализира цялата верига — производство, разпространение и консумация

Междувременно, миналата седмица Парламентът на Мароко проведе заседание относно промишлените и медицински ползи от употребата на марихуана. Дебатът се явява следваща стъпка преди внасянето на законопроект, позволяващ да се създаде алтернативна икономика в региона, така че, според инициаторите, да се помогне на дребните земеделски собственици, близо един милион от които вече зависят от това производство. Обсъжданията са включили преглед на швейцарския опит за употреба с медицински и промишлени цели, създаване на контролни механизми и съответно правоприлагане. „Смятаме, че тази култура може да се превърне във важен икономически ресурс за Мароко и гражданите на региона“, заявява Мехди Бенсаид от инициаторите в Партията за автентичност и модерност (ПАМ). Според Мароканската мрежа за индустриална и медицинска употреба на марихуаната, нелегалното производство на канабис в Мароко достига 10% от БВП на страната и се оценява на около 10 млрд. щатски долара. Легалното производство се очаква да даде тласък на износа на продукти въз основата на канабис, като лекарства, текстилни изделия и т.н., предвид усилията на държавата да намали бюджетния дефицит от 23 на сто спрямо БВП. Според ООН на Мароко се падат 42 % от световното производство на марихуана, фермите се намират главно из северната част, в планината Риф, но същевременно, районът е смятан за един от най-бедните, където БВП на глава от населението е едва половината от средния в национален мащаб. От известно време мароканските власти провеждат кампания за изкореняване и унищожаване на марихуаната, намалявайки засадените площи от 137’000 хектара през 2003 г. до 47’000 хектара през 2010 г.

Източници: News.bg, Euronews.comRT.com

Най-бързо растящият бизнес с регулации като легализираните наркотици

Friday, November 22nd, 2013

Повече от година след като избирателите в щата Колорадо гласуваха за легализиране на марихуаната спрямо лица, навършили 21 години, в съответните служби вече са постъпили 136 заявления от търговски обекти за правото да разпространяват с цел развлечение и отдих. Още 400 фирми също могат да кандидатстват при условие че имат добра репутация. Търговците се надпреварват като производството и продажбата на канабис се смята за една от най-бързо развиващите се индустрии. Стив Берг, бивш директор на „Wells Fargo Bank“ и редактор на доклад за пазарите на законна марихуана, казва, че „във вътрешен план, не можахме да открием друг пазар, който се разраства толкова бързо“. Предприемачи и частни инвестиции, включително от фармацевтичната, тютюнева и пр. промишлености, се стичат към този бизнес, и според Берг, онези, които наистина разбират динамиката в областта ще пожънат големи успехи

Междувременно, тенденцията за легализация на марихуаната създава все повече работни места, навсякъде, където законите го позволяват. Във Вашингтон и Колорадо вече са свидетели на „огромно количество“ новозаети, тъй като покрай самото производство и търговията се отваря широк диапазон от свързани дейности и длъжности, които не могат да съществуват без тази развиваща се индустрия

Малък магазин в Сентръл сити (Колорадо) е първият обект в историята на САЩ, получил лиценз за легална продажба на марихуана с немедицинска цел. Законната търговия в Колорадо започва от 1 януари 2014 г., а в щата Вашингтон планират това да стане от средата на 2014 г. Във връзка с тези процеси, през август Министерството на правосъдието на САЩ обяви Меморандум за новата политика в правоприлагането на федерално ниво със следните приоритети:

• Предотвратяване разпространението на марихуана на непълнолетни;

• Предотвратяване движението на приходи от продажбата на марихуана към криминални предприятия, банди и картели;

• Предотвратяване отклоняването на марихуана от щати, където е законна съгласно щатското законодателство под някаква форма в други щати;

• Предотвратяване използването на оторизирана от щат дейност с марихуана като прикритие или претекст за трафик на други незаконни наркотици или друга незаконна дейност;

• Предотвратяване на насилие и употреба на огнестрелно оръжие при отглеждането и разпространението на марихуана;

• Предотвратяване шофирането под въздействие на наркотици и засилването на други неблагоприятни последици за общественото здраве, свързани с употреба на марихуана;

• Предотвратяване отглеждането на марихуана върху държавни земи и произтичащите за обществото и околната среда опасности, свързани с производството на марихуана върху държавни земи;

• Предотвратяване на притежание или употреба на марихуана във федерална собственост

_______________

Източници: Rt.com, CNBC.com

България продължава да субсидира тютюн, вместо да печели от канабис

Thursday, October 31st, 2013

Секторът на тютюнопроизводството ще продължи да бъде щедро субсидиран и през следващата година, като средствата за него ще се увеличат и ще достигнат 100 млн. лева, съобщава „Капитал дейли“. В проектобюджета за 2014 г., одобрен на заседание на Министерския съвет в сряда, е заложено предложението на Министерството на земеделието и храните да бъдат увеличени субсидиите за отглеждане на тютюн. През последните няколко години секторът получава около 73 млн.лв. годишно, но ако сега и Парламентът подкрепи идеята, субсидиите за тютюн отново ще се върнат на ниво от 2009 г., въпреки че все още не е напълно ясно точно на какъв принцип ще бъдат изплащани тези субсидии

Европейският съюз не толерира подпомагане на тютюнопроизводството и изплащаните към момента средства са с презумпцията, че тези производители ще се заемат с друг тип селско стопанство. Така, от известно време, финансирането цели отрасъла да се преструктурира и стопаните да се насочат към отглеждането на други култури. С началото на новото правителство, обаче, бе обещано на производителите на тютюн да се търсят начини за увеличаване субсидията и още с актуализацията на бюджета през лятото бяха отпуснати допълнителни 11.5 млн.лв. Впоследствие от земеделското министерство обявиха, че ще искат 100 млн.лв. за отрасъла през следващата година

Всъщност, и предишният министър на земеделието Мирослав Найденов призна, че “пренасочване” на практика няма и дори производителите се увеличават заради либерализацията на пазара, довела до повишение на изкупните цени. Според настоящият Димитър Греков, алтернативните култури за тези региони пък били почти невъзможни, предвид на почвения слой едва 20-30 см. Заместникът му Бюрхан Абазов твърди, че се готвят и допълнителни възможности за подпомагане на работещите в районите с тютюн по линия на европейските средства за необлагодетелствани райони, опазване на природата и др.

Всичко това за пореден път показва колко недалновидни и неразумни всъщност са управляващите в България. В контекст на световната кампания срещу тютюнопушенето и все по-интензивно развиващата се индустрия за производство на канабис с приложения в медицината, туризма, храните и т.н., когато други вече се ориентираха към значителните данъчни постъпления от това производство, българските политици продължават да пилеят и без това оскъдните средства на данъкоплатците за субсидии на отмираща и опасна за здравето промишленост. Вместо да предприемат необходимите нормативни промени, които да позволят на тютюнопроизводителите не само да изхранват семейства, но и да печелят от насаждения с канабис, като се възползват от подходящите за целта климатични условия в тези региони, управляващите харчат и допълнително за да преследват и осъждат онези, които вече са открили необходимата алтернатива

И в Гьотинген протестират. С канабис

Wednesday, October 30th, 2013

Протести на полицаи днес принудиха ръководството на МВР да спре изпълнението на заповед за ротация на служители на районните управления. Така едни същи хора явно ще продължават да контролират едни и същи райони, както знаете, които, случайно или не,  съвпадат и с районите на наркоразпространителите, бизнеса с проститутки и т.н.

В университетското градче Гьотинген, обаче, групата „Flower Children“ реши да засее стотици хиляди семена от канабис на най-различни места. Акцията се провежда като протест срещу „демонизацията“ на растение, което лекува или най-малкото облекчава симптомите на редица заболявания, обясняват инициаторите. С произволното засаждане на растението активистите целят да покажат на властите какво точно искат хората, срещу германските рестриктивни закони, които, впрочем, са значително по-либерални от тези в България

Разбира се, тази еко-форма на протест съвсем не е нова и както „Промена“ нееднократно призовава, с повечко инициатива, фактически цялата планета може да обрасне в райграс. За да се справят с резултатите от акцията, властите в Гьотинген инструктирали полицията систематично да плеви, като изкоренява всичко, което прилича на канабис, независимо къде никне и така, освен истинската марихуана, полицаите често унищожават много други растения. Но това не спира активистите и канабиса продължава да расте в обществените паркове и градинки, дори пред местното полицейско управление

Озеленяване

Източници: Econ.bg, Dnevnik.bg

Вашингтон и Колорадо уреждат канабисовата промишленост

Thursday, October 17th, 2013

Вчера, докато кризата с над 16 трилионния дълг на САЩ и бюджета на федералното им правителство в столицата Вашингтон още не бе отложена пак за следващата година, на западния бряг, щатът Вашингтон прие очакваните разпоредби за производство и търговия на марихуана с цел за развлечение и отдих. Надеждите се това да послужи като образец за легализация на тревата по целия свят. Мексико, Уругвай, Полша, Чехия, Румъния и редица други държави вече извършват преглед на съществуващите правила и въвеждат нови. Според Алисън Хоукомб, юрист от Сиатъл (Вашингтон), който участва в разработването на проекта, уредбата на този модел обхваща всичко — от сигурността и размера на лицензираните градини с канабис, до броя на търговските обекти, които да функционират в щата

Марихуаната във Вашингтон ще бъде обложена с голям данък, като е поставено и ограничение на общото производство до 80 метрични тона. Законните продажби се очакват от средата на 2014 година. Новите правила са резултат на близо година проучвания, дебати и планиране, включително публични обсъждания. Привържениците се надяват облагаемата марихуана да донесе стотици милиони долара приходи в щатската хазна, голяма част от които предназначени за здравеопазване и превенция на злоупотребата с наркотици

Целта от самото начало на проекта е марихуаната да се направи достатъчно достъпна, така че да елиминира черния пазар, и същевременно не толкова достъпна, че ще застрашава общественото здраве. Членовете на контролния борд се надяват, като начало, продажбата на легална марихуана да обхване около четвърт от общия пазар в щата. Според приетото законодателство, този борд ще издава лицензи на до 334 търговски обекта в целия Вашингтон, 21 от които в Сиатъл, където вече работят около 200 диспансера за медицинска марихуана. Градския съвет на Сиатъл обаче прие зониране на този бизнес, изискващо от диспансерите за медицинска марихуана да получат щатски лиценз за своята дейност, или да я прекратят до 2015 г.

Правилата ограничават броя на лицензите, притежавани от едно лице, до три на брой, с цел да се предотврати възникване на монополни структури. Също така се забраняват външните за щата инвестиции в този бизнес и се налага контрол върху качеството на марихуаната от страна на независими лаборатории. Хилари Брикън, адвокат, консултиращ фирмите с надежда да получат лицензи, казва че нейните клиенти в общи линии са доволни от регулациите, макар да има разочаровани от ограниченията за броя и външните инвестиции

Правилата влизат в сила след един месец, като заявленията за лицензи ще се приемат от 18 ноември. Предвидено е създаване на  зони, така че търговията и производството на марихуана да бъдат далеч от училища, паркове, градини и детски площадки

Миналия месец, в Колорадо, който е другият щат с вот на избирателите за легализация, също бяха одобрени правилата за тази промишленост. През януари 2014 г., в градовете, които избраха да има законна, вместо незаконна марихуана, включително Денвър, ще бъдат отворени съответните търговски обекти. Уредбата в двата щата до голяма степен е сходна, макар че в Колорадо избирателите обмислят марихуаната да се обложи с далеч по-нисък данък, без да има ограничение на производството като цяло. Колорадо, освен това, ще позволи на разпространителите да продават едновременно канабис за медицински цели и за развлечение. И в двата щата са предвидени мерки като проследяване на семе до магазин, проверки на биографиите на кандидатстващите за лиценз, и специални опаковки за защита на деца. По-конкретно, в Колорадо, за документиране пътя на растението от семе до продажба, фирмите са задължени да използват държавна онлайн програма за проследяване на инвентара. Не е позволено да се рекламират продукти с канабис към лица под 21 години

Федералното правителство на САЩ вече обяви, че няма да съди отделните щати за плановете им да уредят бизнеса с марихуана спрямо пълнолетните граждани със съответното данъчно облагане, при условие че тази дейност е съобразена с федералните приоритети, в т.ч. марихуаната да бъде извън черния пазар и далеч от деца

Източник: Gene Johnson, Associated Press

 
Free counter and web stats